Analyse
De obligaties van Hare Majesteit 12 jaar geleden - donderdag 14 april 2005

Aantrekkelijk rendement, correct gewaardeerde munt, weinig risicovolle belegging, interessante diversificatie....

Grafiek 1 geeft het overduidelijk aan: het obligatierendement ligt in Old Blighty al sinds 2003 een pak hoger dan in de eurozone. Interessant dus voor wie zijn obligatieportefeuille wil diversifiëren.

GRAF. 1 – DE RENTEVOETEN OP LANGE TERMIJN (in %) IN GROOT-BRITTANNIË (in het vet) EN IN DE EUROZONE

Dankzij de betere economische prestaties en de opeenvolgende stijgingen van de leidende rentevoeten over het kanaal, komt het renteverschil sinds een tweetal jaren de obligaties in pond ten goede.

Vastgoedzeepbel?
De stijging van de obligatierentevoeten valt samen met de verhoging van de leidende rentevoeten (= rente op korte termijn) die vanaf november 2003 door de Engelse centrale bank werd doorgevoerd om zo de economie en de opmars van de vastgoedprijzen wat af te remmen.
· De overheid was toen immers bevreesd voor een echte vastgoedhype. Niet onterecht, want als die hype doorprikt zou worden, zouden meteen ook de prijzen instorten, met rampzalige gevolgen voor de gezinnen, het consumentenvertrouwen en ten slotte de economie.
· Door de rentevoeten op korte termijn op te trekken, hoopten de monetaire instanties tegelijk ook de rentevoeten op lange termijn te laten stijgen. Een hogere obligatierente en hypotheekrente zouden leiden tot een kleinere vraag naar vastgoed.
· Toch had de Bank of England (BoE) weinig speelruimte. Ze hield immers weinig goede herinneringen over aan de laatste vastgoedhype, in 1989. Toen waren de rentevoeten te snel opgetrokken, en de vele gezinnen die zich in de schulden hadden gestoken, konden de stijging van de rente niet aan. De vastgoedcrash die daarop volgde, dompelde de economie in een recessie.
· Ditmaal heeft de BoE de zaken dus wat voorzichtiger aangepakt. De richttarieven werden progressief aangepast, van 3,5 % in november 2003 naar 4,75 % in augustus 2004. Dat beleid lijkt nu ook vruchten af te werpen, want de vastgoedprijzen gaan zachtjes naar beneden.

Gezonde economie
· Als het rendement uit obligaties vandaag over het kanaal een stukje hoger ligt, is dat ook te danken aan de bloeiende Britse economie. In 2004 was er een groei van 3,3 % en hoewel die groei dit jaar licht zal vertragen (tot 2,7 % volgens ons) zal hij toch nog boven de verwachte groeicijfers in de eurozone liggen (2,1 %).
· De inflatie zou al bij al vrij beperkt moeten blijven. Voor 2005 voorzien we een inflatie van 1,8 %, lager dan de 2 % in de eurozone.
· De stijging van de rentevoeten schaadde de economische groei dus niet. De consumptie blijft op peil dankzij de stijging van de lonen, die voor een verhoogde koopkracht zorgt. En al is een nieuw rondje renteverhogingen niet uitgesloten, we voorzien voor de volgende maanden zeker geen serieuze verhoging meer.

GRAF. 2 – EVOLUTIE VAN HET POND STERLING (in euro)

Het pond sterling, vroeger behoorlijk duur, vinden wij vandaag correct gewaardeerd tegenover de euro. De koers ervan zou ook de volgende maanden ondersteund moeten worden door de aantrekkelijke rentevoeten, een economische groei die een stuk boven het Europese gemiddelde ligt en door de goedkope aandelen.

Profiteer ervan
· De stijging van de obligatierentes in Groot-Brittannië en de daling van het pond sterling tegenover de euro hebben deze obligaties opnieuw interessant gemaakt. Het is niet geheel uitgesloten dat het pond nog iets verder wegzakt, maar dit risico wordt gecompenseerd door de hogere rente.
· Toch zijn deze obligaties niet voor iedereen weggelegd. Ze zijn vooral interessant als diversificatie (zowat 5 % van de portefeuille) en voornamelijk voor beleggers die niet al te veel risico willen nemen. Met andere woorden: opteert u voor een voorzichtige aanpak (veel obligaties en weinig aandelen), dan kan u hierin beleggen, wat ook uw beleggingshorizon is (5, 10 of 20 jaar).

Een keuze maken
· In onze tabellen vindt u een selectie van vier fondsen die beleggen in obligaties in pond sterling. Het gaat over Fidelity Sterling Bond Fund, ING (L) Renta Fund II GBP, KB Lux Bond GBP en KBC Renta Sterlingrenta.
· Na de onderlinge vergelijking van het rendement, het risico en de regelmaat in de prestaties vinden we dat Fidelity Sterling Bond Fund (***) het beste beheerd wordt. Maar opgelet: het gaat hier om een fonds van het distributietype dat elk trimester een dividend uitkeert. Hierop betaalt u 25 % roerende voorheffing en vaak ook inningskosten! Ten opzichte van de kapitalisatiefondsen, die niet onderworpen zijn aan deze taks, is dit uiteraard een nadeel. Het voordeel dat je kan puren uit het goede beheer van het fonds verdwijnt dus als sneeuw voor de zon in de vorm van heffingen en taksen.
· Uiteindelijk geven we daarom de voorkeur aan KBC Renta Sterlingrenta. Dit fonds scoort dan wel iets minder goed (**), globaal genomen komt de prestatie in termen van risico en rendement het dichtst in de buurt van die van het Fidelity fonds.

Deel dit artikel