Analyse
Fondsen met kapitaalbescherming 12 jaar geleden - donderdag 14 juli 2005

Fondsen waarvan de intekening recent is afgesloten (van 22/7/2005 tot 2/9/2005).


Fortis B Fix Equity 178 - 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 179 - tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 180 - tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 181 - tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 182 - tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 183 - tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Bond Plus 47 - tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Bond Plus 48 - tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Dexia Clickinvest B Euro 50
 - tot 28/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Argenta Fund Plan Capp1 - tot 18/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 184 - tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 185 - tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 186 - tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 187 - tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 188 - tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Bond Plus 49 - tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Dexia Clickinvest B World Stars - tot 30/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus Financials Short Term 1 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus First Choice Short Term 5 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus North America Best Of 5 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Buy-Back 9 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Emerging Asia 3 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC-Life Booster Plus European Selection 2 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC-Life Booster Plus Netherlands 4 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC-Life Multinvest Security European Selection 2 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Life TRY 1 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Multisafe USD 8 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Centea Fund Safety Click 8 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Centea Step Up Interest Callable 15 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
CBC Click Europe Best of 1 - tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 178

· Intekening: tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/02/2007 (1 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De eventuele meerwaarde op de eindvervaldag zal gelijk zijn aan 20 % min 2 % voor elk van de aandelen die op eender welk ogenblik met meer dan 20 % is afgeweken (zowel gestegen als gedaald) van de startwaarde.  
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Advies: dit product wordt voorgesteld als een efficiënte manier om zich te wapenen tegen een stagnatie van de beurskoers en als een middel om zelfs bij een bescheiden koersdaling van de aandelen toch nog een rendement te halen, maar volgens onze berekeningen, biedt het zo goed als geen kansen om überhaupt een rendement op te leveren. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 179

· Intekening: tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/08/2008 (3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de gemiddelde evolutie van de aandelen met dien verstande dat de tien sterkst presterende aandelen uit het mandje maximaal een meerwaarde krijgen van 18 %, ongeacht hun reële prestatie.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
- ± 8 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
-  ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
 - ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 1 %
· Advies: Verwachtingen zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 180

· Intekening: tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/02/2012 (6 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming heeft betrekking op de inventariswaarde in dollar (1 000 USD). De belegger blijft blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 2 keer de gemiddelde evolutie van het mandje (berekend op basis van de maandelijkse koersen van de aandelen tijdens de laatste 19 maanden van de looptijd van het fonds).  
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om 1 000 USD terug te krijgen
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement in USD van minder dan  4 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement in USD tussen 4 % en 9 %
– ± 3 kansen op  10 op een nettorendement in USD van meer dan  9 %
· Advies: Fortis B Fix Equity 180 is een interessant alternatief voor obligatiebeleggingen in Amerikaanse dollar.  Omdat het om een belegging gaat in dollar, is dit fonds uitsluitend geschikt voor beleggers die het wisselkoersrisico aanvaarden. Het is niet geschikt voor beleggers die tot elke prijs uit zijn op een bescherming van hun kapitaal. U mag er dan ook slechts met mate in beleggen en enkel met het oog op de diversificatie van de dollarcomponent van uw portefeuille.  

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 181

· Intekening: tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 03/02/2014 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Coupons:
– 5% bruto  de eerste 2 jaar
– tussen  0 % en 10 % bruto de zes jaar nadien. De coupon is gelijk aan de gemiddelde evolutie (sinds de start) van een mandje met 20 internationale aandelen, met dien verstande dat elk aandeel dat positief evolueert voor de berekening een stijging van 10 % krijgt toegekend. Als de evolutie van het mandje negatief is, wordt voor het betrokken jaar geen enkele coupon uitgekeerd.   
 · Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– meer dan 8 kansen op 10 op een nettorendement van 0,8 %
– minder dan 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 0,8 % en 6,6 %
· Advies: defensief profiel, maar de verwachtingen zijn onvoldoende. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 182

