Analyse
Fondsen met kapitaalbescherming 12 jaar geleden - donderdag 10 maart 2005

Fondsen waarvan de intekening recent is afgesloten (24/03/2005 tot 4/4/2005).

Fortis B Fix Equity 158 -  tot 24/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 159 - tot 24/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 160 - tot 24/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 161 - tot 24/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Forex 5 - tot 24/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Dexia Clickinvest B Absolute Crescendor 2 - tot 30/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus Stock Selection Short Term 6 - tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus Belgium Short Term 2 - tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Buy-Back 4 - tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus North America Best of 2 - tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiMax China Winners 3 - tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiMax Pharma & Bitoech 2 - tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Multisafe USD 1 - tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Centea Fund Safety click 6 - tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
Post Optimaflora 1 - tot 04/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 158

· Intekening: tot 24/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/04/2007 (2 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekeningsperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de gemiddelde evolutie van de aandelen met dien verstande dat voor de tien best presterende aandelen uit het mandje ongeacht hun werkelijke evolutie een stijging met 12 % in rekening wordt gebracht.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 1 %
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 159

· Intekening: tot 24/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 03/10/2011 (6 jaar en 6 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan 130 % van de gemiddelde evolutie van het mandje, die wordt berekend op basis van de maandelijkse koersen van de aandelen tijdens de laatste 19 maanden van de looptijd van het fonds. Indien de waarde van het mandje daalt, speelt de kapitaalbescherming.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 9 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %
· Advies: interessant als diversificatie voor traditionele vastrentende beleggingen, voor een beperkt bedrag, indien u enige onzekerheid aanvaardt rond het uiteindelijke rendement van uw belegging

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 160

· Intekening: tot 24/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 01/10/2013 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekeningsperiode)
· Coupons:
– respectievelijk 4 %, 4,5 % en 5 % bruto het eerste, tweede en derde jaar
–  tussen  0 % en respectievelijk  8 %, 9 %, 10 %, 11 % en 12 % de vijf volgende jaren. Dit hangt af van de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van het volgende mechanisme  : gemiddelde van de individuele prestaties van elk aandeel (met voor elk aandeel een maximum van 8 % tot 12 %, naargelang van het jaar, maar zonder benedengrens), ten opzichte van de startwaarde. Als dat gemiddelde negatief is, wordt voor het betrokken jaar geen coupon toegekend.
· Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– meer dan 8 kansen op 10 om een nettorendement te halen van 1,1 %
– minder dan  2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,1 % en 5,7 %
· Advies: defensief profiel maar de perspectieven zijn niet goed genoeg.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 161

· Intekening: tot 24/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/10/2013 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 113,5 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Inititiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van een mechanisme van maandelijkse kliks. De eerste drie jaar wordt respectievelijk  4 %, 4,5 % en 5 % vastgeklikt. De volgende vijf zal het vastgeklikte percentage tussen de 0 % en achtereenvolgens  9 %, 11 %, 13 %, 15 % en 17 % liggen.  Het vastgeklikte percentage kan nooit negatief zijn.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om nettorendement te halen van  1,4 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,4 % en 2,5 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 6,9 %
· Advies: defensief product, maar de perspectieven zijn aan de magere kant.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Forex 5

· Intekening: tot 24/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/04/2008 (3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: dit product stelt de belegger bloot aan de risico’s verbonden aan de Amerikaanse dollar. De bescherming van 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten) geldt enkel op het bedrag uitgedrukt in dollar. In geval van daling van de waarde van het groene biljet zal de 1 000 dollar te recupereren op de vervaldag een waarde in euro hebben die lager zal liggen dan de 1 000 dollar die aanvankelijk geïnvesteerd werd.
· Initiële inventariswaarde: 1 000 USD
· Instapkosten: 2 % (tijdens de aanvankelijke intekeningsperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro. De meerwaarde toegekend op de vervaldag is gelijk aan 150 % van de daling geregistreerd door de wisselkoers EUR/USD (welke overeenkomt met een opwaardering van de dollar t.o.v. de euro)
· Ons advies: Fortis B Fix Forex 5 moet u bekijken als een alternatief voor obligatiebeleggingen in Amerikaanse dollar. Indien u het wisselkoersrisico aanvaardt, mag u in het kader van een gediversifieerde portefeuille in dit fonds stappen om te mikken op een koersstijging van de momenteel ondergewaardeerde dollar.
Als de dollarkoers effectief oploopt, zodat één euro binnen de drie jaar opnieuw minder dan 1,21 USD zal kosten (i.p.v. 1,31 USD nu) – een niet zo onrealistisch scenario volgens ons – dan haalt u met dit fonds een hoger rendement dan wat u momenteel kunt krijgen via obligatiebeleggingen in dollar. Als de dollarkoers echter minder sterk stijgt of zelfs nog voort afkalft, dan zou u beter af zijn met een obligatiebelegging in dollar. Kortom, u mag in dit fonds beleggen, zij het met een bescheiden bedrag met het oog op diversificatie, en enkel indien u het wisselkoersrisico aanvaardt.

