Analyse
Fondsen met kapitaalbescherming 11 jaar geleden - woensdag 11 januari 2006

Fondsen waarvan de intekening recent is afgesloten.

Fortis B Fix 2006 Equity 8 Reverse Click - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 9 Reverse Spread - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 10 Triple Five Plus - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 11 Triple Five Plus - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 12Click or Run - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 13 Best Click - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus Financials Short Term 6 - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus First Choice Short Term 10 - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiPlus Safety Booster 5 - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Japan Invest 9 - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Central Europe Winners 3 - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe World Selection 5 - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
ING (L) Selectis Target Bonus - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Dexia Clickinvest B Top Ten - tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Argenta Fund Plan CAP P1 Schijf  4 - tot 02/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 8 Reverse Click

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/06/2007 (16 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De eventuele meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 40 % min 4 % voor elke aandeel dat op om het even welk ogenblik tijdens de looptijd van het product met meer dan 20 % meer of minder waard was dan bij de start.  
· Fiscaliteit: op basis van de huidige wetgeving geldt geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstappen vóór de vervaldag is wel een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Advies: dit product wordt voorgesteld als een efficiënt instrument om een stagnatie van de beurskoersen tegen te gaan, maar volgens onze berekeningen biedt het slechts heel weinig kans om überhaupt enig rendement op te leveren. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 9 Reverse Spread

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/11/2007 (iets minder dan 2 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De eventuele meerwaarde die op de eindvervaldag wordt toegekend is gelijk aan 40 % min het verschil tussen de gemiddelde prestatie van de vijf best presterende aandelen en de 5 slechtst presterende aandelen.
· Fiscaliteit: volgens de wetgeving die momenteel van kracht is, geldt er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstap vóór de vervaldag is een beurstaks van  1,1 % verschuldigd.
· Advies: Dit product wordt voorgesteld als een instrument om een positief rendement te halen, ondanks een hoofdzakelijk neerwaarts geöriënteerde beursmarkt, maar volgens onze berekeningen biedt het slechts weinig kansen om überhaupt enig rendement op te leveren. Niet kopen. 

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 10 Triple Five Plus

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 01/08/2014 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Coupons:
– 5% bruto de eerste drie jaar
– tussen  0 % en 8 % bruto, de vijf jaar nadien. De coupon is gelijk aan de gemiddelde evolutie (sinds de start) van een mandje met  20 internationale aandelen met dien verstande dat voor elk aandeel dat in waarde stijgt een forfaitaire stijging van 8 % in rekening wordt gebracht. Als de op die manier berekende evolutie van het mandje negatief is, wordt voor het betrokken jaar geen enkele coupon toegekend. 
 · Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om een nettorendement te halen van  1,3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,3 % en 5,1 %
· Advies: defensief profiel, maar de perspectieven zijn niet goed genoeg.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 11 Triple Five Plus

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/08/2014 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 115 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks. De eerste drie jaar wordt telkens 5 % vastgeklikt. De vijf jaar nadien varieert de klik tussen de 0 % en de 10 %. Het vastgeklikte percentage is gelijk aan de evolutie van het mandje ten opzichte van het startniveau met dien verstande evenwel dat voor elk aandeel waarvan de koers stijgt, een forfaitaire stijging van 10 % in rekening wordt gebracht, ongeacht de werkelijke koersstijging. Als het mandje in waarde daalt, wordt  0 % vastgeklikt. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de som van de vastgeklikte percentages.  
· Fiscaliteit: volgens de nu geldende wetgeving is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstappen vóór de vervaldag is wel een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om een nettorendement te halen van  1,4 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,4 % en 2 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 5,8 %
· Advies: defensieve belegging, maar de perspectieven zijn aan de magere kant.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 12Click or Run

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 03/02/2014 (8 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De eventuele toegekende meerwaarde stemt overeen met het beste resultaat van de volgende berekeningen : enerzijds de positieve evolutie van het mandje waarbij voor de koersstijging van elk aandeel een plafond geldt van 100 % en anderzijds de som van de 8 jaarlijkse kliks. Het jaarlijks vastgeklikte percentage bedraagt 10 % indien geen enkel aandeel uit het mandje op de jaarlijkse observatiedatum met meer dan 25 % gedaald is ten opzichte van het startniveau of  0 % van zodra één aandeel  die drempel heeft overschreden.   
· Fiscaliteit: Volgens de momenteel van kracht zijnde wetgeving is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstappen vóór de eindvervaldag is een beurstaks verschuldigd van 1,1 %.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 8,8 %
· Advies: de perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 13 Best Click

