Analyse
Sivek Global 12 jaar geleden - vrijdag 29 juli 2005
KBC verhoogt de beheerskosten.

Vanaf 16 augustus 2005 verhoogt KBC de beheerskosten voor het gemengde fonds Sivek Global .

Voor het compartiment LOW, stijgen ze van 0,8 % naar 1,2 %.
Voor het compartiment MEDIUM, gaan ze van 0,9 % naar 1,2 %.
 Voor het compartiment HIGH, stijgen ze van 1 % naar 1,2 %.

Daar staat anderzijds ook iets tegenover. Het fonds blijft weliswaar beleggen in individuele aandelen, maar voor het obligatiegedeelte van de portefeuille zal het beleggen in andere fondsen van KBC en voor die beleggingen in andere fondsen van de groep zal het geen beheerskosten meer aanrekenen. Dat compenseert de hogere beheerskosten.
Het betrokken obligatiegedeelte vertegenwoordigt zo’n 65 % van de portefeuille voor LOW, 40 % van de portefeuille van MEDIUM en 15 % van die van HIGH. Let echter op ! De obligatiefondsen waarin Sivek Global herbelegt, rekenen zelf beheerskosten aan, die u dus onrechtstreeks zult moeten betalen. Die kosten kunnen we ramen op zowat 0,60 % of iets minder dan wat tot nu toe werd aangerekend door Sivek Global.
Alles bij elkaar - met de combinatie van het aandelengedeelte waarvoor 1,2 % wordt aangerekend en het obligatiegedeelte waarvoor u onrechtstreeks 0,6 % betaalt – zouden de beheerskosten dus min of meer gelijk moeten blijven met wat u nu betaalt.
We wijzen erop dat de beheerskosten slechts het zichtbare gedeelte van de ijsberg vormen. Er zijn ook nog andere kosten : administratieve en juridische kosten, controle- en boekhoudkosten, transactie- en publicatiekosten, enzovoort. Als men die allemaal samentelt, bekomt men een hoger bedrag dan hetgeen wordt aangegeven voor de beheerskosten.

Op onze vraag bezorgde KBC ons de ratio van de totale kosten (TER ) van de verschillende compartimenten van Sivek Global : de compartimenten LOW, MEDIUM en HIGH hebben een TER van respectievelijk 1,02 %, 1,11 % en 1,22 %. Deze ratio houdt echter nog geen rekening met de transactiekosten (aangerekend voor de aan- en verkoop van de activa in de portefeuille) die elk jaar variëren tussen de 0,12 % en de 0,25 %.

Deel dit artikel