Analyse
Fondsen met kapitaalbescherming 12 jaar geleden - woensdag 14 december 2005

Fondsen waarvan de intekening recent is afgesloten (van 16 tot 30/12/2005).


BKCP Oxygen 12-2013 - tot 16/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Post-Multifix Podium - tot 16/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 1 Reverse Click - tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 2 Best Click - tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 3 Double Five Plus - tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 4 Double Five Plus -  tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 5Click or Run - tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 6 Best Performance - tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 7 Reverse Spread - tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Bond 1 Spread Click - tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Dexia Clickinvest B Japan -tot 28/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Maestro Invest Accordéon 5 - tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe World Selection 4 - tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Japan Invest 8  - tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiPlus Safety Booster 4  - tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus Financials Short Term 5  - tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus First Choice Short Term 9  - tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Central Europe Winners 2  - tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
ING (L) Selectis Short Term Growth 2 - tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)

………………………………………………………………………………………………………………..

BKCP Oxygen 12-2013

· Intekening: tot 16/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: BKCP een regionale bank van Beroepskrediet
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag: 19/12/2013 (8 jaar) met mogelijkheid tot vervroegde uittreding na 4 jaar onder bepaalde voorwaarden  (cf. infra)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Minimuminleg : 1 000 EUR
· Instapkosten: 4,75 % maximum
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50 die de koersen van de 50 belangrijkste aandelen van de eurozone weerspiegelt. Elk trimester wordt de prestatie van de index vergeleken met het startniveau.
– Als na vier jaar het gemiddelde van de prestaties die op die manier in rekening zijn gebracht 25 % bereikt, kunt u als belegger ofwel uw geld terugvragen, vermeerderd met de gerealiseerde prestatie, ofwel uw geld nog vier jaar laten staan en een jaarlijkse coupon innen die overeenstemt met de prestatie voor het vierde jaar en een coupon van 6 % bruto voor elk van de volgende jaren. Op de eindvervaldag wordt het kapitaal dan terugbetaald tegen 100 %.
– Als na vier jaar het gemiddelde van de prestaties van de index lager is dan 25 %, loopt de belegging tot op de eindvervaldag. Het terugbetaalde bedrag na 8 jaar is dan gelijk aan 100 %, vermeerderd met het gemiddelde van alle prestaties, zoals ze na elk kwartaal zijn opgetekend. Als dit gemiddelde negatief is, wordt toch 100 % van het ingelegde kapitaal terugbetaald.
· Onze verwachtingen: zijn gebaseerd op een beleggingshorizon van 8 jaar , dus ook als de voorwaarden voor een vervroegde uittreding vervuld zijn (we ramen dat de kansen daarvoor 3 op 10 zijn)  maar als de belegger toch zijn geld niet opvraagt :
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 5 %
– ± 3 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 5 %
· Advies: de algemene verwachtingen zijn te zwak om een aankoop te rechtvaardigen. Niet intekenen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Post-Multifix Podium

· Intekening: tot 16/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Bank van de Post
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/01/2009 (3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 500 EUR
· Instapkosten: 1,75 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de gemiddelde evolutie van de aandelen met dien verstande dat aan de tien best presterende aandelen van het mandje een stijging van 18 % wordt toegekend, ongeacht hun werkelijke stijging.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 7 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 2 %
· Advies: onvoldoende perspectieven. Niet kopen.

......................................................................................................................................................................

Fortis B Fix 2006 Equity 1 Reverse Click

· Intekening: tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/07/2007 (1 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De eventuele meerwaarde die op de eindvervaldag wordt toegekend is gelijk aan 40 % min 4 % voor elk aandeel dat,  op een gegeven ogenblik minstens 20 % meer of minder waarde was dan bij de start.  
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Advies: het fonds wordt voorgesteld als een efficiënt instrument tegen de stagnatie van de beurskoeren, maar het biedt volgens onze ramingen slechts heel weinig kansen om überhaupt enig rendement op te leveren. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 2 Best Click

