Analyse
Wat ligt er in de rekken van onze fondsensupermarkten 13 jaar geleden - woensdag 10 november 2004
Op één plaats informatie over fondsen van diverse aanbieders. Overzicht van enkele supermarkten.

In het vorige nummer kon u al lezen dat wij niet akkoord gingen met de politiek van de grootbanken betreffende het aanbieden van beleggingsfondsen van andere instellingen. In een notendop komt het hierop neer: voor de rijke belegger kan het, voor de anderen niet. Jammer, want wij zijn van mening dat élke belegger baat heeft bij het beschikbaar stellen van vreemde fondsen.

Architectuur
· In het vakjargon wordt het openstellen van het distributienetwerk voor fondsen van andere instellingen aangeduid met de term “open architectuur”. Daarbij wordt er niet enkel gedacht aan het louter beschikbaar stellen van vreemde fondsen, maar wordt ook de nodige informatie verstrekt aan de belegger. Dit gaat van het aanbieden van de klassieke documenten (prospectus, fiche) tot het verlenen van advies. We onderscheiden verschillende vormen van open architectuur:
– in de nauwste vorm: indirect via een dakfonds. Hier belegt het fonds van uw bank in fondsen van andere instellingen. Dit vindt u bij Dexia, ING, Deutsche Bank en Bank J. Van Breda bijvoorbeeld.
– via een geleide selectie: uw instelling biedt u enkele fondsen aan van enkele beheerders. Voorbeelden hiervan zijn Rabobank en Cortal Consors.
– in de breedste vorm: via een “supermarkt” met tal van fondsen van tal van beheerders. Vaak gaat het om een internetplatform.
· Hieronder hebt u een alfabetisch overzicht van het Belgische aanbod (zie ook de tabel ). We gaan na wat u op de sites terugvindt en – ook interessant – wat u er niet op terugvindt. De instellingen zijn in vele gevallen uitsluitend actief op internet en de meeste houden er vrijwel geen agentschappen op na, zoals Cortal Consors en Keytrade Bank.

www.abnamro.be
· Dit Belgische filiaal van de Nederlandse bankgroep laat, via DirectInvest, toe om meer dan 160 fondsen van 5 aanbieders te kopen: ABN AMRO, Fidelity, Franklin Templeton, JPMorgan en Robeco.
· De geleverde informatie is voortreffelijk. U vindt er de laatste versies van het prospectus, het (half)jaarverslag en vrij recente productfiches. Inhoudelijk zijn de fiches in orde en we zijn blij dat er ook een korte uitleg wordt gegeven over de manier waarop het fonds beheerd wordt.
· De tariefstructuur is heel eenvoudig. Het beheer van de rekening en het bewaarloon zijn gratis. Als instapkosten voor de fondsen betaalt u maximaal 2 %.

www.citibank.be
· Hier kunt u zich verdiepen in de meer dan 260 voorgeschotelde fondsen van 14 beheerders. Hiervan behoren er iets meer dan 50 tot CitiChoice, het kwaliteitslabel van de bank.
· Handig als informatie is de vergelijking van de fondsen met het gemiddelde uit dezelfde categorie op basis van rendement en risico. Ook kunt u een vergelijking maken tussen diverse fondsen. Maar de beperkte zoekrobot werkt niet altijd correct en u krijgt enkel maar technische fiches te zien. Vaak ontbreekt daarbij elke kosteninformatie en portefeuillesamenstelling. Voor de officiële documenten (prospectus, jaarverslag) wordt er verwezen naar de websites van de eigenlijke beheerders. Onvoldoende!
· Iemand die hier klant is om uitsluitend fondsen te kopen, betaalt noch een bewaarloon, noch een beheerloon. Opgelet: de bank verkoopt geen fondsen op het internet.

www.cortalconsors.be
· Cortal Consors is een onderdeel van de Franse bankgroep BNP Paribas. Naast het eigen dakfonds, Cortal Fund of Funds, kunt u kiezen uit een selectie “beste” fondsen onder de naam “Essentials”. U vindt er 13 fondsen van 10 verschillende instellingen terug, waaronder Fortis Bank, Dexia en Angelsaksische huizen. Van elk fonds krijgt u de fiche en de prospectus. Jammer dat het jaarverslag ontbreekt. Het is jammer dat u op de fondsenfiches nergens een inventariswaarde en een beleggingsdoelstelling aantreft. Al even betreurenswaardig is dat er in de kostenstructuur nergens melding wordt gemaakt van de jaarlijkse beheerskost. Daarvoor moet u de prospectus uitpluizen.
· Als klant betaalt u een jaarlijkse bijdrage van 9 euro en helaas ook een bewaarloon van 0,1 % per semester  (met een minimum van 3,03 euro per fonds) voor alle fondsen met uitzondering van de producten van Dexia, Parvest, Cortal Consors en de Essentials.

