Analyse
Kapitaalbescherming voor iedereen ? 13 jaar geleden - woensdag 13 oktober 2004

Beleggingsfondsen met kapitaalbescherming zijn hét succesproduct van de laatste jaren. Waar moet u op letten?

Elke maand staan ze weer netjes op u te wachten in uw agentschap. Behoorlijk talrijk bovendien. U vindt ze in alle geuren en kleuren en veelal worden ze door uw bankier aangeboden als een niet te versmaden beleggingsproduct. Inderdaad, via de fondsen met kapitaalbescherming profiteert u immers van de evolutie van het onderliggende mandje beleggingen (vaak individuele aandelen of een index) én uw kapitaal wordt beschermd. U kunt met andere woorden niet verliezen. Niet?

Elk product uniek
· Bijna een derde van de Belgische fondsenmarkt bestaat nu al uit fondsen met kapitaalbescherming. Dat is een enorm cijfer als u weet dat dit type fonds pas het levenslicht zag begin de jaren 90. Tot op vandaag kende de sector een jaarlijkse groei van een kleine 50%. Vandaag is dat niet meer het geval, maar de combinatie veiligheid (kapitaalbescherming) en rendement (beursparticipatie) blijft de belegger charmeren. Daarbij leggen de bankiers u dan ook geen strobreed in de weg en raden ze dit type producten massaal aan. Deze fondsen verkopen immers goed én brengen veel op (voor de banken).
· Vandaag is de markt uitgegroeid tot een bonte verzameling producten, elk met hun eigen karakteristieken. Daarbij is elk product uniek. Het heeft dus weinig zin om dieper in te gaan op de mogelijke constructies, want het aanbod is al te divers. Vandaar enkele tips. Voor een blik achter de schermen, verwijzen we u naar “Hoe werkt het?”.

Waar op letten?
· Verifieer steeds of u wel geniet van een volledige kapitaalbescherming. Let op: de bescherming geldt enkel op de eindvervaldag. Verkoopt u vroeger, dan kan dit gebeuren tegen een lagere prijs.
· Hebt u interesse, laat u dan leiden door de looptijd van het fonds en niet door de naam van de bank. Het is belangrijk dat deze looptijd aansluit bij uw beleggingshorizon. Omwille van fiscale redenen bieden vele fondsen een looptijd van meer dan 8 jaar. Zo ontsnapt u aan de roerende voorheffing van 15%. De looptijd van fondsen zoals Fortis B Fix Bond Plus 30 en KBC Click Interest 9 bedraagt bijvoorbeeld 12 jaar of meer. Te lang voor velen.
· Houd rekening met de kosten. Wat zijn de kosten bij aankoop en bij een vervroegde uitstap? Wat zijn de mogelijke impliciete kosten? Zo ontvangt u gedurende de looptijd van de belegging geen dividenden en verliest u aan koopkracht indien u enkel uw kapitaal terugkrijgt (inflatie!).
· Lees aandachtig de productfiche en laat u er niet door overdonderen. Vaak wordt geen enkel rendement gegarandeerd. Vaak worden positieve scenario’s uitgewerkt waarvan er weinig kans is dat ze ook gerealiseerd worden.
· Opgepast voor arbitrage. Veel banken stellen u voor om na verloop van tijd uw fonds met kapitaalbescherming in te ruilen voor een nieuw fonds. Dit gaat altijd gepaard met extra kosten en de switch is vaak niet aangewezen.

Veelzijdig aanbod
· Elke maand worden talrijke fondsen met kapitaalbescherming op de markt gegooid. Ze hebben altijd een beperkte inschrijfperiode die vervroegd kan worden afgesloten. Voor de analyse van deze producten gebruiken we een systeem van kansberekeningen dat rekening houdt met alle productkarakteristieken. In F&S 111 vindt u meer uitleg over onze werkwijze.
· In de tabel bij deze tekst krijgt u een overzicht van het huidige aanbod fondsen door ons geanalyseerd. Voor de 4 producten die we op dit moment interessant vinden, ziet u dat de looptijden en onderliggende mandjes verschillen. Iets voor u?
· De markt van fondsen met kapitaalbescherming is ruim, maar slechts weinig producten zijn echt interessant. De uitleg van uw bankier en de kwaliteit van de productfiche helpen u wat dit betreft vaak te weinig vooruit. Vooraleer u koopt, checkt u dus best bij ons of het product de moeite waard is.
· Bent u te vinden voor dit type van beleggingen dan is het absoluut belangrijk om te weten dat ze geen alternatief zijn voor aandelen. De betere producten zijn wel een alternatief voor vastrentende producten, zoals obligaties en kasbons, voor diegenen die kapitaalbescherming belangrijk vinden.
· Wilt u dit product kopen, verifieer dan of uw kapitaal wel 100% beschermd is – opgelet, dit geldt enkel op de eindvervaldag én voor kosten. Het kapitaal is misschien wel beschermd, u bent nooit zeker van uw uiteindelijke rendement. Weeg steeds af of de vaak lange looptijden rijmen met uw beleggingshorizon. En ook hier geldt de regel: hoe veiliger het product, hoe kleiner het opwaartse potentieel.

FONDSEN MET KAPITAALBESCHERMING DIE WE NU DE MOEITE VINDEN (1)

Naam

Bank

Instap tot

Looptijd

Onderliggend

KBC Multisafe
USD/EUR 7

KBC

29/okt

+ 3 jaar

wisselkoers dollar/euro

KBC-Life Multinvest Security BeNe 1

KBC

29/okt

+ 9 jaar

10 aandelen uit België en Ned.

KBC ClickPlus Stock Selection Short Term 1

KBC

29/okt

+ 3 jaar

30 internationale aandelen

Fortis B Fix
Equity 137

Fortis Bank

22/okt

+ 6 jaar

20 internationale aandelen

(1) als diversificatiemiddel voor een belegging op eenzelfde looptijd en voor diegenen die kapitaalbescherming belangrijk vinden en geen moeite hebben met een potentieel hoog – maar onzeker – rendement. Zijn niet goed genoeg: Fortis B Fix Bond Plus 29, Fortis B Fix Bond Plus 30, Fortis B Fix Equity 135, Fortis B Fix Equity 136, Fortis B Fix Equity 138, Fortis B Fix Equity 139, KBC Click Europe Coupon 1, KBC Click Europe Reverse 15, KBC Click Interest 8, KBC Click Interest 9, KBC Click Interest Target 5 (= wordt ook aan de man gebracht als Centea Fund Target 3) en MultiSecurity 11/2004 (Ethias).

Hoe werkt het ?
Fondsen met kapitaalbescherming beleggen niet in aandelen zelf maar in een combinatie van een vastrentend product (zoals een obligatie) – om het kapitaal te garanderen – en een afgeleid product (zoals een optiecontract) – om de beursprestaties te kopen. De afgeleide producten geven immers het recht om op eindvervaldag de eventuele meerwaarde te incasseren. Loopt de onderliggende beursindex bijvoorbeeld verkeerd ten opzichte van de constructie dan loopt het optiecontract waardeloos af en krijgt u enkel uw beginkapitaal terug dat de obligatielening u sowieso heeft verzekerd.

Deel dit artikel