Analyse
Is de farmasector ziek? 13 jaar geleden - vrijdag 10 december 2004
Farmaceutische bedrijven hadden zwaar te lijden onder de stortvloed van slecht nieuws. Toch staat de sector nog stevig genoeg in de schoenen om er in te beleggen.

De koersen van de farmaceutische bedrijven en van de gespecialiseerde fondsen hadden zwaar te lijden onder de stortvloed van slecht nieuws. Toch staat de sector nog stevig genoeg in de schoenen om er voor lange termijn in te beleggen.

Het Amerikaanse farmabedrijf Merck zag zich onlangs genoodzaakt om zijn succesnummer Vioxx (behandeling van artrose en polyartritis) van de markt te halen, nadat een klinische test had aangetoond dat een langdurige behandeling cardiovasculaire risico’s inhield. De beurskoers van het bedrijf donderde meteen naar beneden (ruim - 25 % op enkele dagen tijd). Daarnaast breidde die olievlek zich ook uit naar de volledige sector, uit schrik voor andere terugtrekkingen in hetzelfde genre. Is het dan in de gegeven omstandigheden wel aangewezen om nog langer te beleggen in deze sector?

Een mooi verhaal
Tot voor kort opteerde de belegger die op zoek was naar kwaliteitsaandelen waar niet te veel risico’s aan verbonden waren met de ogen dicht voor aandelen uit de farmasector. De grote farmabedrijven tekenden, dankzij erkende therapeutische vernieuwingen, groeiwinsten op van meer dan 10%. Daarbij stonden deze prestaties los van de economische cycli (ziekten houden nu eenmaal geen rekening met de economische toestand). De aandelen waren behoorlijk duur, maar dat werd gecompenseerd door het kwalitatieve en defensieve imago ervan.

Op zoek naar zichzelf
· De voorbije jaren werden al de factoren die de farmasector tot de lieveling van de beurs hadden doen opklimmen een voor een in vraag gesteld. Zo gingen de onderzoeksbudgetten wel constant in stijgende lijn, maar stond daar nog amper innovatie tegenover. In 2003 werden er op de Amerikaanse markt maar 21 nieuwe moleculen voorgesteld. Zeven jaar geleden was dat nog het dubbele.
· Daarnaast is ook het omgevingsklimaat waarin de farmagroepen actief zijn er een stuk minder gunstig op geworden. In Europa verplicht het almaar groter wordende gat in de sociale zekerheid de overheid er toe om wat minder vrijgevig en selectiever om te springen met de terugbetalingen. In de VS stellen we eenzelfde trend vast. Bovendien wonnen de generische geneesmiddelen de voorbije jaren ook sterk aan belang. Deze goedkopere kopieën van geneesmiddelen verschijnen steeds vlugger op de markt, vaak zelfs nog voor de octrooien vervallen zijn. De grote farmagroepen worden hierdoor verplicht om hun eigen producten goedkoper op de markt te brengen, om toch niet helemaal kopje onder te gaan. Deze concurrentiedruk zorgt voor minder inkomsten uit oude geneesmiddelen, geld dat vroeger ofwel opnieuw werd geïnvesteerd ofwel werd uitgekeerd aan de aandeelhouders.
· Tot slot heeft de farmaceutische industrie ook ingeboet aan geloofwaardigheid. De terugtrekking van Vioxx en van Baycol van Bayer in augustus 2001 hebben de kwaliteit van de therapeutische vernieuwingen in twijfel getrokken. Sommigen beschuldigen de farmasector ervan dat ze ongunstige testinformatie zou achterhouden om toch maar de homologatie van de geneesmiddelen te verkrijgen. Het grote aantal processen dat voortvloeit uit die terugtrekkingen zal ongetwijfeld doorwegen op de resultaten van de bedrijven.

