Analyse
Fiscaliteit op fondsen 12 jaar geleden - vrijdag 28 oktober 2005

Stand van zaken.

Stand van zaken
Wat momenteel nog niet veranderd is, is de beurstaks van 0,5 % (met een maximum van 750 euro) die u moet betalen als u kapitalisatiedeelbewijzen van fondsen verkoopt. De regering kondigde wel een nieuwe taks aan op de kapitalisatiedeelbewijzen van fondsen die minstens 40 % van hun portefeuille beleggen in vastrentende beleggingen zoals obligaties. Volgens de recentste verklaringen van financieminister Reynders zal er op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte van de intresten en de waardestijging 15% worden afgehouden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2005. Fondsen met kapitaalbescherming of gegarandeerd rendement zouden buiten schot blijven. De praktische modaliteiten van die afhouding liggen echter nog niet vast. Het is dus voorbarig om er al veel over te zeggen, zeker omdat elke dag nieuwe tegenstrijdige vragen opduiken. In afwachting raden wij u aan om uw portefeuillestrategie niet te veranderen. Naast het fiscale aspect moet u in ieder geval ook rekening houden met uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon.

Deel dit artikel