Analyse
Van Rocky Mountains tot Saint-Laurent : er is potentieel 12 jaar geleden - vrijdag 10 juni 2005

Profiteer van de goede vorm van de Canadese munt om gedeeltelijk uw winst te nemen op Canadese obligatiefondsen.

Economie in het kielzog van de VS
Hoewel de huidige regering onder vuur ligt omwille van een smeergeldaffaire, presteert de Canadese economie sterk.
· Na een minder geslaagd 2003 (groei van slechts 2 %) deed de Canadese economie het veel beter in 2004 (2,8 %). Dit was opmerkelijk omdat de Canadese bedrijven in toenemende mate last hadden van de sterke Canadese dollar (CAD) ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD), de munt van de voornaamste handelspartner. Toen de CAD na de forse klim in 2003 (+ 22 %) ook in 2004 klom (+ 8 %), zagen veel bedrijfsleiders de bui al hangen.
· De realiteit draaide echter allesbehalve uit op een economische sisser:
– Vooreerst was er de sterke binnenlandse vraag (+ 3,8 % in 2004). Net zoals zijn Amerikaanse evenknie spendeert de Canadese consument dat het een lieve lust is en dat ondersteunde de plaatselijke economie. De voornaamste redenen van dit consumentenvertrouwen zijn de historisch lage werkloosheidsgraad (6,8 %) en de goede gang van zaken op de vastgoedmarkt. Canadezen voelen zich met andere woorden de koning te rijk.
– De tweede reden was de nog betere gang van zaken in het grote buurland. De V.S. importeren heel wat producten uit Canada (de export steeg met + 4,9 % in 2004).

Wat brengt de toekomst?
· De komende jaren verwachten we een groei die rond de 2,7 % schommelt. Dit is vergelijkbaar met 2004, ondanks de delokalisatie van steeds meer afdelingen van Canadese bedrijven naar het goedkope Azië en meerbepaald naar China. Wij maken ons echter niet ongerust. De toekomstige groei blijft immers een pak hoger liggen dan in de meeste landen, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de eurozone. In onze contreien ligt de groei een vol procent lager.
· Ook op monetair vlak zit het snor in Canada. De inflatie is er laag (1,8 % in 2004) en voor 2005 en 2006 verwachten we een niveau rond 2 %. Alles onder controle dus. Maar toch denkt de Canadese centrale bank er luidop aan om de leidende rentevoeten lichtjes te verhogen (vandaag: 2,5 %). Daarmee beoogt ze meerdere doelen: ze wil de gezinsconsumptie en de activiteiten in de vastgoedsector niet fnuiken door abrupt de rentevoeten te verhogen. Maar bovenal hoopt ze dat de rentevoeten in de V.S. een pak hoger komen te liggen dan in Canada. Dit maakt vastrentende beleggingen in de V.S. relatief aantrekkelijker waardoor er geld vloeit van Canada naar de V.S. Hierdoor zou de CAD moeten verzwakken t.o.v. de USD, hetgeen dan weer de concurrentiepositie van Canada verhoogt. Die redenering klopt: sinds begin mei bedraagt de leidende Amerikaanse rentevoet 3 % waardoor… de CAD terrein verloor t.o.v. de dollar en de export naar de V.S. versnelde.

Fondsenaanbod
· Over het aanbod gespecialiseerde aandelenfondsen kunnen we kort zijn. In ons land zijn er geen te vinden die uitsluitend beleggen in Canada. Jammer want de beurs van Toronto noteert goedkoop en heeft enkele troeven. Wel vindt u wereldwijde aandelenfondsen terug die een beperkt deel van de portefeuille op deze beurs beleggen. Zij steken zo’n 2 tot 3 % Canadese aandelen in hun portefeuille. Waarom dit percentage? Het stemt overeen met de beurskapitalisatie, zeg maar de grootte, van de Canadese beurs ten opzichte van alle wereldbeurzen samen.

· U kunt wel rechtstreeks in de Canadese dollar beleggen via een gespecialiseerd obligatiefonds. Wij verwachten weliswaar dat de plaatselijke rentevoeten de komende jaren in zeer beperkte mate zullen stijgen (zie hoger), wat op de obligatiekoersen zou kunnen wegen, maar het dynamische beheer van de obligatieportefeuilles en het muntpotentieel van de CAD compenseren dit.
Wij maken een onderscheid tussen drie types:
– Enerzijds is er KBC Multi Cash CAD Medium. Dit fonds moet statutair maar minimum 10 % van de portefeuille in obligaties beleggen. Daarbij streeft de beheerder een gemiddelde looptijd in de portefeuille van zo’n 2 jaar na.
Wij zijn geen koper van kortetermijnobligatiefondsen. Zij brengen onvoldoende op.
– Aan het andere einde van het looptijdensprectrum vindt u KB Lux Bond Canadian Dollar (**). Dit fonds belegt op langere looptijden (zo’n 9 jaar).
Wij zijn ook geen koper van obligatiefondsen op de lange termijn. Een stijgende rentevoet – hoe beperkt ook – heeft de grootste negatieve impact op deze obligaties. Daarbij vinden we het meerrendement ten opzichte van obligaties in euro te beperkt.
– Anderzijds beleggen de meer klassieke obligatiefondsen in obligaties met een looptijd van zo’n 5 à 6 jaar en daar liggen volgens ons de meeste opportuniteiten. Dit is het geval voor Dewaay Canadian Bonds (***), ING (L) Renta Fund II CAD (***) en KBC Renta Canarenta (**). In deze categorie vindt u het grootste renteverschil met de obligaties in euro.
Indien we rekening houden met de kwaliteiten van het beheer genieten zowel het Dewaay-fonds als het fonds van ING onze voorkeur.
· Ten slotte zijn er ook nog kortetermijnfondsen in CAD op de markt. Deze beleggen vooral in obligaties die bijna vervallen, termijnrekeningen, schatkistcertificaten en cash. Het beste fonds in dit segment is Dexia Money Market CAD (***).
Toch raden we u niet aan hierin te beleggen. De intrestvoeten op de korte looptijden zijn immers te laag.

Kortom…
· De aantrekkelijkheid van een belegging in Canadese munt schuilt vooral in de onderwaardering tegenover de euro.
· Als u nog geen Canadese dollar in de portefeuille hebt, mag u gerust een gespecialiseerd obligatiefonds kopen. Daarbij raden wij aan te mikken op een obligatiefonds dat op middellangetermijn belegt. Onze voorkeur gaat naar Dewaay Canadian Bonds en ING (L) Renta Fund II CAD.
· Diegenen die echter al geruime tijd zo’n fonds in de portefeuille hebben, mogen profiteren van de recente sterke prestaties van dit type fondsen (gemiddelde jaarprestatie van 16,5 %) om gedeeltelijk winst te nemen. Daarbij kijken we vooral naar de beleggers met een defensief en neutraal risicoprofiel. Meer uitleg hieromtrent vindt u in de rubriek "Strategie ".

EVOLUTIE DEWAAY CANADIAN BONDS (in CAD)

De sterke klim van de CAD ten opzichte van de euro in combinatie met de dalende obligatierentes legde de belegger op jaarbasis geen windeieren op. Hebt u nog geen CAD in de portefeuille dan mag u kopen via een obligatiefonds dat op middellange termijn belegt. Als u er wel hebt, raden we aan gedeeltelijk winst te nemen op uw belegging.

Deel dit artikel