Analyse
Fondsen met kapitaalbescherming 13 jaar geleden - donderdag 14 april 2005

Fondsen waarvan de intekening recent is afgesloten (22/04/2005 tot 30/04/2005).

Fortis B Fix Equity 162 - tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 163 - tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 164 - tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 165 -  tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 166 - tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Bond Plus 41 - tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
MultiSecurity 05/2004 - tot 24/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Dexia Clickinvest B Lock-In
 - tot 27/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus First Choice Short Term 1 - tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus Belgium Short Term 3 - tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus North America Best Of 3 - tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiMax China Winners 4 - tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Buy-Back 5 - tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC-Life Multinvest Security Netherlands 1 - tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Post-Multifix 2 - tot 30/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 162

· Intekening: tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/05/2007 (2 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de gemiddelde evolutie van de aandelen in het mandje met dien verstande dat voor de tien best presterende aandelen uit het mandje een stijging van 12 % wordt toegekend, ongeacht hun reële evolutie.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 1 %
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 163

· Intekening: tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 03/05/2010 (5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming geldt voor de inventariswaarde in  USD (1 000 USD). De belegger blijft blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 Aziatische aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de gemiddelde evolutie van het mandje, met dien verstande dat voor elk aandeel maximaal slechts 90 % van de prestatie in rekening wordt gebracht.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om 1 000 USD terug te krijgen
– ± 3 kansen op 10 op een rendement in USD van minder dan 3,5 %
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD van meer dan  3,5 %
· Advies: De verwachtingen zijn niet goed genoeg. Voor beleggingen in dollar kiest u beter voor andere formules. Een obligatie in USD op vijf jaar van een emittent van de beste kwaliteit biedt momenteel een nettorendement van zowat  3,65 %.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 164

· Intekening: tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/11/2011 (6 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan 130 % van de gemiddelde evolutie van het mandje, berekend op basis van de maandelijkse koersen van de aandelen tijdens de laatste 19 maanden van de looptijd van het fonds. Als de waarde van het mandje daalt, speelt de kapitaalbescherming.
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (voor kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 7 %
– ± 3 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 7 %
· Advies: interessant als diversificatie voor traditionele vastrentende beleggingen, voor een beperkt bedrag, indien u enige onzekerheid aanvaardt rond het uiteindelijke rendement van uw belegging

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 165

· Intekening: tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 02/05/2013 (8 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Coupons:
– 7 % bruto het eerste jaar
– de volgende jaren hangen de coupons af van de evolutie van een mandje met twintig internationale aandelen op bais van het volgende mechanisme : coupon van het jaar voordien vermeerderd (of verminderd in geval van daling) met de slechtste prestatie binnen het mandje in de wetenschap dat vanaf dan met dit aandeel geen rekening meer zal worden gehouden voor de berekening van de volgende coupons.
· Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 9 kansen op 10 om een nettorendement te halen van  0,6 %
– ± 1kans op 10 op een nettorendement van meer dan 0,6 %
· Advies: De perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 166

· Intekening: tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 04/11/2013 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 113,5 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks. De eerste drie jaar worden achtereenvolgens kliks van 4 %, 4,5 % en 5 % geactiveerd. De volgende vijf jaar zal het vastgeklikte couponbedrag achtereenvolgens tussen de 0 % en de 9 %, 11 %, 13 %, 15 % en 17 % liggen. Er kan nooit sprake zijn van een negatieve klik.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
- ± 7 kansen op 10 op een nettorendement van 1,2 %.
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,2 % en 3 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 6,8 %
· Advies: defensief product, maar de perspectieven zijn aan de magere kant.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Bond Plus 41