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 06/02/2011 (5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan het beste van de vijf jaarlijks vastgeklikte percentages. Elk van die percentages wordt bepaald op basis van de gemiddelde evolutie van het mandje sinds de start. Er geldt echter voor elk jaar een plafond voor elk van de aandelen. Het eerste jaar is dat 10 % en de jaren nadien telkens 10 % meer om uiteindelijk 50 % te bedragen in het vijfde jaar. De koersdalingen worden echter volledig in rekening gebracht. 
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij een uitstap vóór de vervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1 % en 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 5 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 5 % en 8 %
· Advies: De perspectieven zijn aan de magere kant.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus Financials Short Term 6

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 29/08/2008 (2 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij een uitstap vóór de vervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen uit de financiële sector. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 75 % van de positieve evolutie van het mandje, berekend op basis van de koersen op het einde van elk kwartaal.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 2,5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 7 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 7 %
· Advies: de perspectieven zijn naar onze smaak aan de te magere kant. Voor een belegging met een dergelijke korte looptijd wegen de kosten zwaar door.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus First Choice Short Term 10

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 26/02/2010 (iets meer dan 4 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de wetgeving die nu van kracht is, wordt er geen roerende voorheffing afgehouden van de meerwaarde. Bij uitstappen vóór de vervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de positieve evolutie van het mandje, berekend op basis van de koersen op het einde van elk trimester.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 9 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %
· Advies: dit product moet u zien als alternatief voor kasbons met een korte looptijd, op voorwaarde dat u enige onzekerheid aanvaardt rond het uiteindelijke rendement, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt. Beleg er slechts met mondjesmaat in en enkel vanuit de optiek om uw beleggingen te diversifiëren.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiPlus Safety Booster 5

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/11/2012 (6 jaar en 10 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming heeft betrekking op de inventariswaarde in dollar (1 000 USD). De belegger blijft blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving moet geen roerende voorheffing worden betaald op de  meerwaarde. Bij uitstap vóór de vervaldag, is wel een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan twee keer de evolutie van het mandje (de eindwaarde van het mandje wordt berekend op basis van de maandelijkse koersen tijdens de laatste achttien maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om 1 000 USD terug te krijgen
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement in USD van minder dan  3 %
– ± 1 kans op 10 op een rendement in USD tussen de  3 % en de 6 %
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD tussen de 6 % en de 10 %
– ± 3 kansen op 10 om een rendement in USD te halen van meer dan 10 %.
· Ons advies : dit product is een interessant alternatief voor obligatiebeleggingen in Amerikaanse dollar. U mag instappen met het oog op de diversificatie van uw dollarbeleggingen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Japan Invest 9

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 26/02/2010 (iets meer dan 4 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming heeft betrekking op de inventariswaarde in dollar (1 000 USD). De belegger blijft blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving wordt geen roerende voorheffing afgehouden van de meerwaarde. Bij uitstap vóór de vervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de index Nikkei 225 (Japanse beurs). De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag zal gelijk zijn aan de evolutie van de index, berekend op basis van het maandelijkse niveau ervan tijdens de laatste zes maanden van de looptijd van het fonds.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om 1 000 USD te recupereren
– ± 1 kans op 10 om een rendement in USD te halen van minder dan  2 %
– ± 2 kansen om een rendement in USD te halen tussen de 2 % en de 8 %
– ± 2 kansen op 10 om een rendement in USD te halen van meer dan 8 %
· Ons advies : hoewel dit fonds gekoppeld is aan de prestaties van de Japanse beurs, moet u het zien als een dollarbelegging. Voor een diversificatie van uw obligatiebeleggingen in dollar is  biedt KBC EquiPlus Safety Booster 5, met een weliswaar langere looptijd, volgens ons betere perspectieven. We verkiezen dat fonds boven KBC Equisafe Japan Invest 9.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Central Europe Winners 3

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/02/2011 (iets meer dan 5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming heeft betrekking op de inventariswaarde in Poolse zloty (5 000 PLN). Als belegger blijft u blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Poolse munt.
· Initiële inventariswaarde: 5 000 PLN
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de van kracht zijnde wetgeving is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstap vóór de vervaldag, is wel een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 aandelen van internationale bedrijven die volgens KBC een gedeelte van hun omzet realiseren in centraal Europa en waarvan ze denkt dat ze zullen profiteren van de verdere economische groei van deze regio. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 1,4 x de evolutie van het mandje (de eindwaarde van het mandje wordt berekend op basis van de maandelijkse koersen tijdens de laatste 6 maanden van de looptijd van het fonds.)
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om 5 000 PLN terug te krijgen
– ± 1 kans op 10 op een rendement in PLN van minder dan 3 %
– ± 1 kans op 10 op een rendement in PLN tussen 3 % en 6 %
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in PLN tussen 6 % en 12 %
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in PLN van meer dan 12 %
· Ons advies: dit fonds kan zeker en vast de vergelijking doorstaan met obligaties in Poolse zloty (± 4,75 % op 5 jaar), maar het blijft onderworpen aan het wisselkoersrisico van een volatiele munt. Momenteel lijkt de Poolse munt ons te kwetsbaar om erin te beleggen. Volgens ons is de zloty zo’n 20 % overgewaardeerd ten opzichte van de euro. Daarom beleggen we niet in zloty en dus ook niet in dit fonds.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe World Selection 5

