Analyse
Fondsen met kapitaalbescherming 13 jaar geleden - woensdag 10 november 2004

Fondsen waarvan de intekening recent is afgesloten (12/11 tot 2/12).

Axa InvestPlus Callable Rente 2 - tot 12/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Bond Plus 31 - tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Bond Plus 32 - tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 140 - tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 141 - tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 142 - tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 143 - tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 144 - tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Click Europe Coupon 2 - 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Click Europe Reverse 16 - 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Click North America Best Of 14 - 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC-Life Multinvest Security BeNe 2 - 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Multisafe USD/EUR 8 - 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus Stock Selection Short Term 2 - 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Click Interest 11 - 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Dexia Clickinvest B Lock-the-performance - 02/12/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)

………………………………………………………………………………………………………………..

Axa InvestPlus Callable Rente 2

· Intekening: tot 12/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Axa
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 16/11/2012 (8 jaar) behoudens vervroegde terugbetaling
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Vervroegde terugbetaling:: naar keuze van de uitgever, tegen 100 %, vanaf 2006 elk jaar mogelijk op de coupondatum
· Initiële inventariswaarde: 500 EUR
· Minimuminleg: 2 500 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Coupons:
– 5 % bruto de eerste 2 jaren
– de volgende jaren zal de coupon afhangen van de evolutie van de Euriborrente op 6 maand en van het niveau van de coupon van het vorige jaar op basis van de volgende formule : vorige coupon + 2,50 % – Euribor 6 M.
Elk jaar zal er een bonus van 0,50 % bijkomen zodat de laatste coupon gelijk zal zijn aan de vorige coupon + 5 % – Euribor 6 M.
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15% momenteel)
· Onze verwachtingen: in het geval dat er geen sprake is van vervroegde terugbetaling:
– ± 5 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 0,8 % en 1,5 %
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,5 % en 3 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 4 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 4 %
· Advies: De perspectieven zijn aan de magere kant des te meer omdat de uitgever zal gebruik maken van de vervroegde terugbetaling indien de intrestlasten te zwaar zouden blijken. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Bond Plus 31

· Intekening: tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 01/06/2017 (12 jaar en een half)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Coupons:
– de eerste 3 jaar : 5 % bruto
– de volgende 9 jaar, zal de brutocoupon gelijk zijn aan 3 keer het bestaande verschil tussen de obligatierente in EUR op 10 jaar en die op 2 jaar, met een minimum van 2 % en een maximum van 8 %.
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 6 kansen op 10 op een nettorendement van 2,1 %
– ± 4 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,1 % en 4 %
– zeer weinig kans op een nettorendement hoger dan 4 %
· Advies: onvoldoende perspectieven voor een dergelijke looptijd. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Bond Plus 32

· Intekening: tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/06/2017 (12 jaar en een half)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 151 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de obligatierente op 10 jaar en op 2 jaar in EUR volgens een mechanisme van jaarlijkse kliks.
De eerste 3 jaar wordt elk jaar 5 % vastgeklikt.
De laatste 9 jaar zal de klik gelijk zijn aan 3 keer het bestaande verschil tussen de obligatierente in EUR op 10 jaar en die op 2 jaar. De klik zal steeds tussen 4 % en 10 % liggen.
· Onze verwachtingen:
– ± 9 kansen op 10 op een nettorendement van 3,2 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 3,2 %
· Advies: zeer defensief profiel, maar onvoldoende perspectieven voor een dergelijke looptijd. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 140

· Intekening: tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/06/2006 (anderhalf jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan 100 % van de gemiddelde evolutie van het mandje met dien verstande dat er voor de stijging van elk aandeel een plafond is van 12 %. Als het mandje in waarde daalt, speelt de kapitaalbescherming.
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1 % en 6,1 %
· Advies: niet kopen

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 141

· Intekening: tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/12/2009 (5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: verbonden aan de evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50 index. Dit  is gebaseerd op een mechanisme van vaste jaarlijkse kliks van 11 % die verminderd worden met de belangrijkste maandelijkse variatie van de index (in absolute waarde) in deloop van het betrokken jaar. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan de som van de zo berekende kliks.
· Onze verwachtingen: minder dan 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 1 %
· Advies: niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 142

· Intekening: tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/06/2011 (6 jaar en een half)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan 120 % van de gemiddelde evolutie van het mandje (berekend op basis van de maandelijkse koersen van de aandelen tijdens de laatste 19 maanden van de looptijd van het fonds). Bij een waardedaling van het mandje, treedt het mechanisme van de kapitaalbescherming in werking.
· Onze verwachtingen:
– iets minder dan 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 2,5 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 9 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %
· Advies: interessant als diversificatie voor traditionele vastrentende beleggingen, voor een beperkt bedrag, indien u enige onzekerheid aanvaardt rond het uiteindelijke rendement van uw belegging.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 143

· Intekening: tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 03/06/2013 (8 jaar en een half)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Coupons:
– 5 % bruto de eerste 4 jaren
– tussen 0 en 8 % de laatse 4 jaren. Dit wordt bepaald op basis van de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen volgens het volgende mechanisme : gemiddelde van de individuele prestaties van elk aandeel (plafond van 8 % bij stijgingen maar zonder drempel bij dalingen) in vergelijking met hun respectievelijke waarde bij de start. Indien dit gemiddelde negatief is, wordt voor het betrokken jaar geen enkele coupon toegekend.
· Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15% momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 9 kansen op 10 om een nettorendement te halen van 1,8 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,8 % en 4,8 %
· Advies: perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 144