...................................................................................................................................................................

Dexia Clickinvest B Absolute Crescendor 2

· Intekening: tot 30/03/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Dexia Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 04/05/2010 (iets meer dan 5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 500 EUR
· Instapkosten: 2,50 % (tijdens aanvankelijke intekenperiode)
· Coupons: gekoppeld aan de evolutie van een mandje van 20 internationale aandelen. De toegekende coupon komt overeen met de zwakste jaarlijkse variatie (in absolute waarden) tussen die 20 aandelen.
De coupon zal altijd minstens gelijk zijn aan de coupon van het vorige jaar.
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om een nettorendement te halen van minder dan 1 %
– ± 4 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1 % en 3 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen van meer dan 3 %
· Advies: niet kopen

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus Stock Selection Short Term 6

· Intekening: tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/10/2008 (3 jaar en 6 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 110 % van de positieve evolutie van het mandje, berekend op basis van de koersen op het einde van elk trimester.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 6,5 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 6,5 %
· Advies: voor een relatief korte looptijd  (3 jaar en zes maanden), biedt dit fonds een waardig alternatief voor traditionele vastrentende beleggingen, op voorwaarde dat u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement van uw beleggingen, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt.    

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus Belgium Short Term 2

· Intekening: tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/10/2008 (3 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de Bel 20-index (beurs van Brussel). De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de positieve evolutie van de index.Deze evolutie wordt berekend op basis van de waarden op het einde van elk trimester.   
· Onze verwachtingen:
– bijna 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 6 %
– meer dan 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 6 %
· Advies: dit product kan de beleggers interesseren die met een belegging met een relatief korte looptijd naast hun vastrentende beleggingen hun rendement willen opkrikken. Ze moeten wel aanvaarden dat er een relatief grote kans bestaat dat de belegging helemaal niets opbrengt   Alleszins slechts met mate gebruiken.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Buy-Back 4

· Intekening: tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/10/2011 (6 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 16 internationale aandelen van bedrijven die hebben aangekondigd dat ze eigen aandelen zullen inkopen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 103 % van de positieve evolutie van het mandje (de eindwaarde wordt berekend op basis van de koersen op het einde van elk van de 12 laatste maanden van de looptijd van het product).
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3,5 %
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3,5 % en 9 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %
· Advies: waardig alternatief voor traditionele vastrentende beleggingen, voor een bescheiden inleg, en indien u enige onzekerheid aanvaardt rond het uiteindelijke rendement van uw belegging, met name het risico dat u enkel uw begininleg zult terugkrijgen. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus North America Best of 2

· Intekening: tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/10/2013 (8 jaar en zes  maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 120 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de S&P 500 (Amerikaanse beurs) op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks waarvoor een ondergrens van  – 3 % en een plafond van  + 8,25 % zijn voorzien. In geval van een negatieve klik wordt de absolute waarde daarvan bij het plafond gevoegd voor de volgende periode. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan de som van de kliks, evenwel met een minimum van 20 %.
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op  10 om een nettorendement te halen van 1,8 %
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,8 % en 3 %
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 4 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 4 %
· Advies: defensief profiel, maar de perspectieven zijn aan de magere kant.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiMax China Winners 3

· Intekening: tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/04/2014 (9 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming slaat op de inventariswaarde in USD (1 000 USD). De belegger blijft blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 25 aandelen van multinationals die volgens KBC een mooie kans hebben om te profiteren van de economische groei in China. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 110 % van de evolutie van het mandje (de eindwaarde is gebaseerd op de maandelijkse koersen tijdens de laatste 24 maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om 1 000 USD terug te krijgen.
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD van minder dan 3,5 %
– ± 3 kansen op 10 op een rendement in USD tussen de 3,5 % en de  8 %
– ± 2 op een rendement in USD van meer dan 8 %.
· Ons advies : Rekening houdend met het huidige niveau van de dollar, die wij zo’n 15 % ondergewaardeerd vinden, mag u in het kader van een gediversifieerde portefeuille een klein gedeelte van uw spaargeld op lange termijn in Amerikaanse dollarbeleggingen stoppen. In die optie is KBC EquiMax China Winners 3 een waardig alternatief voor Amerikaanse obligaties. Omdat het om een belegging in dollar gaat, richt dit fonds zich enkel tot beleggers die het wisselkoersrisico aanvaarden en is het niet geschikt voor beleggers die absoluut op zoek zijn naar kapitaalbescherming. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiMax Pharma & Bitoech 2

