Analyse
De kleren van de keizer 12 jaar geleden - donderdag 15 december 2005

Sommige beleggers baseren zich op de naam van een beleggingsfonds om hun portefeuille uit te bouwen. Opgelet hiervoor.

In de Verenigde Staten besliste de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, de reglementering rond fondsennamen te verstrengen nadat uit eigen onderzoek bleek dat honderden fondsen niet strikt belegden in wat hun fondsennaam liet uitschijnen. Zo waren er obligatiefondsen waarvan de portefeuille tot een derde uit cash of zelfs aandelen bestond, landenfondsen die dan weer aandelen uit andere landen bevatten, enzovoort. Dat zadelde de beleggers op met feitelijke beleggingen waarvan ze vaak niet wisten dat ze die hadden.

In de VS
· Ten minste 80 % van de fondsenportefeuille moet worden belegd in activa die afgeleid kunnen worden uit de fondsennaam. De beheerder van een Aziatisch aandelenfonds mag dus (nog steeds) maximaal een vijfde van de portefeuille elders beleggen.
· Beantwoordt het fonds niet aan de 80 %-regel, dan moet het ofwel de portefeuille aanpassen, ofwel de fondsennaam. Dat moet 60 dagen op voorhand openbaar worden gemaakt zodat de beleggers hierop tijdig kunnen reageren.
· Bovenstaande regels slaan wel enkel op de termen uit de fondsennaam die een beleggingsklasse impliceren (zoals aandelen of obligaties), een bepaalde sector (zoals farma of distributie) of een regio of land (zoals Europa of België). Gemengde fondsen, stijlfondsen (waarde-groei, klein-groot) en wereldwijde fondsen vallen niet onder de regels.

Onze wetgeving
· Bij ons bestaan er geen specifieke regels wat fondsenbenaming betreft. Wel is er de wetgeving rond het prospectus die stelt dat dit document alle correcte gegevens, waaronder de naam, moet bevatten die de belegger nodig heeft om met kennis van zaken een oordeel te kunnen vormen over de belegging. Als blijkt dat er verwarring bestaat rond de fondsennaam, dan zal de Bankcommissie, de CBFA, zeker niet nalaten op te treden.
· De ervaring leert ons alvast dat de soep hier niet zo heet wordt gegeten als in de VS, o.a. omwille van de voorafgaandelijke controle door de CBFA. De fondsen uit onze selectie bijvoorbeeld doen wat ze claimen te doen … volgens hun prospectus. Wel moet u soms geluk hebben wat de naamgeving betreft. Sommige namen zeggen op zich niets, zoals Rolinco. Andere vertellen maar een deel van het verhaal, zoals Aphilion Q² Equities. U weet aan de hand van de naam dat dit fonds belegt in aandelen maar meer niet. Een blik op de prospectus helpt u dan verder.

What’s in a name?
· In de tabel krijgt u de vaak voorkomende woordenschat uit de fondsennamen, niet toevallig allemaal in het Engels. De meeste fondsen hebben immers een Europees paspoort en het Engels blijft de voertaal in de financiële wereld. Daarnaast vermijdt dit ook vertalingen in een van de landstalen.
· Belangrijk te weten is dat binnen eenzelfde categorie, strategie of stijl (grote) verschillen kunnen bestaan. Wat is immers een ‘small cap’? Voor sommige beheerders zijn quasi alle Belgische aandelen klein, voor andere dan weer niet. Het ene wereldwijde aandelenfonds (global equity) kan bijvoorbeeld sterk de nadruk leggen op Japan, terwijl het andere dat land negeert …
· Het is verkeerd om uw beleggingskeuze (gedeeltelijk) te baseren op een fondsennaam. Zowel de naam van het fonds als die van de uitgever zegt niets over de kwaliteiten van het beheer.
· Toch is een goede naam nuttig. U weet in grote lijnen direct wat u koopt. Zo belegt PAM Equities Europe in Europese aandelen, punt. U herkent ook automatisch de compartimenten binnen eenzelfde fonds. Handig want goedkoop als u ooit wilt switchen tussen strategieën. Zo betaalt u geen instapkosten als u ING (L) Invest European Equities wilt inruilen voor ING (L) Invest Asia.

VEEL VOORKOMENDE TERMEN IN DE FONDSENNAAM

Term in fondsennaam

Betekenis

(B), (L)

info: nationaliteit Belgisch, Luxemburgs

bond (bonds)

beleggingsklasse: obligaties

equity (equities)

beleggingsklasse: aandelen

mix(ed)

beleggingsklasse: gemengd

corporate(s)

categorie: bedrijfsobligaties

international, global, world

categorie: wereldwijd

fund of fund, multifund

strategie: belegt in andere fondsen

index

strategie: passief beheer

growth

stijl: groeiaandelen (telecom, techno, …)

value

stijl: waardeaandelen (nut, farma, …)

big cap(s), blue chip(s)

stijl: grote aandelen (volgens beurswaarde)

mid cap(s)

stijl: middelgrote aandelen

small cap(s)

stijl: kleine aandelen

aggressive, high

gemengd: meer aandelen dan obligaties

balanced, medium, neutral

gemengd: evenveel aandelen als obligaties

conservative, stability, low

gemengd: meer obligaties dan aandelen

Voorbeeld: zo belegt Dewaay European Blue Chips in grote Europese aandelen en het Luxemburgse Nagel Invest (L) Bond International in wereldwijde obligaties.

Kapitaalbescherming
· Het verhaal wordt een pak ingewikkelder als we spreken over namen van fondsen met kapitaalbescherming. De gevolgde strategieën zijn hier immers moeilijk samen te ballen in een naam. Vaak wordt dan ook niet de moeite gedaan om een veelzeggende naam te bedenken. Wat te denken van de tak 23-producten Post-Optima Chrono of BKCP Oxygen 12-2013 bijvoorbeeld? En wat is op het eerste gezicht het verschil tussen Fortis B Fix Equity 203 en Fortis B Fix Equity 204? De aard van het beestje zal hier altijd tot een lectuur van de (uitgebreide) prospectus nopen. Pas dan zult u weten hoeveel kapitaalbescherming u effectief geniet en hoe het onderliggende mechanisme van het fonds in elkaar zit.
· Toch proberen enkele banken de beleggers in de mate van het mogelijke op de goede weg te zetten. Zo besliste Fortis Bank eind vorige maand een einde te maken aan de fixcompartimenten met hun betekenisloze nummering. Voortaan deelt de bank de fondsennamen van dit type producten in vijf delen in. Vanaf deze maand vinden we dus producten zoals Fortis B Fix 2006 Equity 6 Best Performance in de rekken. ‘Fortis B Fix 2006’ slaat op de naam van het fonds waarin de nationaliteit (B) en het jaar van uitgifte (2006) worden vermeld. Daarna volgt de naam van het compartiment, in dit geval ‘Equity 6 Best Performance’. Het eerste woord (equity) slaat hier op de beleggingsklasse, het cijfer (6) op het uitgiftenummer binnen die klasse en het laatste deel (best performance) op de eigenschappen van het gebruikte mechanisme. Dat alles zou de belegger op weg moeten helpen om door de bomen het bos te zien.
U kunt nuttige info puren uit een goede fondsennaam, maar geen adviezen. Bekijk daarom altijd de prospectus. Enkel dan weet u precies waarin het fonds belegt en kunt u beslissen of de portefeuille bij u past of niet.

Deel dit artikel