· Intekening: tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 05/01/2011 (5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag stemt overeen met het hoogste van de jaarlijks vastgeklikte percentages. Deze kliks worden bepaald op basis van de gemiddelde evolutie van het aandelenmandje sinds de start, met dien verstande dat er voor de stijging waarmee voor elk van de aandelen rekening wordt gehouden, een plafond van kracht is. Dit plafond bedraagt 10 % het eerste jaar en het wordt elk jaar met 10 % verhoogd om uiteindelijk 50 % te bedragen in het laatste jaar. De dalingen worden van hun kant volledig in rekening gebracht.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij het uitstappen)
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1 % en 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 4,5 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 4,5 % en 7,9 %
· Advies: de perspectieven zijn aan de magere kant.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 3 Double Five Plus

· Intekening: tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 01/07/2014 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Coupons:
– 5% bruto de eerste 2 jaar
– tussen 0 % en 10 % bruto, de zes jaar nadien. De coupon is gelijk aan de gemiddelde evolutie – sinds de start – van een mandje met 20 internationale aandelen met dien verstande dat voor elk aandeel dat in waarde gestegen is, een forfaitaire stijging van 10 % in rekening wordt gebracht. Als de evolutie van het mandje die op die manier wordt berekend negatief is, wordt voor het betrokken jaar geen coupon toegekend. 
 · Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om een nettorendement te halen van 0,8 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 0,8 % en 6,6 %
· Advies: Defensief profiel, maar de perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 4 Double Five Plus

· Intekening: tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/07/2014 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 110 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks. De eerste twee jaar wordt 5 % vastgeklikt. De zes jaar nadien varieert de klik tussen de 0 % en de 12 %. Hij is gelijk aan de evolutie van het mandje ten opzichte van het startniveau, met dien verstande dat er voor elk aandeel waarvan de waarde stijgt automatisch, ongeacht de reële stijging, een forfaitaire 12 % in rekening wordt gebracht. Bij een negatieve evolutie van het mandje wordt er geen percentage vastgeklikt. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de som van de vastgeklikte percentages. .
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bui uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 7 kansen op 10 om een nettorendement te halen van 0,8 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 0,8 % en 2 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 7 %
· Advies: defensieve belegging maar de perspectieven zijn aan de magere kant. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 5Click or Run

· Intekening: tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/01/2014 (8 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De eventuele meerwaarde die op de eindvervaldag wordt toegekend is het beste resultaat van de volgende twee berekeningen :
- de positieve evolutie van het mandje, waarbij de stijging van elk aandeel geplafonneerd is op 100 %
- de som van de acht jaarlijkse kliks. De jaarlijkse klik bedraagt 10 % indien geen enkel aandeel uit het mandje op de observatiedatum met meer dan 25 % is gedaald ten opzichte van het startniveau, of 0 % van zodra een aandeel met dat percentage in waarde is gedaald.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 8,7 %
· Advies: perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 6 Best Performance

· Intekening: tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 04/01/2016 (10 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de index Dow Jones Euro Stoxx 50, die de koersen weerspiegelt van de 50 belangrijkste aandelen van de eurozone. Elke drie maanden wordt de evolutie van de index vergeleken met het peil waarop de index het voorgaande kwartaal stond. Als de index gestegen is, wordt met die stijging rekening gehouden voor maximum 8 % en dat wordt dan bij de voorgaande kliks gevoegd. Een daling van de index wordt integraal in rekening gebracht en wordt afgetrokken van de voorgaande kliks. De eventuele meerwaarde die op de eindvervaldag wordt toegekend is het hoogste resultaat voor de som van de kliks tijdens de driemaandelijkse observaties.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 2 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (hors frais)
– ± 5 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 4 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en le maximum théorique de 15,2 %
· Advies: perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 7 Reverse Spread

· Intekening: tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/01/2008 (2 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De eventuele meerwaarde die wordt toegekend op de eindvervaldag zal gelijk zijn aan 40 % min het verschil tussen de gemiddelde prestatie van de vijf best presterende aandelen en de gemiddelde prestatie van de vijf slechtst presterende aandelen.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstappen)
· Advies: dit product wordt voorgesteld als een instrument om een positief rendement te halen, ook als de aandelenmarkten globaal eerder dalen. Volgens onze berekeningen biedt het echter weinig kansen om überhaupt enig rendement op te leveren. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Bond 1 Spread Click