· Intekening: tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Banque
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 03/02/2014 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 110 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks. De eerste twee jaar wordt telkens 5 % vastgeklikt. De zes volgende jaren zal het vastgeklikte percentage variëren tussen 0 % en 12 %. Het percentage zal gelijk zijn aan de evolutie van het mandje ten opzichte van het startniveau, met dien verstande dat er een forfaitaire stijging van 10 % wordt toegekend voor elk aandeel waarvan de waarde gestegen is, ongeacht de waardestijging ervan. Bij een negatieve evolutie van het mandje bedraagt de klik 0 %.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 op een nettorendement van 0,8 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 0,8 % en 1,7 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,7 % en 7 %
· Advies: Defensief product maar de perspectieven zijn aan de magere kant. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 183

· Intekening: tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/02/2007 (1 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De eventuele meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 30 %, met dien verstande dat daar 3 % wordt van afgetrokken voor elk aandeel dat op gelijk welk ogenblik tijdens de looptijd zowel naar boven als naar beneden met meer dan 17,5 % is afgeweken ten opzichte van het startniveau.  
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Advies: het product wordt voorgesteld als een zeer efficiënt instrument om een stagnatie van de beurskeursen tegen te gaan en om een rendement te halen, ook bij een bescheiden daling van de beurskoersen. Maar volgens ons biedt het omzeggens geen kansen om überhaupt een rendement te halen.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Bond Plus 47

· Intekening: tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 03/08/2015 (10 jaar) behoudens vervroegde terugbetaling
· Vervroegde terugbetaling:: tegen 100 %, van zodra de som van de uitgekeerde coupons 15 % bruto bedraagt.
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Coupons:
– eerste jaar : 5,50 % bruto
– de jaren nadien : zolang de som van de uitgekeerde coupons geen 15 % bedraagt, stemt de brutocoupon overeen met 9 % min twee keer het niveau van de EURIBOR-rente op 12 maanden. De laatste uitgekeerde coupon zal desgevallend worden aangepast zodat de som van de uitgekeerde coupons precies 15 % bedraagt. 
· Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Ons advies : omdat er voor de uitgekeerde coupons een globaal plafond geldt van 15 %, zal het nettotorendement theoretisch variëren tussen 1 % op 10 jaar en 5,3 % op twee jaar. Het meest gunstige scenario van een terugbetaling na twee jaar is evenwel vrij hypothetisch, aangezien de EURIBOR-rente op 12 maanden, die momenteel ± 2,10 % bedraagt, dan negatief zou moeten zijn. 
Afhankelijk van de terugbetalingsdatum zijn de potentiële rendementen van dit fonds de volgende :  
– ongeveer 3,5 % netto bij vervroegde terugbetaling: na 3 jaar
– ongeveer 2,6 % netto bij vervroegde terugbetaling: na 4 jaar
– ongeveer 2,1 % netto bij vervroegde terugbetaling: na 5 jaar
– ongeveer 1,8 % netto bij vervroegde terugbetaling: na 6 jaar
– ongeveer 1,5 % netto bij vervroegde terugbetaling: na 7 jaar
– ongeveer 1,3 % netto bij vervroegde terugbetaling: na 8 jaar
– ongeveer 1,2 % netto bij vervroegde terugbetaling: na 9 jaar
Uiteindelijk zijn dat bescheiden rendementen.
· Advies:  onvoldoende perspectieven om een aankoop te verdienen.  

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Bond Plus 48

· Intekening: tot 22/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/02/2018 (12 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 139 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de obligatierente op tien jaar en op twee jaar in EUR via een mechanisme van jaarlijkse kliks. De klik is gelijk aan 2,5 keer het bestaande verschil tussen de obligatierente in EUR op 10 jaar en die op 2 jaar. Het vastgeklikte percentage zal altijd tussen de 3,25 % en de 10 % liggen.
· Onze verwachtingen:
–  meer dan 8 kansen op 10 op het minimum nettorendement van 2,5 %
–  minder dan  2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 6,3 %
· Advies: zeer defensief profiel. De perspectieven zijn niet goed genoeg voor een dergelijke looptijd.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Dexia Clickinvest B Euro 50