· Intekening: tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/04/2015 (10 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming slaat op de inventariswaarde in  USD (1 000 USD). De belegger blijft blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 aandelen van bedrijven die actief zijn in farmacie of biotechnologie. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 110 % van de evolutie van het mandje (de eindwaarde wordt bepaald op basis van de maandelijkse koersen tijdens de laatste 24 maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 2 kansen op 10 om 1 000 USD terug te krijgen.
– ± 2 kansen op 10 om een rendement in USD te halen van minder dan 5 %
– ± 3 kansen op 10 om een rendement in USD te halen tussen de 5 % en de 9 %.
– ± 3 kansen op 10 om een rendement in USD te halen van meer dan 9 %.
· Ons advies : Rekening houdend met de huidige koers van de dollar, die wij zo’n 15 % ondergewaardeerd vinden, mag u in het kader van een gediversifieerde portefeuille een klein gedeelte van uw spaargeld voor de lange termijn in beleggingen in dollar steken. In die optiek is KBC EquiMax Pharma & Biotech 2 een waardig alternatief voor Amerikaanse obligaties. Aangezien het om een belegging in dollar gaat, is dit fonds enkel geschikt voor beleggers die het wisselkoersrisico aanvaarden. Ze is echter niet geschikt voor beleggers die een absolute kapitaalbescherming willen. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Multisafe USD 1

· Intekening: tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/04/2007 (2 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: met dit fonds is de belegger onderworpen aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse dollar. De bescherming van 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten) slaat immers op het bedrag, uitgedrukt in dollar. Bij een koersdaling van de dollar zijn de 1000 dollar die op de vervaldag worden terugbetaald in euro minder waard zijn dan de 1000 dollar die werden belegd.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de wisselkoersverhouding tussen de Amerikaanse dollar en de euro. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 120 % van de wisselkoersverhouding EUR/USD (wat overeenstemt met een koersstijging van de dollar tegenover de euro).
· Ons advies : KBC Multisafe USD 1 kan beschouwd worden als alternatief voor obligatiebeleggingen in Amerikaanse dollar. In deze categorie kunt u behoudens vervroegde afsluiting tot 24 maart bij Fortis intekenen op Fortis B Fix Forex 5, een product met een iets langere looptijd  (3 jaar) dat 150 % biedt van de wisselkoersverhouding EUR/USD. Het is eerder dit laatste product dat we willen aanraden aan beleggers die willen mikken op een koersherstel van de Amerikaanse dollar.  

………………………………………………………………………………………………………………..

Centea Fund Safety click 6

· Intekening: tot 01/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Centea
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/01/2009 (iets minder dan 4 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de AEX-index (beurs van Amsterdam). De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 125 % van de positieve evolutie van de index. Deze evolutie wordt berekend op basis van de waarden op het einde van elk trimester.   
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 9 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %
· Advies: naast traditionele vastrentende beleggingen kan dit fonds met kapitaalbescherming de beleggers interesseren die op zoek zijn naar een hoger rendement. Voorwaarde is wel dat ze het niet onaanzienlijke risico aanvaarden dat ze enkel hun begininleg terugkrijgen. Enkel met mate in beleggen dus.

………………………………………………………………………………………………………………..

Post Optimaflora 1

· Intekening: tot 04/04/2005 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Bank van de Post
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Looptijd : 5 jaar
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Minimuminleg : 2 500 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks. Die variëren van  0 % tot 8 %. Het precieze percentage zal gelijk zijn aan de evolutie van het mandje, ten opzichte van het startniveau met dien verstande dat er voor elk aandeel een plafond is vastgelegd van 8 %, terwijl er geen enkele ondergrens is bij een daling. Als het mandje in waarde daalt, wordt de tussentijdse klik voor dat jaar 0. Als de som van vastgeklikte coupons 8 % bedraagt, bedragen de volgende coupons sowieso 8 %. 
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (zonder kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1 % en 6,5 %
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Deel dit artikel