· Intekening: tot 23/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/07/2018 (12 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 139 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de obligatierente op 10 jaar en op 2 jaar in euro, volgens meen mechanisme met jaarlijkse kliks. Het vastgeklikte percentage zal gelijk zijn aan twee en een halve keer het verschil tussen obligatierente op 2 jaar en op 10 jaar in euro, en zal altijd tussen de 3,25 % en de 10 % bedragen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de som van de op die manier vastgeklikte percentages.
· Onze verwachtingen:
– ± 9 kansen op 10 om het minimumnettorendement van 2,5 % te halen
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 6,3 %
· Advies: zeer defensief profiel, maar de perspectieven zijn niet goed genoeg voor een dergelijke lange looptijd. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Dexia Clickinvest B Japan

· Intekening: tot 28/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Dexia Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/01/2013 (iets meer dan 7 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 500 EUR
· Instapkosten: geen
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de Nikkei 225-index die de evolutie op de Japanse beurs weergeeft. De eventuele meerwaarde die wordt toegekend op de eindvervaldag is gelijk aan 80 % van de positie ontwikkeling van de index, berekend op basis van maandelijkse observaties tijdens het laatste jaar van de looptijd van het fonds.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 5 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 5 %
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Maestro Invest Accordéon 5

· Intekening: tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fintro
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 04/01/2016 (10 jaar) indien er geen vervroegde terugbetaling is
· Vervroegde terugbetaling: tegen 100 % van zodra de som van de uitgekeerde coupons 15 % bruto bedraagt
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Coupons:
– het eerste jaar  : 6,50 % bruto
– de jaren nadien : zolang de som van de uitgekeerde coupons geen 15 % is, wordt een brutocoupon toegekend die gelijk is aan  9 % min twee keer het niveau van de EURIBOR –rente op 12 maanden. Indien nodig wordt de laatste uitgekeerde coupon aangepast zodat de som van de uitgekeerde coupons precies 15 % bruto bedraagt.
· Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Ons advies : gezien er voor de uitgekeerde coupons een plafond is vastgelegd van 15 % in totaal, zal het rendement altijd variëren tussen 1,1 % netto op 10 jaar en 5,3 % op 2 jaar. Dat laatste scenario is het gunstigste, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat het zich voordoet, aangezien het impliceert dat de EURIBOR-rente op 12 maanden (die nu zo’n 2,80 % bedraagt) terugvalt tot onder de 0,25 %, en dat terwijl er nu eerder een trend van stijgende rentes is waar te nemen.
Afhankelijk van de terugbetalingsdata zijn de potentiële rendementen van dit fonds de volgende :
– ongeveer 3,5 % netto in geval van vervroegde terugbetaling na 3 jaar
– ongeveer 2,6 % netto in geval van vervroegde terugbetaling na 4 jaar
– ongeveer 2,1 % netto in geval van vervroegde terugbetaling na 5 jaar
– ongeveer 1,8 % netto in geval van vervroegde terugbetaling na 6 jaar
– ongeveer 1,5 % netto in geval van vervroegde terugbetaling na 7 jaar
– ongeveer 1,3 % netto in geval van vervroegde terugbetaling na 8 jaar
– ongeveer 1,2 % netto in geval van vervroegde terugbetaling na 9 jaar
Uiteindelijk gaat het om erg bescheiden rendementen.
· Advies: de perspectieven zijn niet goed genoeg om een aankoop te rechtvaardigen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe World Selection 4

· Intekening: tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/07/2012 (6 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de evolutie van het mandje (de eindwaarde van het mandje is gebaseerd op de maandelijkse koersen tijdens de laatste achttien maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 8 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 8 %
· Advies: u kunt dit fonds zien als een alternatief voor traditionele beleggingen in euro op voorwaarde dat u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt. Beleg er slechts met mondjesmaat in en enkel vanuit de optiek om te diversifiëren.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Japan Invest 8