· Intekening: tot 28/07/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Dexia Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 27/08/2012 (iets meer dan 7 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 500 EUR
· Instapkosten: geen
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50 die de koersevolutie weerspiegelt van de belangrijkste aandelen uit de eurozone. De eventuele meerwaarde die wordt toegekend op de eindvervaldag is gelijk aan 75 % van de positieve evolutie van de index, berekend op basis van maandelijkse observaties tijdens het laatste jaar van de looptijd van het fonds.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel het ingelegde kapitaal terug te krijgen.
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2,5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 7 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 7 %
· Advies: deze formule met kapitaalbescherming kan naast traditionele veilige beleggingen de beleggers interesseren die mikken op een hoger rendement. De voorwaarde is wel dat ze aanvaarden dat er een niet geringe kans bestaat dat de belegging niets opbrengt. Beleg hier dus slechts met mondjesmaat in en enkel als diversificatie.

………………………………………………………………………………………………………………..

Argenta Fund Plan Capp1

· Intekening: tot 18/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Argenta
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Durée: 8 jaar
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het belegde bedrag
· Minimuminleg : per veelvoud van 600 EUR
· Instapkosten: geen instapkosten
· Rendement: Argenta Fund Plan Capp1 belegt enerzijds in eigen kasbons op 8 jaar om op die manier zeker op de eindvervaldag de ingelegde bedragen te kunnen terugbetalen en anderzijds in twee eigen fondsen : Argenta Fund Technologiesector Europa en Argenta Fund Telecomsector Europa. Rekeing houdend met de huidige rente van 3,50 % voor de bons op 8 jaar en de beheerskosten voor het product, zal zowat 80 % van de middelen worden belegd in kasbons en 20 % in de beide fondsen.
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 1,5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,5 % en 2,5 %
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 4,5 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 4,5 %
· Advies: Argenta hanteert een interessante filosofie, maar door zelf zo’n formule op te bouwen bespaart u 0,75 % beheerskosten en hebt u de vrijheid om zelf de fondsen te kiezen die u het meest aanspreken. De sectoren die Argenta voor dit mechanisme kiest, dragen momenteel niet onze voorkeur weg. Een combinatie met een fonds met internationale aandelen l ;ijkt ons meer aangewezen.  

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 184

· Intekening: tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/03/2007 (1 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De eventuele meerwaarde die op de eindvervaldag wordt toegekend is gelijk aan 20 % min 2 % voor elk van de aandelen die op het even welk ogenblik met meer dan 20 % gestegen of gedaald zijn ten opzichte van de startwaarde.  
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Advies: het product wordt voorgesteld als een efficiënt instrument om het hoofd te bieden aan een stagnatie van de beurskoersen en om zelfs een rendement te behalen bij een bescheiden koersdaling van de aandelen. Volgens onze berekeningen biedt het product echter zo goed als geen kansen om überhaupt enig rendement op te leveren.  . Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 185

· Intekening: tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/09/2008 (3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de gemiddelde evolutie van de aandelen met dien verstande dat de tien sterkst presterende aandelen van het mandje ongeacht hun werkelijke prestatie een meerwaarde van 18 % krijgen toegekend.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (voor kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 1 %
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 186

· Intekening: tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/03/2012 (6 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming heeft betrekking op de inventariswaarde in dollar USD (1 000 USD). De belegger blijft onderworpen aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
·
Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan 2 keer de gemiddelde evolutie van het mandje (berekend op basis van de maandelijkse koersen van de aandelen tijdens de laatste 19 maanden van de looptijd van het fonds).
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om 1 000 USD terug te krijgen
– ± 1 kans op  10 op een rendement in USD van minder dan 2,5 %
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD tussen  2,5 % en 7,5 %
– ± 4 kansen op 10 op een rendement in USD van meer dan 7,5 %
· Advies: Fortis B Fix Equity 186 is een interessant alternatief voor obligatiebeleggingen in Amerikaanse dollar. Omdat het om een belegging in dollar gaat is het fonds enkel geschikt voor beleggers die het wisselkoersrisico op de munt aanvaarden. Het is niet bestemd voor beleggers die tot elke prijs kapitaalbescherming willen. U mag er met mondjesmaat in beleggen met het oog op diversificatie van de dollarcomponent van uw portefeuille.