www.deutschebank.be
· Deutsche Bank biedt u op haar website een selectie van meer dan 220 fondsen van 17 beheerders zoals State Street en Goldman Sachs. Deze behoren tot de zogenaamde “db Best Selector”-lijst, hoewel we ons soms vragen stellen bij het waarom van bepaalde fondsen op deze lijst. Origineel is wel dat u ook kunt intekenen op een tiental tak 23-fondsen van Cardif of Deutsche Bank zelf.
· Voor elk fonds van deze speciale lijst krijgt u het prospectus, het jaarverslag en de fiche. De info is over het algemeen up to date en vrij volledig. Jammer is wel dat op de site telkens oude inventariswaardes vermeld staan.
· Daarnaast kunt u als klant via e-banking meer dan de helft van de op de Belgische markt beschikbare fondsen kopen, dixit de bank. Hierbij dopt u zelf uw boontjes, want er is geen extra info voor elk fonds beschikbaar.
· Ook hier is het basispakket (rekening + bewaarloon) gratis voor de klant, maar er schuilt een dikke adder onder het gras. U kunt namelijk de bovenvermelde fondsen kopen… maar niet verkopen via het internet! Daarvoor moet u geabonneerd zijn op de Pro-Active Finance Services en dat kost u 50 euro per jaar.

www.keytradebank.be
· Keytrade Bank is het resultaat van de fusie tussen RealBank en VMS-Keytrade. In tegenstelling tot de rest hebt u enkel toegang tot de website indien u klant bent. De bank biedt u meer dan 200 fondsen aan van 11 beheerders, waaronder Petercam, Invesco en Puilaetco. U kunt er ook meer dan 150 trackers kopen.
· Eenmaal een fonds gekozen, valt op hoe Keytrade Bank met twee maten werkt. Los van de Franse woordenschat die we vaak terugvinden in het Nederlandstalige gedeelte, hebben we niets op te merken wat betreft de zoekfunctie, de koersinformatie en de transactiezone. Maar wat een ongelofelijke laksheid hanteert de bank betreffende prospectussen en technische fiches die, als de linken al werken, vaak van eind jaren 90 dateren (in Belgische franken!). Soms heeft de verkregen informatie zelfs niets te maken met het fonds in kwestie. En een jaarverslag krijgt u hier ook niet. Afblijven van deze “informatie”!
· Een voordeel van Keytrade Bank is daarentegen de kostprijs: bijna alles is er gratis. U betaalt geen jaarlijkse bijdrage en ook geen bewaarloon. Let bij het kopen van fondsen wel op de instapkosten die worden aangerekend. Die liggen soms hoger dan die van de uitgever zelf. Dit is het geval voor fondsen van Petercam bijvoorbeeld.

www.rabobank.be
· Rabobank tot slot doet het hier met een selectie van 19 fondsen van 5 aanbieders: Fidelity, Merrill Lynch, Petercam, Robeco en Threadneedle.
· Een beperkte selectie en dus weinig problemen om volledige informatie te bieden. Voor de Robecofondsen wordt u automatisch doorgestuurd naar de uitstekende Robeco-website. Voor de rest krijgt u de laatst beschikbare productfiches en jaarverslagen. Wat niet altijd kan gezegd worden van de prospectussen.
· Beheerloon en bewaarloon zijn gratis en de fondsen kunt u kopen tegen bijzonder lage instapkosten in vele gevallen.

Voorkennis vereist !
· Indien u als belegger gebruik maakt van een fondsensupermarkt moet u dit in feite met voorbedachten rade doen. Op vele sites wordt wel informatie aangeboden, maar vaak laat die te wensen over. Raadpleeg daarom steeds de webstek van de eigenlijke fondsenaanbieder. De info aldaar is meestal vollediger en recenter.
· Prijsbewuste beleggers kunnen een goede zaak doen. Praktisch alle sites zijn gratis, vaak kunt u tegen een interessante instapkost intekenen en u kunt er kosteloos uw effecten op bewaren. Een traditionele bank rekent immers meestal bewaarkosten aan voor fondsen van derden.

FONDSEN”SUPERMARKTEN”: KERNGEGEVENS + KWALITEIT UITGEBREIDE SELECTIE

Website

 

Kostprijs

Aanbod

Kwaliteit documenten (1)

rekening

bewaring

# beheerders

# fondsen

prospectus

verslag

fiche

www.abnamro.be

0 euro

0%

5

166

+

+

+

www.citibank.be

0 euro

0%

13

263

nvt

nvt

-

www.cortalconsors.be

9 euro

0,2% (2)

11

14

+

nvt

=

www.deutschebank.be

0/50 euro (3)

0%

17

228

+

+

+

www.keytradebank.be

0 euro

0%

11

223

-

nvt

-

www.rabobank.be

0 euro

0%

5

19

=

+

+

(1) met nvt = dit gegeven ontbreekt, “+” = goed, “-“ =  slecht  en, “=” = zus en zo. (2)0,1% per semester, meteen minimum van3,03euro per fonds (3) 50 euro indien u ook wenst te verkopen.

Deel dit artikel