Analyse
Inspiratie opdoen via onze fondsenportefeuilles 13 jaar geleden - vrijdag 10 december 2004

Overloop van de principes die achter onze portefeuilles steken en enkele praktische tips.

Regelmatig krijgen we vragen met betrekking tot onze “strategie ”. We overlopen nog eens de principes die achter deze portefeuilles steken en geven u daarbij enkele praktische tips.

Het simpelweg kopen en verkopen van fondsen volstaat niet om een goede portefeuille samen te stellen. Diverse factoren spelen immers een rol. In de rubriek "strategie" vindt u onze 9 fondsenportefeuilles terug. Elke portefeuille heeft een eigen samenstelling die enerzijds afhankelijk is van de verwachtingen voor een bepaalde aandelenbeurs of obligatiemarkt en anderzijds van de beleggingshorizon (5, 10 en 20 jaar) en het risicoprofiel (defensief, neutraal, dynamisch). Zo vindt u bijvoorbeeld enkel aandelenfondsen die beleggen in de eurozone terug in onze portefeuilles op 20 jaar (EU in de portefeuilletaarten) en kopen we enkel Britse obligatiefondsen (GBP) voor onze defensieve portefeuilles. Hoe gaan we nu te werk? En hoe kunt u uw portefeuille op een praktische manier invullen?

Blik op toekomst!
· Vooraleer een portefeuille samen te stellen zorgen we ervoor dat we een visie hebben op alle markten waarin de fondsen beleggen. De toekomst is immers belangrijk, niet het verleden! Op dit moment vinden we een belegging in Zwitserse aandelen bijvoorbeeld niet de moeite. Het omgekeerde geldt dan weer voor Amerikaanse beleggingen.
· Onze visie toetsen we daarnaast aan het beschikbare aanbod op de Belgische markt. Waarom zou u immers beleggen in Spaanse aandelenfondsen als het fondsenaanbod bijvoorbeeld benedenmaats is.
In elk nummer van F&S vindt u (ver)kooptips en analyses terug waarbij we onze mening geven over een bepaalde categorie.

Basisregels
·Een visie hebben is één element, een goede portefeuille samenstellen is nog iets anders. De regels voor het correct samenstellen van een portefeuille dienen immers in acht te worden genomen. Enkel maar kijken naar historische rendementen is daarbij een slechte raadgever. Er wordt rekening gehouden met de volgende elementen:
verwacht rendement: we maken een schatting op basis van de verwachte evolutie van de beurzen, de dividenden en de obligatierente. Daarbij worden kosten, fiscaliteit en eventuele munteffecten in acht genomen;
risico: dit meten we op basis van de koersschommelingen. Hoe sterker de schommelingen, hoe hoger het risico;
correlatie: dit is de houding van een bepaalde markt ten opzichte van een andere. Een aandelenbeurs of obligatiemarkt die tegen de stroom invaart, kan interessant zijn omdat ze vaak het risico van de portefeuille verlaagt zonder dat dit ten koste gaat van potentieel rendement.
· Uiteindelijk krijgen bepaalde beurzen en obligatiemarkten zo een plaats in de portefeuille. Daarbij zal de samenstelling van iedere portefeuille afhangen van het risicoprofiel en de beleggingshorizon. En dit is nu eenmaal persoonsgebonden.
Onze portefeuilles bewegen. De posten wijzigen dus regelmatig afhankelijk van onze verwachtingen voor een bepaalde markt.

Persoonsgebonden
· Voldoende zelfkennis is belangrijk bij het kiezen van de meest geschikte portefeuille. De inhoud van de portefeuilles hangt immers af van uw persoonlijke situatie. Daarbij zijn twee elementen belangrijk:
uw beleggingshorizon: Hoe langer, hoe meer risico u kunt nemen, hoe meer ruimte voor aandelenfondsen. Wat is uw leeftijd? Spaart u voor een bepaald doel (pensioen, wagen, enz.) of niet? Dit zijn enkele vragen waarvan het antwoord u kan helpen zich te situeren.
uw risicoprofiel: Hoe kleiner het risico dat u aanvaardt, hoe meer obligatiefondsen. Wenst u uw kapitaal te beschermen of geraakt u in paniek als de beurzen met 10 % dalen, kies dan voor een defensief profiel.
Op www.budget-net.com vindt u onder de knop “Welke belegging voor mijn profiel” standaardvragen die u helpen bij het bepalen van uw profiel.

Praktische invulling
· Eenmaal gekozen welke portefeuille het beste bij u past, kunt u overgaan tot het selecteren van de fondsen zelf.
· Als u onze koopadviezen volgt dan zal uw portefeuille bestaan uit fondsen van diverse aanbieders. Ga na bij uw instelling wat de bewaarkosten zijn voor het aanhouden van deze vreemde fondsen. Onderhandel daarbij over de kosten en benadruk uw profiel van (goede) klant. In het vorige nummer kon u al lezen dat enkele instellingen gratis vreemde fondsen voor u bewaren.
· Eenmaal de portefeuille is samengesteld, blijft die echter niet stabiel. Doen de beurzen het goed, dan zal het aandelengedeelte van uw portefeuille meer groeien dan het obligatiegedeelte. Daarbij veranderen wij af en toe de wegingen van de posten naargelang onze visie. Hoe dan ook, vroeg of laat wordt u geconfronteerd met een afwijking tussen uw portefeuille en diegene die wij publiceren voor uw beleggingshorizon (die ook verandert) en uw risicoprofiel (die ook kan veranderen).
Veranderingen dringen zich dan op, maar het is belangrijk om de kosten niet de hoogte in te jagen door telkens fondsen te kopen en te verkopen. Wij raden u aan om bijvoorbeeld halfjaarlijks te bekijken of de afwijkingen tussen beide portefeuilles niet te groot geworden zijn (10% verschil of meer per post). Tussentijdse wijzigingen raden we aan als we een nieuwe post toevoegen of een oude volledig verkopen.
· We haalden het al aan: niet alleen de portefeuilles veranderen, uzelf verandert ook. Is uw risicoprofiel gewijzigd, dan raden we u ook een aanpassing van uw portefeuille aan en dat ook altijd in functie van uw beleggingshorizon.

Deel dit artikel