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Fortis B Fix Equity 187

· Intekening: tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 03/03/2014 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Coupons:
– 5% bruto de eerste twee jaar
– tussen  0 % en 10 % bruto, de volgende zes jaar. De coupon is gelijk aan de gemiddelde evolutie  (sinds de start) van een mandje met 20 internationale aandelen, met dien verstande dat voor elk aandeel waarvan de koers gestegen is, een forfaitaire stijging van 10 % in rekening wordt gebracht. Als de evolutie van het mandje die op die manier wordt berekend, negatief is, wordt voor het betrokken jaar geen enkele coupons uitgekeerd.  
· Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– meer dan 8 kansen op 10 op een nettorendement van 0,8 %
– minder dan 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 0,8 % en 6,6 %
· Advies: defensief profiel maar de verwachtingen zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 188

· Intekening: tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 03/03/2014 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 110 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van een mechanisme met maandelijkse kliks. De eerste twee jaar wordt telkens 5 % vastgeklikt. De volgende zes jaar varieert het vastgeklikte percentage tussen de 0 % en de 12 %. Het is gelijk aan de evolutie van het mandje, met dien verstande dat voor elk aandeel waarvan de waarde stijgt, ongeacht de stijging, een forfaitair percentage van 12 % wordt vastgeklikt.  Als het mandje in waarde daalt bedraagt de klik 0 %. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is uiteindelijk gelijk aan de som van de vastgeklikte percentages.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 op een nettorendement van  0,8 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 0,8 % en 1,5 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,5 % en 7 %
· Advies: defensief product, maar de verwachtingen zijn aan de magere kant.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Bond Plus 49

· Intekening: tot 26/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/03/2018 (12 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 139 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap )
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de obligatierente op tien jaar en de obligatierente op twee jaar in euro. Elk jaar wordt een bepaald percentage vastgeklikt . Het is gelijk aan 2,5 keer het verschil tussen de obligatierente op tien jaar en de obligatierente op twee jaar in euro. Het zal altijd tussen de 3,25 % en de 10 % liggen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de op die manier berekende kliks.  
· Onze verwachtingen:
– meer dan 8 kansen op 10 om het minimumnettorendement van 2,5 % te halen. 
– minder dan 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 6,3 %
· Advies: zeer defensief profiel maar de verwachtingen zijn niet goed genoeg voor een dergelijke lange looptijd. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Dexia Clickinvest B World Stars

· Intekening: tot 30/08/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Dexia
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 03/10/2011 (6 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal
· initiële inventariswaarde : 500 EUR
· Instapkosten: geen instapkosten tijdens de intekenperiode
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen (5 Europese, 5 Amerikaanse en 5 Japanse) op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks. Elk jaar is het vastgeklikte percentage gelijk aan de gemiddelde evolutie van de aandelen sinds de lancering van het fonds met dien verstande dat de tien best presterende aandelen uit het mandje ongeacht hun werkelijke evolutie een forfaitaire stijging van 7 % krijgen toegekend. Er kunnen nooit negatieve kliks zijn. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de som van de vastgeklikte percentages.  
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 1 %
· Advies: De perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus Financials Short Term 1

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/03/2008 (2 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen uit de financiële sector. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 70 % van de positieve evolutie van het mandje, berekend op basis van de koersen op het einde van elk trimester.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1 % en 5 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 5 %
· Advies: De perspectieven zijn aan de magere kant. Niet intekenen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus First Choice Short Term 5