· Intekening: tot 19/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 03/06/2013 (8 jaar en een half)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 120 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van een mechanisme van jaarlijkse kliks. Gedurende de eerste 4 jaar, wordt elk jaar 5 % vastgeklikt. Gedurende de laatse 4 jaar varieert de klik tussen de 0 % en de 12 %, en zal gelijk zijn aan de gemiddelde evolutie van het mandje ten opzichte van, de startwaarde waarbij voor elk aandeel een plafond geldt van 12 %. De klik kan echter nooit negatief zijn.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 op een nettorendement van 1,9 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,9 % en 3 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 6 %
· Advies: perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Click Europe Coupon 2

· Intekening: tot 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 28/12/2007 (3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Coupons: gekoppeld aan de evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50, de index die de koersen van de belangrijkste Europese aandelen weerspiegelt. Elke coupon is gelijk aan 8,25 % vermeerderd (of verminderd in geval van daling) met de zwakste maandelijkse prestatie van de index tijdens het afgelopen jaar.
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (hors frais) sans aucun coupon
– ± 4 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 1 %
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Click Europe Reverse 16

· Intekening: tot 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/05/2008 (3 jaar en demi)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekeningsperiode )
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: rendement gekoppeld aan de Dow Jones Euro Stoxx 50, de index die de koersevolutie van de belangrijkste Europese aandelen weerspiegelt. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 55 % min het totaal van de maandelijkse koersdalingen van de index. Indien dit totaal hoger ligt dan 55 % speelt de kapitaalbbescherming.
· Onze verwachtingen: plus de 9 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (voor kosten)
· Advies: niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Click North America Best Of 14

· Intekening: tot 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/06/2013 (8 jaar en half)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 120 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekeningsperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de S&P 500 index op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks waarvoor een minimum van -3 % en een maximum van + 8 % voorzien zijn. Bij een negatieve klik wordt de absolute waarde daarvan bij het plafond gevoegd voor de volgende periode.   
De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan de som van de vastgeklikte percentages, met een minimum van  20 %.
· Onze verwachtingen:
– iets meer dan 3 kansen op  10 op een nettorendement van 1,8 %;
– ongeveer 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,8 % en 3 %
– iets meer dan 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 4 %
– iets meer dan 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 5,6 %
· Advies: defensief product, maar magere perspectieven voor dergelijke looptijd. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC-Life Multinvest Security BeNe 2

· Intekening: tot 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag: 30/12/2013 (9 jaar en 1 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Minimuminleg : 2 500 EUR
· Instapkosten: 3 % (tijdens intekeningsperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 10 Belgische en Nederlandse aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan de 120 % van de evolutie van het mandje (de eindwaarde is gebaseerd op de maandelijkse koersen tijdens de laatste 24 maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (voor kosten)
– ± 1 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 9 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %
· Advies: waardig alternatief voor traditionele vastrentende beleggingen, voor een bescheiden inleg en indien u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement van uw belegging, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Multisafe USD/EUR 8

· Intekening: tot 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/12/2007 (iets meer dan 3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens intekeningsperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de wisselkoersverhouding tussen de Amerikaanse dollar en de euro. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 120 % van de evolutie van de dollarkoers in euro.  
· Ons advies: ondanks de grote onzekerheid rond de vraag of er een meerwaarde zal zijn, gaat het om een weinig risicovol product waarmee u kunt mikken op een koersstijging van de dollar. Intekenen mag, met mate en slechts met een klein gedeelte van uw spaargeld.  

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus Stock Selection Short Term 2

· Intekening: tot 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/03/2008 (iets meer dan 3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de aanvankelijke intekeningsperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan  110 % van de positieve evolutie van het mandje (de eindwaarde van het mandje is gebaseerd op de koersen op het einde van elk van de 13 kwartalen die vooraf gaan aan de vervaldag).  
· Onze verwachtingen:
- ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen; (voor kosten)
- ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
- ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 7 %
- ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 8 %
· Advies: waardig alternatief voor traditionele vastrentende beleggingen, voor een beperkte inleg en indien u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement van uw belegging, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt.  

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Click Interest 11

· Intekening: tot 26/11/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/06/2017 (12,5 jaar )
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 150 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % à la sortie)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de obligatierente op 10 jaar en opo 2 jaar volgens een mechanisme van jaarlijkse kliks:
- de eerste 2 jaar wordt 5 % vastgeklikt ;
- de volgende jaren stemt het vastgeklikte percentage overeen met drie keer het verschil tussen de obligatierente op tien jaar en die op twee jaar, met een minimum van 4% en een maximum van 10%. 
· Onze verwachtingen: zo’n 9 kansen op 10 om het minimale nettorendement te halen van  3,1 %;
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg voor zo’n lange looptijd. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Dexia Clickinvest B Lock-the-performance

· Intekening: tot 02/12/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Dexia Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 02/03/2015 (iets meer dan 10 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Valeur d'inventaire initiale: 500 EUR
· Instapkosten: 2,50 % (tijdens de intekeningsperiode)
· Coupons:
– de eerste 3 jaar  (in maart) : 4,50 % bruto
– de volgende jaren (in maart) : gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende coupon stemt overeen met het gemiddelde van de prestaties sinds de lancering, met dien verstande dat van zodra de koers van een aandeel stijgt, een prestatie van 9 % definitief in aanmerking wordt genomen voor dit aandeel, dus ook voor de jaren nadien. Als de op die manier berekende gemiddelde prestatie negatief is, wordt voor het betrokken jaar geen enkele coupon uitgekeerd.
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 op een nettorendement van  0,9 % (3 coupons van 4,50 %, daarna niets meer )
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 0,9 % en 2 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 5,7 %
· Advies: defensief profiel maar onvoldoende perspêctieven om een aankoop te rechtvaardigen.

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Deel dit artikel