· Intekening: tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 29/01/2010 (iets meer dan 4 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming heeft betrekking op de inventariswaarde in USD (1 000 USD). Als belegger blijft u onderworpen aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de Nikkei 225-index (Japanse beurs). De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag zal gelijk zijn aan de evolutie van de index, berekend op basis van het maandelijkse niveau ervan tijdens de laatste zes maanden van de looptijd van het fonds.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om 1 000 USD terug te krijgen
– ± 1 kans op 10 om een rendement in USD te halen van minder dan 2 %.
– ± 2 kansen op 10 om een rendement in USD te halen tussen de 2 % en de 8 %.
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD van meer dan 8 %. 
Ons advies : hoewel dit fonds gekoppeld is aan de evolutie van de Japanse beurs, moet het worden beschouwd als een belegging in Amerikaanse dollar. Voor een diversificatie van uw beleggingen in dollarobligaties biedt KBC EquiPlus Safety Booster 4, een product dat weliswaar een wat langere looptijd heeft, over het algemeen gunstigere perspectieven. We geven dan ook de voorkeur aan dat product boven KBC Equisafe Japan Invest 8.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiPlus Safety Booster 4

· Intekening: tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/07/2012 (6 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming heeft betrekking op de inventariswaarde in dollar (1 000 USD). Als belegger blijft u onderworpen op het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan twee keer de evolutie van het mandje (de eindwaarde is gebaseerd op de maandelijkse koersen tijdens de laatste 18 maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om 1 000 USD terug te krijgen.
– ± 1 kans op 10 op een rendement in USD van minder dan  3 %
– ± 1 kans op 10 op een rendement in USD tussen de 3 % en de 6 %.
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD tussen de 6 % en de 10 %
– ± 3 kansen op 10 op een rendement in USD van meer dan 10 %
· Ons advies : interessant alternatief voor beleggingen in obligaties in Amerikaanse dollar. Enkel te gebruiken in de optiek van een diversificatie van uw dollarbeleggingen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus Financials Short Term 5

· Intekening: tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/07/2008 (2 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen uit de financiële sector. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 75 % van de positieve evolutie van het mandje, berekend op basis van de koersen op het einde van elk trimester.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 6 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 6 %
· Advies: De perspectieven zijn naar onze smaak iets te mager. De kosten wegen zwaar door voor deze belegging met een relatief korte looptijd. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus First Choice Short Term 9

· Intekening: tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 29/01/2010 (iets meer dan 4 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de positieve evolutie van het mandje, gebaseerd op koersen van op het einde van elk kwartaal.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2,5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 6 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 6 %
· Advies: u kunt dit product zien als alternatief voor kasbons met een korte looptijd, op voorwaarde dat u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt. U er met mondjesmaat in beleggen, enkel vanuit de optiek van een diversificatie.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Central Europe Winners 2

· Intekening: tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/01/2011 (iets meer dan 5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming slaat op de inventariswaarde in Poolse zloty (5 000 PLN). Als belegger blijft u blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Poolse munt.
· Initiële inventariswaarde : 5 000 PLN
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen van bedrijven die volgens KBC een gedeelte van hun verkoop realiseren in centraal Europa en normaal gezien moeten profiteren van de voorzetting van de economische groei in deze regio. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 1,5 keer de evolutie van het mandje (de eindwaarde is berekend op basis van de maandelijkse koersen tijdens de laatste zes maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om 5 000 PLN terug te krijgen
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement in PLN van minder dan 3 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement in  PLN tussen de  3 % en  de 6 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement in PLN tussen de 6 % en de 12 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement in PLN van meer dan 12 %
· Ons advies : dit fonds kan zeker de vergelijking doorstaan met obligaties in Poolse zloty (± 5,2 % à 5 jaar), maar het blijft onderworpen aan het wisselkoersrisico van een volatiele munt. Momenteel lijkt de Poolse munt ons te kwetsbaar om erin te beleggen. Volgens ons is de zloty zo’n 20 % overgewaardeerd ten opzichte van de euro. Daarom beleggen we niet in zloty en dus ook niet in dit fonds.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

ING (L) Selectis Short Term Growth 2

· Intekening: tot 30/12/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: ING
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 17/07/2008 (2 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 250 EUR
· Instapkosten: 3 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de gemiddelde evolutie van het mandje, met dien verstande dat voor de aandelen die op een gegeven ogenblik 30 % hoger noteerden dan bij de start, rekening wordt gehouden met een forfaitaire koersstijging van 17 %, ongeacht hun werkelijke koersstijging. Als de op die manier berekende waarde van het mandje negatief is, wordt er geen enkele meerwaarde toegekend.
· Onze verwachtingen:
– ± 7 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 1 %
· Advies: De perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Deel dit artikel