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/09/2009 (iets meer dan 4 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de positieve evolutie van het mandje, berekend op basis van de koersen op het einde van elk trimester.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 5 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 5 %
· Advies:dit product kan eventueel als alternatief gelden voor kasbons van KBC met een korte looptijd. Dit evenwel enkel voor KBC-klanten die enige onzekerheid over het uiteindelijke rendement aanvaarden en met name het risico dat ze enkel hun begininleg terugkrijgen. We raden aan hierin slechts met mondjesmaat te beleggen en enkel met het oog op diversificatie. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus North America Best Of 5

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/03/2014 (8 jaar en 7 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming slaat op de inventariswaarde in USD  (1 000 USD). De belegger blijft onderworpen aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de S&P 500 (Amerikaanse beurs) op basis van een mechanisme met kliks, waarvoor een drempel van – 3 % en een plafond van + 8 % van kracht zijn. Bij een negatieve klik wordt de absolute waarde daarvan bij het plafond geteld voor de volgende periode.
De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan de som van alle vastgeklikte percentages, met dien verstande dat er een minimum is van 20 %.
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om een rendement in USD te halen van 1,8 %
– ± 3 kansen op 10 op een rendement in USD tussen 1,8 % en 3 %
– ± 3 kansen op  10 op een rendement in USD tussen 3 % en 4 %
– ± 1 kans op 10 op een rendement in USD tussen  4 % en 5,6 %
· Advies: de perspectieven zijn niet goed genoeg om obligatiebeleggingen in Amerikaanse dollar te kunnen beconcurreren. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Buy-Back 9

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 29/03/2013 (7 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 16 internationale aandelen van bedrijven die hebben aangekondigd dat ze eigen aandelen zullen inkopen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de positieve evolutie van het mandje. De eindwaarde van het mandje is gebaseerd op de koersen op het einde van de elk van de laatste twaalf maanden van de looptijd van het product. 
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 5 % en 9 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %
· Advies: valabel alternatief voor traditionele vastrentende beleggingen, voor een bescheiden inleg en indien u wat onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement van uw belegging, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt. Beleg er slechts met mondjesmaat in, en enkel om te diversifiëren. 

……………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Emerging Asia 3

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/09/2012 (7 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming slaat op de inventariswaarde in dollar (1 000 USD). De belegger blijft blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 4 Aziatische beursindexen die elk een kwart van het gewicht van het mandje vertegenwoordigen en de koersen weerspiegelen van de beurzen in Japan, Zuid-Korea, Singapore en Taiwan. De eventuele meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 1,5 keer de evolutie van het mandje, en de eindwaarde van de indexen wordt berekend op basis van maandelijkse observaties tijdens de laatste twee jaar van de looptijd van het product. 
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om 1 000 USD terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een rendement in USD van minder dan 2 %
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD tussen 2 % en 7 %  – ± 3 kansen op 10 op een rendement in USD van meer dan 7 %.
· Advies: Interessant alternatief voor obligatiebeleggingen in dollar. Beleg er evenwel slechts een beperkt gedeelte van uw centen in, en enkel met het oog op een diversificatie van uw dollarbeleggingen. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC-Life Booster Plus European Selection 2

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag: 27/02/2009 (3 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: geen enkele kapitaalbescherming
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Minimuminleg : 2 500 EUR
· Instapkosten: 3 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 Europese aandelen. Indien de waarde van het mandje stijgt, wordt een meerwaarde toegekend van 1,65 keer de stijging tijdens de hele looptijd van het product. Indien de waarde van het mandje daalt, wordt van het terugbetaalde bedrag het percentage waarmee de waarde is gedaald, afgetrokken. 
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om verlies (dat potentieel hoog kan oplopen) te lijden.
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 7 %
– ± 4 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 7 %
· Advies: Gezien het aanzienlijke risico op verlies is dit fonds absoluut af te raden voor beleggers die op zoek zijn naar zekerheid.  Beleggers die het risico van een aandelenbelegging aanvaarden, zouden verleid kunnen worden door het “booster”-effect dat ervoor zorgt dat 1,65 keer de stijging van het mandje wordt uitgekeerd. Daar staat echter tegenover dat u op via dit product geen dividenden ontvangt. Wij zijn ook nogal sceptisch over de relatief korte looptijd, die moeilijk te verzoenen valt met een belegging in aandelen. Kortom, we lopen niet warm voor dit mechanisme.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC-Life Booster Plus Netherlands 4

