Analyse
Technische fiches en prospectussen 11 jaar geleden - vrijdag 2 december 2005

Actuele informatie ? Onze enquêteurs hebben verschillende banken bezocht.

Beschrijving van de enquête
In oktober en begin november bezochten onze enquêteurs drie kantoren van verschillende banken, telkens één in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Ze vroegen er telkens naar de technische fiche en het prospectus van een welbepaald fonds. Hieronder ziet u om welke fondsen het voor elke bank ging.

Axa Bank: Axa Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund

Argenta: Argenta Fund Nutsector Europa

Bank van De Post: Post-Rente

Citibank: Fidelity Funds European Growth

Cortal Consors: Fidelity Funds

European Growth

Deutsche Bank: Fidelity Funds European Growth

Dexia Bank: Dexia Equities L Australia

Fortis Bank: Fortis L Equity Finance World

ING: ING (L) Renta Fund Dollar

KBC: KBC Renta AUD-Renta

Het doel van de enquête bestond er dus in om na te gaan of die documenten beschikbaar zijn in de kantoren en of de informatie erin up-to-date is gehouden.

Vooraleer in een fonds te beleggen, is het logisch dat u er zich wilt over informeren. De technische fiche die de banken publiceren over de fondsen die ze commercialiseren moet normaal aan die verwachtingen kunnen voldoen, zodat u ze rustig thuis kunt bekijken en op basis daarvan uw beslissing kunt nemen. De voorwaarde is wel dat de informatie erop regelmatig wordt geactualiseerd. Volgens ons zou dat minimaal maandelijks moeten gebeuren. Uit en steekproef bij verschillende banken leerden we dat dit in de praktijk wat tegenvalt.

Resultaten van de enquête
· Bij de bezoeken aan de bankkantoren hoopten we fiches te krijgen die eind september of eind augustus 2005 waren geactualiseerd, maar de tabel leert dat we vaak werden teleurgesteld. Soms wordt totaal verouderde informatie gegeven. In een kantoor van Axa kregen we een technische fiche die dateerde van eind… 2003. Op die manier is het onmogelijk om een idee te krijgen van waarin een fonds belegt. Ook de kosten die op zo’n verouderde fiche zijn vermeld, zijn niet meer van toepassing. Enkel bij KBC ontvingen onze onderzoekers systematisch geactualiseerde informatie.
· Opvallend is dat in verschillende kantoren van dezelfde bank de informatie vaak niet dezelfde “versheidsdatum” heeft. Bij ING bijvoorbeeld leverden twee kantoren de recentste technische fiche, terwijl het derde kantoor er één bezorgde die dateerde van eind 2004. Kennelijk sijpelt de nodige informatie moeilijk door tot in alle kantoren. Op dat vlak is er voor de banken nog werk aan de winkel.
· Onze enquêteurs ontvingen ook niet in alle kantoren hetzelfde document, want sommige fiches bevatten meer informatie dan andere.
· Veel kantoren hadden het moeilijk om de informatie over de fondsen terug te vinden. Die staat nochtans op de internetsites van de banken en is vaak meer up-to-date dan in de documenten die in de kantoren worden overhandigd. De reflex hebben om even de site te raadplegen zou veel kantoren heel wat kopzorgen besparen !

Technische fiches : informatie van…

 

