Analyse
Zweedse obligaties spannen nog steeds de kroon 12 jaar geleden - donderdag 14 april 2005

De aantrekkelijkheid van de Zweedse kroon schuilt in het opwaartse potentieel ervan tegenover de euro.

Nej! Dat was het antwoord van de Zweedse bevolking in september 2003 op de vraag of ze zich wilden aansluiten bij de eurozone. Op het gevaar af geïsoleerd te raken van de rest van Europa wilde het Scandinavische land met zijn weigering om toe te treden tot de euro zijn monetaire onafhankelijkheid vrijwaren en het economische zorgstaatmodel in stand houden. En zie, tot op vandaag heeft dat de economie geen windeieren gelegd.

Aantrekkelijke munt…
Wij zijn vooral geïnteresseerd in Zweedse beleggingen omwille van het muntpotentieel van de lokale munt. De Zweedse kroon (SEK) noteert vandaag de dag met een onderwaardering van meer dan 15 % tegenover de euro volgens onze modellen. U kunt op verschillende manieren profiteren van dit muntpotentieel. Via een Zweeds of Scandinavisch aandelenfonds, via een tracker of via een Zweeds of Scandinavisch obligatiefonds. Welk formule loont nog de moeite?

… sterke economie…
· Zweden boekt de laatste jaren economische cijfers waar het gros van de West-Europese landen enkel jaloers op kan zijn. Vandaag profiteert het Scandinavische land nog steeds van de maatregelen genomen om de systematisch hogere groei te waarborgen. Zo verwachten we voor dit jaar een groei van 2,8 % (ter vergelijking: in de eurozone bedraagt dit iets minder dan 2 %). Voor de volgende jaren blijven de groeicijfers ook een pak hoger dan die in de eurozone. We zien verschillende oorzaken voor deze goede prestaties:
– Het land profiteerde van de wereldwijde economische heropleving (in het bijzonder die van de Verenigde Staten, de voornaamste handelspartner);
– Op monetair gebied stelde de Zweedse centrale bank, die normaal gezien de beslissingen van de Europese centrale bank (ECB) volgt, zich dit keer eigenzinniger op. Sinds 2003 verlaagde de Riksbank maar liefst 5 maal de leidende rentevoet, voor in totaal 1,75 % (van 3,75 % naar 2 %). Dat gaf de investeringen een nieuw elan en ondersteunde ook de vastgoedmarkt, het consumentenvertrouwen en de consumptiebestedingen. Ter vergelijking: de ECB schaafde in die periode 3 maal de rente af, voor in totaal 0,75 %.
– De regering voerde heel wat maatregelen door die de binnenlandse activiteiten ondersteunden. Voorbeelden hiervan zijn de hervorming van de publieke sector, het vereenvoudigen van de administratieve lasten voor de bedrijven, de modernisering van de sociale zekerheid en de talrijke investeringen in scholing en entrepreneurschap.
· Het land slaagt er daarbij in om de inflatie onder de knoet te houden (1,7 %, net iets minder dan de 2 % in de eurozone). Dit is vooral te danken aan het wegwerken van het begrotingstekort en aan de focus van de Riksbank op prijsstabiliteit.

… maar dure aandelen
· Economisch zit het dus snor in Zweden. De aantrekkelijkheid van de beurs is echter een ander verhaal. Wij vinden de beurs van Stockholm momenteel duur vergeleken met andere westerse beurzen als we rekening houden met de aandelenwaarderingen en het risiconiveau. Kijken we bijvoorbeeld naar de grootste Zweedse aandelen dan vinden onze collega’s van Budget Week enkel Nordea Bank (+ 31,3 % sinds 2004) correct gewaardeerd. De perspectieven voor de kopstukken Ericsson (+ 53 %), kledinggroep Hennes & Mauritz (+ 40,9 %), telecommunicatiegroep TeliaSonera (+ 10,8 %) en Volvo (+ 52%) zijn eerder beperkt wegens te duur. Zij maken meer dan 40 % uit van de totale Zweedse aandelenmarkt.
· De gespecialiseerde Zweedse aandelenfondsen EMIF Sweden Index Plus (KBC, *) en Balzac Sweden Index (verdeeld door Deutsche Bank, *) laten geen onuitwisbare indruk op ons na. De fondsen slagen er immers niet in de Zweedse markt bij te benen. De laatste jaren presteert de tracker iShares MSCI Sweden, genoteerd op de American Stock Exchange in Amerikaanse dollar, beter dan bovenvermelde fondsen. Toch raden we u af om hierin te beleggen wegens de taxatie en de kosten die gepaard gaan met de inning van het jaarlijkse dividend.
· Omwille van de beleggingen in Noorse (15 % van de portefeuilles, te duur) en Finse aandelen (20 %, te duur en te weinig gediversifieerd) raden wij u af Scandinavische regiofondsen te kopen. Voorbeelden hiervan zijn Argenta Fund Scandinavië en Dexia Equities B Nordic.
· Het muntpotentieel van de Zweedse kroon compenseert volgens ons maar net de magere verwachtingen voor de beurs van Stockholm en de dito kwaliteiten van het fondsenaanbod. Hebt u een Zweeds aandelenfonds in uw portefeuille dan mag u dat verkopen. Zie ook onze “Strategie ".

Obligatiefondsen bieden soelaas
· Zweedse obligaties bieden een soortgelijke coupon als de obligaties in euro en dit ongeacht de looptijd. Obligaties in SEK op 3 à 5 jaar bieden begin april 2,91 % (2,87 % in de eurozone). Die op 7 à 10 jaar leveren 3,53 % op (3,52 % in de eurozone).
· Zoals eerder vermeld, is de Zweedse inflatie perfect onder controle. We verwachten dan ook geen stijgende rentetrend het komende halfjaar. Voor de eurozone verwachten we een licht stijgende trend. Koppel dit aan het muntpotentieel van de kroon en u hebt een potentieel interessante belegging.
· Daarbij bekoren de Zweedse obligatiefondsen ons. Zowel ING (L) Renta Fund II SEK (***) als KBC Renta Sekarenta (***) mogen nog gekocht worden. Zij beleggen voornamelijk in staatsobligaties. De rest bestaat uit kwalitatieve bedrijfsobligaties (10 % van de portefeuille). Beide fondsen houden er een gemiddelde looptijd van zo’n 5 à 7 jaar op na.
· Scandinavische obligatiefondsen zoals Fortis L Bond Scandic en Parvest Scandinavian Bond (verdeeld door Cortal Consors) daarentegen mijden we. Wij staan neutraal tegenover de post Deense kroonobligaties in de portefeuilles (zo’n 50 %, zie ook vorig nummer), maar zijn geen voorstander van de Noorse kroonfondsen (10-15 %). Verkies dus een fonds dat 100 % in Zweedse kroon belegt.

EVOLUTIE KBC RENTA SEKARENTA (in het vet) EN ING (L) RENTA FUND II SEK SINDS 2000 (basis 100, in SEK)

Zoals u ziet, zijn beide obligatiefondsen in SEK elkaar waard. U mag ze kopen om te mikken op het potentieel van de Zweedse kroon.

Deel dit artikel