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag: 27/02/2009 (3 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: geen enkele kapitaalbescherming
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Minimuminleg : 2 500 EUR
· Instapkosten: 3 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de AEX, de index die de koersen weerspiegelt van de belangrijkste aandelen op Euronext Amsterdam. Bij een stijging van de index wordt een meerwaarde toegekend van 1,65 keer de index. Bij een daling van de index wordt van het terugbetaalde bedrag het percentage afgetrokken waarmee de index is gedaald.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om verlies te lijden, dat potentieel hoog kan oplopen
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 5 %
– ± 4 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 5 %
· Advies: Gezien het aanzienlijke risico op verlies is dit fonds absoluut af te raden voor beleggers die op zoek zijn naar zekerheid.  Beleggers die het risico van een aandelenbelegging aanvaarden, zouden verleid kunnen worden door het “booster”-effect dat ervoor zorgt dat 1,65 keer de stijging van de index  wordt uitgekeerd. Daar staat echter tegenover dat u op via dit product geen dividenden ontvangt. Wij zijn ook nogal sceptisch over de relatief korte looptijd, die moeilijk te verzoenen valt met een belegging in aandelen. Kortom, we lopen niet warm voor dit mechanisme.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC-Life Multinvest Security European Selection 2

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag: 28/12/2012 (7 jaar en 4 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Minimuminleg : 2 500 EUR
· Instapkosten: 3 % (durant la période de souscription initiale)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de evolutie van het mandje, berekend op basis van de maandelijkse koersen tijdens de laatste 12 maanden van de looptijd van het product.  
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen
– ± 1 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 1 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 8 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 8 %
· Advies: u mag hier met mondjesmaat in beleggen als diversificatie voor traditionele vastrentende beleggingen, op voorwaarde dat u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement van de belegging, met name het risico dat u enkel de begininleg terugkrijgt.  

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Life TRY 1

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag: 30/03/2007 (1 jaar en 7 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: geen enkele kapitaalbescherming
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Minimuminleg : 2 500 EUR
· Instapkosten: 3 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de wisselkoersverhouding tussen de Turkse lira en de euro. Het gebruikte mechanisme is het volgende : de inleg van 1 000 EUR wordt omgezet in Turkse lira. Dit bedrag wordt verhoogd met 20 % vooraleer opnieuw te worden omgezet in euro op basis van de dan geldende wisselkoers op de vervaldag. Een voorbeeld : als 1 EUR even veel waard is als 1,6 TRY, zal het terugbetaalde bedrag op de vervaldag per 1000 EUR de tegenwaarde in euro zijn van 1 920 TRY (1,6 * 1 000 * 120%).
· Ons advies : KBC Life TRY 1 zal een positief rendement opleveren indien de Turkse lira tussen nu en de vervaldag met niet meer dan 14 % daalt ten opzichte van de euro. Bij een status quo van de munt zal het jaarlijkse nettorendement 10,3 % bedragen. Elke koersstijging van de Turkse munt zal een positieve impact en dus voor een nog hoger rendement zorgen. Sinds Turkije in januari een nieuwe munt invoerde – waarbij zes nullen werden geschrapt – en als gevolg van de saneringsmaatregelen die door de regering werden genomen, is de koers van de munt met meer dan 12 % gestegen ten opzichte van de euro.  Het is echter erg moeilijk te voorspellen of die positieve trend zal aanhouden. De Achillespees van Turkije blijft de geopolitieke onstabiliteit van het land. Vandaar dat KBC Life TRY 1 een riskante belegging blijft. Rekening houdend met het verhoogde risico als gevolg van de recente aanslagen die Turkije troffen, raden wij geen nieuwe beleggingen meer aan in dit land.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Multisafe USD 8

