Analyse
Scandinavië niet onverdeeld interessant 12 jaar geleden - donderdag 15 december 2005

Door de sterke economieën en dito prestaties op de lokale beurzen lijkt beleggen in het noorden van Europa een goede zet.

Enkel de Zweedse obligatiefondsen bieden waar voor hun geld. Terwijl Europa de laatste jaren kampt met lage economische groei, lage productiviteit en hoge werkloosheid, pakken de Scandinavische economieën uit met mooie groeicijfers en lage werkloosheid. Hun geheim: een mix van uitgekiende investeringen, onder andere in onderzoek en onderwijs, gekoppeld aan een sterk ondernemingsklimaat. Niet voor niets staan Finland (1), Zweden (3) en Denemarken (4) in de top van de meest competitieve ondernemingen ter wereld volgens het World Economic Forum. Noorwegen bekleedt plaats 9. Dat betekent dat die landen tot de beste behoren om handel mee te drijven. Voor de geïnteresseerden: België zakte in 2005 9 plaatsen op diezelfde lijst en staat nu op de 31ste plaats, net boven Slovenië.
De vraag is nu: kan een belegger profiteren van de Scandinavische groei en zo ja, via welke beleggingen? We focussen ons daarbij op de drie landen waarvan er fondsen te vinden zijn. Finse beleggingsfondsen behoren in ons land immers tot het rijk der fabeltjes.

Te dure beurzen
Over de lokale (kleine) beurzen kunnen we kort zijn: ze zijn alle te duur op dit moment en bieden een te beperkt potentieel. Enkele individuele aandelen zoals het Zweedse Nordea zijn nog interessant maar via beleggingsfondsen koopt u de ganse beurs en dat is nu net te vermijden.

Muntpotentieel
· Een van de belangrijkste factoren waarmee rekening dient te worden gehouden bij elke belegging buiten de eurozone is de inschatting van het vreemdemuntpotentieel. Waarom zou u beleggen op een aandelenbeurs of obligatiemarkt als u denkt dat de plaatselijke munt sterk in waarde zal dalen? Dat zou uw rendement in eigen munt immers afromen.
· Beleggers die onze ‘strategie’ volgen, weten dat we een boontje hebben voor de Zweedse kroon (SEK, zie grafiek), een van de meest ondergewaardeerde munten ten opzichte van de euro.

ZWEEDSE KROON IN EURO SINDS 2000

De Zweedse kroon is ondergewaardeerd ten opzichte van de euro. Wij schatten het evenwichtsniveau op 0,13 EUR per SEK, zo’n 20 % boven het huidige niveau. Vanaf 2006 zien wij de Zweedse centrale bank sneller de rente verhogen dan de Europese. Dat zal beleggers lokken waardoor de munt normaal gezien zal aantrekken. Profiteer hiervan via een obligatiefonds in Zweedse kroon.

