Analyse
Nieuwe spaarheffing treft vooral kleine belegger 12 jaar geleden - donderdag 10 november 2005

Vanaf 2006 worden de meerwaarden op sommige beleggingsfondsen belast. Daarbij wordt vooral de goede huisvader geviseerd die een deel van zijn vermogen in obligaties steekt.

U zult eraan moeten wennen. Meerwaardebelasting is vanaf 2006 een feit voor sommige beleggingen. Maar … nog niet alle spelregels zijn bekend en de eindsituatie kan nog (sterk) wijzigen. Een stand van zaken.

Welke fondsen?
· Vooralsnog blijven de zuivere aandelenfondsen buiten schot. Hetzelfde geldt voor de pensioenspaarfondsen en de fondsen met kapitaalbescherming die geen verzekeringsproduct (tak 23) zijn. Vallen voorlopig ook uit de boot: de fondsen van het distributietype. Dit kan echter veranderen.
· Vallen wel onder de regeling: de beleggingsfondsen van het kapitalisatietype die minstens 40 % van hun portefeuille in vastrentende effecten steken (zoals obligaties) én die daarnaast over een Europees paspoort beschikken.
– Concreet vallen de obligatiefondsen, de thesauriefondsen, de defensief gemengde fondsen en vele neutraal gemengde fondsen onder de regeling.
– Het Europese paspoort laat de beheerder toe om zijn fondsen aan de man te brengen in Europa zonder veel trammelant. Het merendeel van de fondsen in onze tabellen beschikken hierover, waaronder alle obligatiefondsen die we op dit moment aanraden.

Welke taks?
· Na veel heen-en-weergepraat tussen de overheid en de fondsensector kwam uiteindelijk de volgende – nog vrij theoretische – regeling uit de bus:
– De meerwaardebelasting van 15 % gebeurt op fondsen die beleggers vanaf 1 januari 2006 verkopen.
– Enkel de meerwaarde uit het vastrentende gedeelte zal worden belast.
– De startdatum voor de berekening van de meerwaarde is 1 juli 2005.
– De meerwaarde slaat op zowel het rentedeel als de eventuele meerwaarde van de obligatie zelf.
– Eventuele minwaarden worden in mindering gebracht. Dat zal gebeuren als de koersen van de obligaties dalen.
· De taks zal worden geïnd door uw financiële instelling zelf en automatisch worden afgetrokken van de opbrengsten van de verkoop.

Tak 23
· Een andere regeling geldt voor de tak 23-producten, levensverzekeringsproducten die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen. Hier geen meerwaardebelasting maar wel een taks van 1,1 % op alle stortingen, ongeacht het product. Ook tak 21, levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement, vallen hieronder. De regeling gaat in vanaf 2006.
· De regering stelde bij de begrotingsmaatregel dat ze zal voorkomen dat de taks doorgerekend wordt aan de beleggers. Dat is een holle belofte die wij in de praktijk zelf onmogelijk achten. U zult mogen dokken, direct of indirect.

Wat te doen?
· Voorlopig raden we u aan om niets te doen. De gewijzigde fiscale situatie is voor ons alvast geen reden om over te stappen van obligatiefondsen naar risicovollere aandelenfondsen, ook al werd dat gesuggereerd door minister Reynders. Daarbij kost een fondsenverkoop of -switch u geld. Probeer dat zoveel mogelijk te vermijden.
· Wij zullen nagaan wat de precieze modaliteiten en gevolgen van deze nieuwe fiscaliteit zullen zijn alvorens zelf iets te veranderen aan onze portefeuilles en selecties. Wijzigt de fiscaliteit opnieuw, dan komt u dat te weten via Fondsen & Sicavs, op deze site of via de ledendienst (02/542.33.51).

Deel dit artikel