· Intekening: tot 22/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 04/05/2015 (10 jaar) behoudens vervroegde terugbetaling
· Vervroegde terugbetaling:: tegen 100 %, van zodra de som van de uitgekeerde coupons 15 % bruto bedraagt.
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekenperiode)
· Coupons:
– 1ste jaar : 6,50 % bruto
– volgende jaren : zolang de som van de uitgekeerde coupons geen 15 % bruto bedraagt, is de brutocoupon gelijk aan 9 % min twee keer het niveau van de EURIBOR-rente op zes maanden. Indien nodig wordt de laatste uitgekeerde coupon aangepast, zodat de som van de uitgekeerde coupons precies 15 % bruto bedraagt.  
· Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Ons advies : Omdat er voor de uitgekeerde coupons een plafond is van in totaal 15 % zal het rendement sowieso altijd schommelen tussen de 1,1 % netto op 10 jaar en de 5,3 % op  2 jaar. Dit laatste scenario is het gunstigste, maar ook erg onwaarschijnlijk omdat het impliceert dat de EURIBOR-rente op zes maanden, die momenteel zo’n 2,20 % bedraagt, zou dalen tot minder dan 0,25 %, terwijl er in de huidige context eerder sprake is van een stijgende rentetrend. Naargelang van de terugbetalingsdata zijn de potentiële rendementen van dit fonds de volgende:  
– ongeveer 3,5 % netto in geval van vervroegde terugbetaling: na 3 jaar
– ongeveer 2,6 % netto in geval van vervroegde terugbetaling: na 4 jaar
– ongeveer 2,1 % netto in geval van vervroegde terugbetaling: na 5 jaar
– ongeveer 1,8 % netto in geval van vervroegde terugbetaling: na 6 jaar
– ongeveer 1,5 % netto in geval van vervroegde terugbetaling: na 7 jaar
– ongeveer 1,3 % netto in geval van vervroegde terugbetaling: na 8 jaar
– ongeveer 1,2 % netto in geval van vervroegde terugbetaling: na 9 jaar
Uiteindelijk blijft het rendement vrij bescheiden.
· Advies: onvoldoende perspectieven om een aankoop te kunnen rechtvaardigen.

.............................................................................................................................................................................

MultiSecurity 05/2004

· Intekening: tot 24/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Ethias
· Soort product: verzekeringsbon (nominatief)
· Vervaldag: 25/05/2013 (8 jaar en 1 maand) behoudens vervroegde terugbetaling
· Vervroegde terugbetaling:: naargelang van de evolutie van het indexmandje (zie hieronder), is een vervroegde terugbetaling mogelijk op 25/04/2008 tegen 120,79 %, op 24/04/2009 tegen 128,65 %, op  26/04/2010 tegen  137,01 %, op 26/04/2011 tegen  145,91 % of op  26/04/2012 tegen 155,40 %. Deze prjjzen voor een vervroegde terugbetaling stemmen overeen met een brutorendement van 6,50 %.
· Terugbetaling op de vervaldag: behalve in geval van vervroegde terugbetaling is het terugbetaalde bedrag op de eindvervaldag gekoppeld aan de evolutie van een mandje met twee indexen die elk de helft van het gewicht in de schaal leggen: de Dow Jones Euro Stoxx 50 (aandelen uit de eurozone) en de  FTSE Xinhua China 25 (Chinese aandelen die noteren op de beurs van  Hong Kong). Het terugbetaalde bedrag op de vervaldag is gelijk aan 100 % + 100 % van de positieve evolutie van het indexmandje. Als het indexmandje de drempels haalt van 120,79 %, 128,65 %, 137,01 %, 145,91 % of 155,40 % respectievelijk in april  2008, 2009, 2010, 2011 of 2012, gebeurt op de betrokken datum automatisch een vervroegde terugbetaling.
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het belegde kapitaal
· Minimuminleg : 1 000 EUR
· Instapkosten: geen
· Fiscaliteit: de meerwaarde is onderworpen aan de roerende voorheffing  (15 % momenteel) in geval van vervroegde terugbetaling. Op de eindvervaldag is er geen voorheffing.
· Onze verwachtingen:
– ± 6 kansen op  10 op een vervroegde terugbetaling die overeenkomst met een nettorendement van  5,6 % op  3, 4, 5, 6 of 7 jaar.
– ± 2 kansen op 10 om op de eindvervaldag enkel de begininleg terug te krijgen.
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 2 % op iets meer dan 8 jaar
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 2 % op  iets meer dan 8 jaar.
· Ons advies : deze beleggingsformule mag niet worden gezien als een belegging op de beurs, zoals in de reclame van Ethias wordt gesuggereerd, maar eerder als een middel om een hoger rendement te halen dan wat u nu kunt halen met beleggingen zoals kasbons. De zowat 5,6 % netto die u kunt halen in geval van een vervroegde terugbetaling kan u wellicht bekoren als u enige onzekerheid aanvaardt over het rendement en de looptijd van uw belegging. Als het contract echter de hele looptijd blijft duren, is de kans heel groot dat het rendement heel laag is of dat de belegging helemaal niets opbrengt. Op basis van één en ander luidt ons besluit dat u er, enkel om te diversifiëren, een klein gedeelte van uw spaargeld in mag beleggen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Dexia Clickinvest B Lock-In