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/11/2012 (6 jaar en 10 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de van kracht zijnde wetgeving is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstap vóór de eindvervaldag, is er een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde is gelijk aan 100 % van de evolutie van het mandje (de eindwaarde is berekend op basis van de maandelijkse koersen tijdens de laatste 18 maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 8 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 8 %
· Advies: u kunt dit fonds zien als een alternatief voor traditionele beleggingen in euro op voorwaarde dat u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt. Beleg er slechts met mondjesmaat in en enkel vanuit de optiek om te diversifiëren.

………………………………………………………………………………………………………………..

ING (L) Selectis Target Bonus

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: ING
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 04/04/2011 (iets meer dan 5 jaar) behalve indien er een vervroegde terugbetaling is
· Vervroegde terugbetaling: van zodra de som van de vastgeklikte percentages 10 % bedraagt
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 250 EUR
· Instapkosten: 3 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving wordt geen roerende voorheffing afgehouden van de meerwaarde. Bij een uitstap vóór de vervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
·
Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van een mechanisme van jaarlijks vastgeklikte percentages. Elk jaar is dat vastgeklikte percentage gelijk aan de prestatie van het mandje ten opzichte van het startniveau, met dien verstande dat ongeacht de werkelijke stijging voor elk aandeel slechts met een stijging van hoogstens 10 % wordt rekening gehouden, terwijl de dalingen wel in rekening worden gebracht. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag zal dan gelijk zijn aan de som van de op die manier bepaalde kliks.
Er komt echter automatisch een vervroegde terugbetaling, van zodra de som van de vastgeklikte percentages 10 % bedraagt. In dat geval wordt een bonus van 10 % toegekend als supplement boven op de vastgeklikte percentages.
· Onze verwachtingen:
– ± 6 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten) na vijf jaar
– ± 3 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 % op 5 jaar
– ± 1 kans op 10 op een vervroegde terugbetaling tijdens de eerste vier jaar, wat het eerste, het tweede, het derde of het vierde jaar een nettorendement zou opleveren dat theoretisch respectievelijk 14,1 %, 11,4 %, 7,6 % of 5,8 % zou bedragen.
· Advies: De perspectieven zijn niet goed genoeg.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Dexia Clickinvest B Top Ten

· Intekening: tot 27/01/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Dexia Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/03/2009 (3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 500 EUR
· Instapkosten: geen
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving wordt geen roerende voorheffing afgehouden van de meerwaarde. Bij uitstap vóór de vervaldag is een beurstaks verschuldigd van 1,1 %.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de gemiddelde evolutie van de aandelen met dien verstande dat aan de tien best presterende aandelen een forfaitaire stijging van 18 % wordt toegekend, ongeacht hun werkelijke prestatie.
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 2 %
· Advies: De perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet intekenen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Argenta Fund Plan CAP P1 Schijf 4

· Intekening: tot 02/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Argenta
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Looptijd : 8 jaar
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal
· Minimale intekening : per veelvoud van  600 EUR
· Instapkosten: geen instapkosten
· Rendement: Argenta Fund Plan CAP P1 Schijf 4 belegt in een combinatie van kasbons op 8 jaar die door Argenta zijn uitgegeven. Die producten moeten u over acht jaar de terugbetaling van uw inleg garanderen. Daarnaast belegt dit product in twee fondsen uit eigen huis : Argenta Fund Sector Euro-Banken en Argenta Fund Secto Frama-Chemie Europa. Rekening houdend met de huidige rente van 3,50 % op kasbons op 8 jaar en de beheerskosten die voor het product, zal het zowat 80 % van de middelen beleggen in kasbons en het resterende saldo van 20 % in de twee fondsen.
· Onze verwachtingen:
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 3 %
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 4,5 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 4,5 %
· Advies: de rendementsverwachtingen kunnen de vergelijking doorstaan met de ongeveer 3 % netto die de kasbons van Argenta op 8 jaar opleveren. Als u enige onzekerheid rond het uiteindelijke rendement aanvaardt, mag u er een klein beetje van uw spaarcenten in beleggen, maar enkel vanuit de optiek om te diversifiëren.

 ……………………………………………………………………………………………………................

Deel dit artikel