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/09/2007 (2 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming slaat op de inventariswaarde in dollar (1 000 USD). De belegger blijft blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de wisselkoersverhouding tussen de Amerikaanse dollar en de euro. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 140 %  van de daling van de wisselkoersverhouding EUR/USD (wat overeenstemt met een koersstijging van de dollar ten opzichte van de euro).
· Ons advies : KBC Multisafe USD 8 moet beschouwd worden als een alternatief voor obligtiebeleggingen in Amerikaanse dollar. Het fonds zal meer opleveren dan Amerikaanse obligaties met een vergelijkbare looptijd indien het “groene biljet” de komende twee jaar met 7 à 8 % in waarden stijgt ten opzichte van de huidige koers, met andere woorden indien voor 1 euro weer minder dan 1,15 dollar moet worden betaald. Dat is mogelijk, maar het staat zeker niet vast. U mag hier dus met mondjesmaat in beleggen om de dollarcomponent van uw portefeuille te diversifiëren.

………………………………………………………………………………………………………………..

Centea Fund Safety Click 8

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Centea
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/03/2009 (4 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 Europese aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de evolutie van het mandje, berekend op basis van de driemaandelijkse koersen vanaf het einde van het eerste trimester. 
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1 % en 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 10 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 10 %
· Advies: naast meer traditionele vastrentende beleggingen kan dit fonds met kapitaalbescherming de beleggers interesseren die op zoek zijn naar een hoger rendement. De voorwaarde is wel dat ze aanvaarden dat er een niet onaanzienlijke kans bestaat dat hun belegging niets opbrengt. Met andere woorden : beleg hier slechts met mondjesmaat in en enkel om te diversifiëren. 

………………………………………………………………………………………………………………..

Centea Step Up Interest Callable 15

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Centea
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 29/09/2017 (12 jaar) behalve indien er een vervroegde terugbetaling is :
· Vervroegde terugbetaling:: à 100 %, elk jaar op de coupondatum vanaf het vierde jaar, naar keuze van de uitgever
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,50 % (tijdens de intekenperiode)
· Coupons:
– de eerste 4 coupons  : 4 % bruto
– de jaren nadien is het couponpercentage gelijk aan dat van de vorige coupon, vermeerder met een bonus. Die bedraagt 2 % in 2010 en verhoogt elk jaar met 0,60 % om uiteindelijk 6,20 % te bedragen in 2017. Van het op die manier bekomen percentage wordt het percentage van de intrest op 12 maanden afgetrokken.  .
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15% momenteel)
· Advies: de terugbetaling van het kapitaal tegen 100 % en de 4 gegarandeerde coupons van 4 % tijdens de eerste jaren maken het mogelijk om op 12 jaar een nettorendement van minimum 1 % te garanderen. Maar achter het defensieve profiel van dit product gaan magere rendementsperspectieven schuil. Als de rente op 12 maanden, die momenteel 2,25 % bedraagt, zou stijgen tot meer dan 3,50 %, dan daalt het globale nettorendement van het product tot onder de 3 %. Als de uitgever bovendien zou vinden dat hij te hoge coupons moet uitkeren, dan zou hij niet aarzelen om van de mogelijkheid gebruik te maken om  vervroegd terug te betalen. Kortom, we zijn geen koper van dit product.  

………………………………………………………………………………………………………………..

CBC Click Europe Best of 1

· Intekening: tot 02/09/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: CBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/09/2015 (iets meer dan 10 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 118 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50 op basis van een mechanisme van jaarlijkse kliks. Daarvoor in s een ondergrens van -3 % en een bovengrens van + 7 % voorzien.  De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan de som van de kliks, met daarbij echter een minimum van 18 %.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 op een nettorendement van 1,4 %
– ± 4 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,4 % en 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 5,1 %
· Advies: defensief profiel, maar voor een looptijd van 10 jaar zijn de perspectieven aan de magere kant.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Deel dit artikel