– Wij geloven echter dat er eerder vroeger dan later een einde. zal komen aan de vrij zwakke muntprestatie. De Riksbank, de Zweedse centrale bank, verlaagde de leidende rentevoeten tot een historisch laag niveau (1,5 %). Dat deed ze omdat de inflatie (minder dan 1 % in oktober) volledig onder controle is. Aan dit scenario komt weldra een einde denken we.
Door de lage rentes en de sterke economische groei consumeren de Zweden dat het een lieve lust is en staat de huizenmarkt onder stoom. Daarnaast zorgt de goedkope munt voor dure import. Hierdoor zit de inflatie in de lift (voor 2006 verwachten we al 1,7 %) en zal de Riksbank de rentevoeten moeten optrekken om de economie te doen afkoelen. Dat zal volgens ons op een snellere manier gebeuren dan in de eurozone, waardoor Zweedse obligaties opnieuw een hogere coupon zullen bieden in vergelijking met Europese. Dat zal veel geld aantrekken en de munt ondersteunen.
Die effecten schatten we hoger in dan de negatieve effecten van de rentestijgingen op de obligatieportefeuilles. Zweedse obligaties mogen dan ook nog worden gekocht.
· De Noorse kroon (NOK) deed het de laatste jaren bijzonder goed tegenover de euro. Op het eerste gezicht lijkt dat eigenaardig want de Noorse centrale bank, de Norges Bank, decimeerde de leidende rentevoeten van 7 % in 2002 tot 1,75 % begin 2004. Normaal zou dat leiden tot winstnemingen op de obligatiemarkten en kapitaalvlucht naar meer renderende oorden waardoor de munt afziet. Niets van dat alles echter. De reden voor de goede prestatie hoeft u niet ver te zoeken. De stijgende olieprijzen zorgden automatisch voor een zeer grote vraag naar NOK. Vandaag is Noorwegen zelfs de derde grootste olie-exporteur ter wereld, na Saoedi-Arabië en Rusland. De Noorse kroon vinden we op dit moment overgewaardeerd en we verwachten dat het huidige niveau van deze munt onhoudbaar is in de toekomst. Niet interessant als langetermijnbelegging.
· De Deense kroon (DKK) ten slotte mag u aanzien als het tweelingbroertje van de euro. De munt is immers gekoppeld aan de onze en kan slechts 2,25 % van haar spilkoers afwijken. De obligaties in DKK brengen daarnaast ongeveer hetzelfde op. De Deense centrale bank, de Nationalbank, volgt immers de rentebewegingen van de grote Europese broer op de voet. Wij verwachten dat dit niet zal veranderen. Fondsen in Deense obligaties mogen behouden blijven. Bijkopen heeft echter weinig zin.

De fondsen
Beleggen in Scandinavië kan via diverse fondsencategorieën.
· Wat aandelenfondsen betreft vindt u enkel in het Balzac-gamma (verdeeld door Deutsche Bank) individuele landenfondsen voor Zweden (Balzac Sweden Index, *), Noorwegen (Balzac Norway Index) én Denemarken (Balzac Denmark Index). Dit zijn alle passief beheerde fondsen. Daarnaast kunt u in Zweedse aandelenfondsen beleggen via EMIF Sweden Index Plus (KBC, *) of via de tracker iShares MSCI Sweden, (**, in Amerikaanse dollar), onlangs verhuisd van de AMEX naar de beurs van New York (ISIN: US4642867562).
Meer mogelijkheden zijn er te vinden bij de Scandinavische regiofondsen die beleggen in alle deelmarkten met als zwaarste positie Zweedse aandelen, de grootste aandelenmarkt in de regio.
Wij lopen niet warm voor de aandelenfondsen. De Scandinavische beurzen zijn immers te duur en de toekomstperspectieven beperkt. Daarbij lopen de beheerskwaliteiten van de fondsen niet over. Verkopen.
· Wat obligatiefondsen betreft hebben enkel ING en KBC een ruim aanbod. Deze fondsen voldoen ook kwalitatief aan de verwachtingen. Bij ING kunt u terecht bij ING (L) Renta Fund DKK (***), ING (L) Renta Fund NOK (**) en ING (L) Renta Fund SEK (***). Bij KBC vindt u KBC Renta Decarenta (***), KBC Renta NOK-Renta en KBC Renta Sekarenta (***). De andere vis in de vijver is KB Lux Danske Kroner (KB Luxembourg).
Daarnaast bestaan er ook twee Scandinavische regiofondsen. Zowel bij Fortis L Bond Scandic (**, in euro) als bij Parvest Scandinavian Bond (**, in DKK) ligt het accent op Zweedse obligaties, gevolgd door Deense.
Enkel de Zweedse kroonobligatiefondsen bieden voldoende perspectieven, vooral door het potentieel van de Zweedse kroon. Wij staan neutraal tegenover de Deense en negatief tegenover de Noorse kroon. Regiofondsen, zijn aldus te mijden.

Deel dit artikel