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Axa

slecht

31/12/03

31/12/04

Argenta

geen

geen

geen

Bank van
de Post

30/06/05

30/06/05

Niets ontvangen

Citibank

30/06/05

30/06/05

30/06/05

Cortal

31/08/05

31/01/05

30/06/04

Deutsche
Bank

31/08/05

30/06/05

30/06/05

Dexia

30/06/05

30/06/05

30/06/05

Fortis

31/08/05

31/08/05

30/06/05

ING

30/09/05

31/12/04

30/09/05

KBC

31/08/05

30/09/05

30/09/05

De ene fiche is de andere niet
· De kwaliteit van de fiches verschilt sterk van bank tot bank. Bij Argenta, bestaan dergelijke fiches eigenlijk niet. U krijgt bij die bank een document met de samenstelling van het fonds, een ander met de historiek van de inventariswaarden en een derde dat dienst doet als vereenvoudigd prospectus. Daarmee moet u uw plan trekken.
· Hieronder geven we een overzicht van de elementen die op een technische fiche terug te vinden zouden moeten zijn en hoe zich dat in de praktijk vertaalde :
– risicocategorie : Met uitzondering van Argenta vermelden alle banken de risicocategorie waartoe het fonds behoort.
– beleggingshorizon : deze informatie komt minder vaak voor op de fiches. We stelden vooral het “risicospectrum” bij KBC op prijs.
– verhouding tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten in de portefeuille : op de meeste fiches is de informatie correct.
– de spreiding per regio, per sector en per munt : De geografische en sectorale verdeling staan nog wel op de meeste fiches, maar over een spreiding qua deviezen is het moeilijker om informatie te vinden.
– Voor obligatiefondsen ook de solvabiliteit van de emittenten (hoe groter de solvabiliteit, hoe kleiner het risico) en de rentegevoeligheid (hoe meer het fonds belegt in obligaties met een korte resterende looptijd, hoe lager de rentegevoeligheid). Voor de betrokken fondsen is deze informatie opgenomen.
– de vergelijking met de referentie-index of benchmark, om dadelijk te kunnen zien hoe een fonds presteert ten opzichte van die index : bijna niemand neemt die informatie op.
– de instap-, uitstap- en beheerskosten, de TER (Total Expense Ratio, waarbij de totale kosten van een fonds in % worden uitgedrukt, en de eventuele taksen. Dit laat veel te wensen over. Bij Cortal Consors gaf slechts één kantoor een document waarop de kosten van het fonds waren vermeld. Geen enkel kantoor van Dexia repte over de beheerskosten. Geen enkele fiche vermeldt de TER.
– het jaarlijks rendement : deze informatie wordt correct gegeven.
– een kort commentaar over het beleggingsbeleid van het fonds : deze informatie wordt correct gegeven.
een kort commentaar van de beheerder over de recente evolutie van het fonds. Dit ontbreekt meestal helemaal.

Prospectus aanwezig ?
Als u deelbewijzen van een fonds koopt, tekent u een document waarin staat dat u kennis hebt genomen van het prospectus. U geeft zo aan dat u correct bent geïnformeerd. Ook al is het een zware klus om zo’n moeilijk document te lezen en zijn er heel weinig beleggers die het prospectus raadplegen, het moet normaal in elk kantoor aanwezig zijn, zodat u er kennis van kan nemen. Sommige kantoren stellen het verkorte prospectus voor en dat is zeker ook aanvaardbaar. Andere kantoren schieten duidelijk te kort. In sommige kantoren was het prospectus niet beschikbaar of moest het worden besteld. Veel kantoren verwezen ook naar de internetsite. Volgens ons zou er in elk kantoor van elk fonds minstens één prospectus beschikbaar moeten zijn. Ook op dat vlak is er dus nog werk aan de winkel. Omdat het om documenten van tientallen of zelfs honderden pagina’s gaat, kunnen banken niet aan iedereen een exemplaar geven. Het vereenvoudigde prospectus overhandigen zou echter geen problemen mogen zijn en moet iedereen in staat stellen om met kennis van zaken zijn beleggingen te doen.

Axa Bank : gebuisd
Natuurlijk zeggen de resultaten van dergelijke steekproeven niet alles, want het blijven momentopnames, maar Axa Bank viel toch wel door de mand. In twee van de drie kantoren vergiste de bediende zich van fonds en slechts één zette dat recht, maar hij gaf dan informatie die dateerde van eind 2003. In geen enkel kantoor was het prospectus beschikbaar en in het derde kantoor dateerde de informatie van eind 2004. De verklaring dat dit kantoor nog maar sinds kort bankproducten verkoopt en vroeger enkel verzekeringsproducten verkocht, mag eigenlijk geen excuus zijn.

Enkele bloopers
· Bij Axa Bank overhandigde een bediende de technische fiche van… een ander fonds.
· Bij de Bank van De Post zei een bediende dat het gezochte fonds niet bestond om daarna toe te geven dat hij zich vergist had. Toch weigerde hij de documenten te overhandigen en voerde daarvoor als excuus aan dat het product toch niet interessant was.
· Bij Cortal Consors kreeg onze Nederlandstalige enquêteur een fiche in het Frans omdat de informatie daarop meer up-to-date was dan op de Nederlandstalige fiche. Bij één kantoor van Deutsche Bank was de informatie het actueels in het Engels en bij Dexia verwarde een bediende het prospectus met de technische fiche.

 

Deel dit artikel