Analyse
Fondsen met kapitaalbescherming 12 jaar geleden - maandag 28 november 2005

Niet al goud wat blinkt.

Beleggingen met kapitaalbescherming, die u aantrekkelijke rendementen voorspiegelen, zonder dat het kapitaal dat u inlegt enig risico loopt, zijn nog altijd immens populair. Bijna elke week trekken banken en financiële instellingen er een vers blik van open. Hun grote populariteit ten spijt, gaat het niet om mirakelformules. We verwijzen daarom hieronder naar enkele puntjes waar u best aandacht aan besteedt.  

Kosten
  · Met deze producten gaan bijna altijd instapkosten gepaard.
–  Als het om fondsen of om verzekeringsproducten gaat, worden deze kosten uitgedrukt in procent. Rekening houdend met de verplichtingen die voor deze producten van kracht zijn, liggen de kosten die tijdens de intekenperiode – enkele weken  – worden gevraagd lager dan nadien. De bedoeling daarvan is om de beleggers te ontraden om na een bepaalde periode nog in te stappen. Zo kon u tot 25 november instappen in KBC Click Plus Financials Short Term 4 mits het betalen van 2,5 % instapkosten. Na die datum kostte het echter 3,5 % van het ingelegde bedrag om in te stappen. Bij andere fondsen, zoals Fortis B Fix Equity 201 was het zelfs niet meer mogelijk om na de intekenperiode nog in te stappen.

– Bij “notes” zitten de kosten vervat in de uitgifteprijs. Zo bedraagt de uitgifteprijs van de Callable Multiplier Notes, die momenteel worden voorgesteld door ING, 102 %. 

· U moet soms ook rekening houden met uitstapkosten. Als u het product vóór de vervaldag weer verkoopt, is het niet ongebruikelijk dat die  behoorlijk hoog oplopen. Als u bijvoorbeeld vóór de vervaldag uit het onlangs door de Bank van De Post op de markt gebrachte Post Optima CHRONO stapt, kunt u daar tot 2,5 % kosten voor moeten betalen.

· Ook als er geen instapkosten worden aangerekend of als het om een “note” gaat, waarvan de uitgifteprijs 100 % bedraagt, betekent dit nog niet dat het om een interessant product gaat.  Het is bijvoorbeeld niet omdat de note Dexia Funding Netherlands Cap Pick-Up 4 op de markt wordt gebracht tegen een uitgifteprijs van 100 %, dat wij dit product interessant vinden.

Kapitaalbescherming ?
· De kapitaalbescherming is uiteraard de grote troefkaart waar al deze producten me uitpakken. Let echter op ! Die kapitaalbescherming geldt enkel op de eindvervaldag. Vóór de vervaldag hangt de waarde van het product af van verschillende factoren en ze kan lager liggen dan bij de start. Elementen die deze waarde beïnvloeden zijn bijvoorbeeld het rentepeil of de evolutie van de onderliggende waarden waaraan het betreffende product gekoppeld is.

· Kijk ook altijd goed voor welke munt de kapitaalbescherming geldt. Bij sommige producten bijvoorbeeld kunt u instappen als u 1 000 dollar betaalt en u weet zeker dat u op de vervaldag 1 000 dollar terug zult krijgen, maar u kunt onmogelijk weten hoeveel 1 000 dollar op dat ogenblik waard zal zijn. Onlangs steld KBC met KBC Equisafe Central Europe Winners 1 zelfs een product voor dat kapitaalbescherming bood…in Poolse zloty.

· Sommige producten bieden ook een kapitaalbescherming die lager is dan 100 %.  Robeco bracht bijvoorbeeld onlangs de note 98 % Capital Guaranteed Note uit. Zoals de naam duidelijk in cijfers aangeeft, bood dit product geen volledige kapitaalbescherming aan. Zoiets komt echter lang niet altijd even duidelijk uit de naam van het beleggingsproduct naar voor. Zo bood het onlangs gelanceerde KBC Equisafe Europe 3 slechts een bescherming voor 95 % van het kapitaal.

· Sommige gestructureerde beleggingen bieden ook helemaal geen kapitaalbescherming, hoewel ze samen met andere worden voorgesteld die wel kapitaalbescherming bieden. Het is dus altijd opletten geblazen. Zo is Boost Income van Keytrade Bank, een product dat u niet garandeert dat u op de vervaldag uw begininleg terug zult krijgen.

Kortom, ook bij gestructureerde beleggingen met kapitaalbescherming moet u goed kijken welke lading de vlag  precies dekt.

Deel dit artikel