· Intekening: tot 27/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Dexia Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 26/05/2008 (iets meer dan 3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 500 EUR
· Instapkosten: 0 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50, de index die de koersen van de belangrijkste aandelen in de eurozone weerspiegelt. Het terugbetaalde bedrag op de eindvervaldag is gelijk aan het ingelegde bedrag vermenigvuldigd met 80 % van de verhoudhouding tussen het hoogste niveau dat de index heeft bereikt op één van de driemaandelijkse observaties en het startniveau. Als het startniveau van de index bijvoorbeeld 3 050 is en als het hoogste bereikte niveau 4 115 is, dan komt het terugbetaalde bedrag per ingelegde schijf van 100 EUR op : 100 EUR * 80 % van  (4 115 / 3 050) of  107,93 EUR.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 10 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 10 %
· Advies: u kunt hier als diversificatie van vastrentende beleggingen een klein gedeelte van uw spaargeld in beleggen, op voorwaarde dat u er goed van bewust bent dat er een redelijk grote kans bestaat dat deze belegging niets opbrengt.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus First Choice Short Term 1

· Intekening: tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/11/2008 (3 jaar en  zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 110 % van de positieve evolutie van het mandje, berekend op basis van de koersen op het einde van elk trimester.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (voor kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2,5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 6,5 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 6,5 %
· Advies: voor een relatief korte looptijd (3 jaar en zes maanden ) is dit fonds een valabel alternatief  voor traditionele vastrentende beleggingen zoals kasbons. Als u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement, namelijk het risico dat u enkel uw begininleg zult terugkrijgen, dan  mag u met het oog op diversificatie een klein gedeelte van uw spaargeld in dit fonds beleggen. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus Belgium Short Term 3

· Intekening: tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/11/2008 (3 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de  Bel 20 index, die de koersen van de belangrijkste aandelen weerspiegelt op de beurs van Brussel. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de positieve evolutie van de index. Deze evolutie wordt berekend op basis van de waarde van de index op het einde van elk trimester.
· Onze verwachtingen:
– bijna  5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (voor kosten)
– ± 1 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 6 %
– plus de 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 6 %
· Advies: voor een belegging met een relatief korte looptijd kan dit fonds met kapitaalbescherming, interessant zijn voor de beleggers die hun rendement omhoog willen stuwen. De voorwaarde is wel dat ze moeten aanvaarden dat er een niet onaanzienlijke kans bestaat dat de belegging niets oplevert. Enkel met mate in beleggen.   