Licht in de duisternis
· Ondanks alles oogt de toekomst van de sector toch niet zo slecht en is het huidige pessimisme overdreven. Er is niet enkel de veroudering van de bevolking, die voor de sector mooie demografische perspectieven opent, maar daarnaast biedt de verbetering van de kennis en van nieuwe diagnosemethodes ook uitzicht op de ontdekking van nieuwe kwalen. Op termijn zal dit aanleiding geven tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
· Daarnaast zetten incidenten zoals Vioxx de hoofdrolspelers uit de sector er ook toe aan om hun strategie opnieuw te bekijken. En zowel de Amerikaanse als de Europese overheid zullen voortaan strengere eisen stellen inzake de klinische testen. Met andere woorden: niet langer de kwantiteit maar wel de kwaliteit zal doorslaggevend worden bij het onderzoek.

Een fonds aankopen
· Om mee te genieten van de mogelijke heropleving van de farmasector, zonder u daarbij bloot te stellen aan het risico verbonden aan een specifiek bedrijf, is een belegging in een aandelenfonds aangewezen.
· Enkele banken splitsen hun fondsenaanbod op in functie van geografische criteria. Zo kunt u binnen dezelfde instelling vaak kiezen tussen een Europees gespreid fonds en een wereldwijd. Een dergelijk onderscheid lijkt ons vandaag al te kunstmatig. De farmaceutische bedrijven zijn immers wereldspelers geworden – de globalisering, weet u wel – en het speelt dan ook minder en minder rol waar hun sociale zetel zich nu precies bevindt.

Onze raadgevingen
· Gezien de globalisering in deze sector heeft het weinig zin om zich nog vast te klampen aan de kunstmatige geografische opsplitsingen van de banken.
· Kies eerder voor de goed beheerde fondsen (***) zoals Fortis B Equity Pharma Europe en ING L Invest European Health Care. Hebt u echter een ander fonds in bezit, dan mag u dat behouden.
· In deze sector kan u ook opteren voor een tracker. Koop StreetTRACKS MSCI Europe Health Care, verkrijgbaar op Euronext Parijs.

OVERZICHT VAN DE FARMACEUTISCHE AANDELENFONDSEN

Naam

Verdeeld door

Inventaris-waarde

Kosten (%)

Jaarlijks rendement (1)

 

 

op 30/11/2004

Instap

Beheer

1 j.

3 j.

5 j.

Beleggingsfonds

 

 

 

 

 

 

 

AWF Healthcare Sector Eq.

Axa Bank

38,18

EUR

2,00

1,50

8,6

-10,7

-

Axa B Fund Pharma & HC

Axa Bank

103,88

EUR

2,00

1,20

-4,8

-14,5

-7,0

Citieq. Gl. Healthcare

Citibank

71,51

EUR

3,00

1,50

-4,8

-15,2

-

Dexia Eq. B Pharma +

Dexia Bank

1287,59

USD

3,00

1,00

-5,1

-14,0

-5,1

Dexia Invest Health Care

Dexia Bank

1122,56

EUR

2,50

1,00

-4,9

-14,2

-7,0

Fortis B Eq. Pharma Eur.

Fortis Bank

154,06

EUR

2,50

1,50

15,8

-3,4

1,0

Fortis L Eq. Pharma World

Fortis Bank

346,15

EUR

2,50

1,50

-7,2

-16,2

-6,1

ING L Inv. Eur. Health Care

ING

246,47

EUR

3,00

1,20

14,7

-4,2

-1,4

ING L Inv. Health Care

ING

808,86

USD

3,00

1,20

-5,1

-15,0

-8,0

KBC Eq. Pharma Growth

KBC

415,57

EUR

3,00

1,15

-2,9

-8,7

-

KBC Equity Pharma

KBC

513,20

EUR

3,00

1,15

-4,6

-15,7

-4,9

Tracker

     

 

 

 

 

 

StrTr MSCI Eur HealthCare

Euronext Parijs

43,73

EUR

(2)

0,50

3,2

-7,2

-

(1) in %, na omzeting in euro indien van toepassing; (2) afhankelijk van uw financiële tussenpersoon.

Deel dit artikel