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus North America Best Of 3

· Intekening: tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 29/11/2013 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming op de vervaldag heeft betrekking op de inventariswaarde in USD (1 000 USD). Als belegger blijft u onderworpen aan het wisselkoersrisico in USD.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de  S&P 500 index, die de koersen van de 500 belangrijkste Amerikaanse aandelen weerspiegelt, op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks waarvoor een drempel van -3 % en een plafond van +8,25 % van kracht zijn. Bij een negatieve klik, wordt de absolute waarde daarvan bij het plafond geteld dat wordt gebruikt voor de volgende periode. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan de som van alle vastgeklikte percentages, evenwel met een minimum van 20 %.
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 op een rendement in USD van 1,8 %
– ± 3 kansen op 10 op een rendement in USD tussen de 1,8 % en de 3 %.
– ± 3 kansen  op 10 op een rendement in USD tussen de 3 % en de  4 %
– ± 1 kans op 10 op een rendement in USD van meer  4 %
· Advies: onvoldoende perspectieven om de obligaties in Amerikaanse dollar concurrentie te kunnen aandoen. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiMax China Winners 4

· Intekening: tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/05/2014 (9 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming slaat op de inventariswaarde in USD (1 000 USD). Als belegger blijft u blootgesteld aan wisselkoersrisico op de Amerikaanse dollar.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 25 aandelen van multinationals die volgens KBC in staat moeten worden geacht om te profiteren van de economische groei in China. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 110 % van de evolutie van het mandje (de eindwaarde van het mandje waarmee rekening wordt gehouden is gebaseerd op de maandelijkse koersen tijdens de laatste 24 maanden van de looptijd van het fonds). 
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om 1 000 USD terug te krijgen
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD van minder dan 3 %
– ± 3 kansen op 10 op een rendement in USD tussen de 3 % en de 9 %.
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in  USD van meer dan 9 %.
· Ons advies : Rekening houdend met het huidige koersniveau van de dollar, mag u in het kader van een gediversifieerde portefeuille een klein gedeelte van uw spaargeld voor de lange termijn in dollar beleggen. In die optiek is KBC EquiMax China Winners 4 een valabel alternatief voor de Amerikaanse obligaties. Omdat het om een belegging in dollar gaat, is dit fonds uitsluitend geschikt voor beleggers die het wisselkoersrisico aanvaarden en niet voor beleggers die uit zijn op een absolute kapitaalbescherming.   

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Buy-Back 5

· Intekening: tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/11/2011 (6 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % à la sortie)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 16 internationale aandelen die een programma hebben aangekondigd om eigen aandelen in te kopen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 103 % van de positieve evolutie van het mandje. De eindwaarde waarmee rekening wordt gehouden is gebaseerd op de koersen op het einde van elk van de laatste twaalf maanden van de looptijd van het product. 
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (hors frais)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 5 % en 9 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %
· Advies: valabel alternatief voor traditionele vastrentende beleggingen, op voorwaarde dat u er slechts een klein bedrag in belegt en enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC-Life Multinvest Security Netherlands 1

· Intekening: tot 29/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag: 29/04/2011 (6 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Minimuminleg : 2 500 EUR
· Instapkosten: 3 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de AEX-index (Euronext Amsterdam). De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de positieve evolutie van de index (de eindwaarde is gebaseerd op de maandelijkse koersen tijdens de laatste twaalf maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (voor kosten)
– ± 1 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 9 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %
· Advies: naast veilige meer traditionele beleggingen, kan dit fonds met kapitaalbescherming de beleggers interesseren die op zoek zijn naar een hoger rendement. De voorwaarde is wel dat ze aanvaarden dat er een redelijk grote kans bestaat dat hun belegging helemaal niets oplevert. U mag dus met mate een klein gedeelte van uw spaargeld in dit product beleggen, maar enkel vanuit het oogpunt van de diversificatie. 

………………………………………………………………………………………………………………..

Post-Multifix 2

· Intekening: tot 30/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: De Post
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/05/2007 (2 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 500 EUR
· Instapkosten: 1,5 % (tijdens intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de gemiddelde evolutie van de aandelen, met dien verstande dat voor de tien best presterende aandelen uit het mandje een stijging van 12 % in aanmerking wordt genomen, ongeacht hun werkelijke evolutie.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstappen)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 1 %
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Deel dit artikel