Analyse
Zijn fondsen die beleggen in technologie een koopje ? 13 jaar geleden - vrijdag 10 september 2004

Dit jaar blijft de sector opnieuw achter op de rest. Een ideaal moment om in te stappen?

Er was eens…
Welke belegger heeft aan het einde van de jaren negentig kunnen weerstaan aan de lokroep van een internetonderneming, een technologiebedrijf of een gespecialiseerd technologiefonds? De koersen van de bedrijven uit de sector schoten jaar in jaar uit als een raket de lucht in omdat de vraag naar dit type (vaak kleine) bedrijven veel groter was dan het aanbod. Een blik op de grafiek spreekt boekdelen. Na een dipje in 1994 schreef de Amerikaanse groeibeurs Nasdaq – dé referentie-index bij uitstek – vanaf 1995 jaarlijks dubbele winstcijfers in de koerstabellen. Het hoogtepunt kwam er in 1999, toen de index in plaatselijke munt maar liefst 85,6 % vooruitging (117,4 % in euro!). En toen was het vat leeg.
Van een belegging van 100 dollar eind 1999 bleef er 3 jaar later nog een kleine 33 dollar over. De stijging van 50 % in plaatselijke munt (24,8 % in euro) vorig jaar was voor velen dan ook een pleister op een houten been. De eerste 8 maanden van dit jaar waren opnieuw povertjes (- 9 % in euro). Daarmee doet de technologiesector het slechter dan de andere.

Weg is de magie
· Hoewel er in sommige gevallen nog steeds sprake is van overcapaciteit, lijkt het ergste achter de rug. Maar het geloof in een ongebreidelde sectorgroei is er niet meer bij de beleggers. En terecht.
Vandaag hangt de verdere sectorevolutie vooral af van 2 elementen :
– De technologiesector mag dan al aan de basis hebben gelegen van de (vooral Amerikaanse) productiviteitsstijgingen, vandaag is ze niet meer de drijvende kracht. De fakkel is overgenomen door de economische conjunctuur die bepaalt hoeveel er wordt geïnvesteerd in high tech.
– Het is de al dan niet aanwezigheid van significante vernieuwingen die ervoor zorgt dat consumenten en bedrijven blijven kopen tegen een correcte prijs. Zoniet dalen de prijzen en wordt er niet veel materiaal vernieuwd.
· Hoewel de groeilanden (Azië en Latijns-Amerika) voor een zekere groei binnen de sector zorgen, constateren we toch een zekere maturiteit. Een goed voorbeeld hiervan is de beslissing van softwaregigant Microsoft om een deel van haar oorlogskas uit te keren aan de aandeelhouder. Dit vermindert haar investeringscapaciteit en dit wordt aanzien als een teken dat het moeilijk is om voldoende rendabele projecten te vinden.

Potentieel maar…
· Het uitblijven van het manna betekent echter niet dat de sector op sterven na dood is! De tendens naar digitalisering – met als speerpunt het (mobiele) internet –, de informatica- en servicebehoeften van de bedrijven en de grote particuliere vraag naar hoge snelheidslijnen (internet), multimediatoepassingen in de mobilofonie, digitale muziek, platte TV-schermen en dergelijke, blijven de sector ondersteunen.
· Die vraag moet echter vertaald worden in bedrijfswinsten. En daar knelt het schoentje. Overcapaciteit en scherpe concurrentie zorgen voor prijsdruk, en dus druk op de winstmarges. Veelal leidt hogere omzet dus niet tot hogere winsten. Een effect dat vooral speelt in de PC-markt en in de markt voor consumenten-elektronica (o.a. TV, camera, spelletjes). Zo zien Philips, Sony en Nokia de concurrentie uit het “nieuwe Azië” (China en Zuid-Korea op kop) met lede ogen aan. Ook diverse informaticabedrijven (zoals Apple, Intel, Microsoft, Dell en HP) willen deze wateren bevaren om hun activiteiten te diversifiëren. De consument kan er wel bij varen, de belegger in deze bedrijven niet.

… waar blijven de nieuwigheden?
· Hoewel overdreven, waren de gouden beursprestaties van de jaren 90 gestoeld op technologische innovatie, vooral in de domeinen internet en mobilofonie. De bedrijven die op de juiste trein waren gesprongen verdienden fortuinen. Voor de toekomst zien wij deze rol vooral weggelegd voor bedrijven uit de halfgeleiderindustrie zoals Intel en Texas Instruments. Dankzij hun schaalgrootte kunnen ze voldoende investeren in het onontbeerlijke departement Onderzoek & Ontwikkeling en zo het hoofd bieden aan de messcherpe concurrentie. Dit segment is op dit moment ook correct gewaardeerd. Voor de andere deelsectoren zijn we minder positief.
· We denken dat de sector in haar geheel het in de nabije toekomst niet beter zal doen dan de algemene markt. Het is natuurlijk nooit uitgesloten dat de technologieaandelen opnieuw hoog scoren op de beurs. Maar we verwedden er ons hoofd niet op, gezien het magere succes van de Google-introductie en het uitstel van de langverwachte beursintroductie van Nanosys (gespecialiseerd in nanotechnologie, volgens velen dé toekomstsector).
Daarnaast zorgt de sterke koersklim van 2003, resultaat van de anticipatie op een economisch herstel, ervoor dat de koerswaardering van de sector te hoog is, zelfs na de mindere prestatie van dit jaar.

En ten slotte blijft er één factor constant: het bovengemiddelde risico van de sector. Ze is niet alleen sterk afhankelijk van de economische groei, elk bedrijf moet ook aan hoge winstverwachtingen voldoen. Het verkeerdelijk inschatten van een bepaalde technologie of van de vraag van de klant kan resulteren in het faillissement. En dit geldt des te meer voor de vele kleinere bedrijven.

Fondsenweelde biedt geen soelaas
· Vóór 1998 kon u in België de gespecialiseerde technologiefondsen op de vingers van een hand tellen, vandaag kiest u uit tientallen fondsen. De verschillen op het gebied van beleggingspolitiek zijn daarbij vaak groot. Zo kunt u kiezen voor een beleggingsfonds dat én wereldwijd belegt én in het ganse technologiespectrum enerzijds of voor een fonds dat enkel maar een sector uit een bepaalde regio viseert (bvb. Europese informatica) anderzijds. Het spreekt voor zich dat de rendementsverschillen tussen de fondsen navenant groot kunnen zijn. Niet alleen hebt u de verschillen op nichesectorvlak, ook regionaal zijn er grote verschillen. Zo deed de Europese technologiesector het in 2003 bijna dubbel zo goed als de Amerikaanse, terwijl ze het in 2002 nog een pak slechter deed.

In de tabel bij deze tekst hebben we eens de oefening gedaan. U vindt er de gemiddelde, de hoogste en de laagste jaarrendementen van de technologiefondsen terug. In 2000 bijvoorbeeld ging Fortis L Equity New Markets Europe 5,7 % lager. Over dezelfde periode verloor BBL (L) Invest Easdaq bijna 60 %. Beide fondsen hebben de rit trouwens niet overleefd en zijn opgegaan in andere. Een lot dat tot op vandaag vele fondsen uit deze categorie was en is beschoren. Zo worden PAM Equities Technology en PAM Equities Biopharma (Petercam) in de nabije toekomst geliquideerd.
· U kunt op 2 manieren in deze sector beleggen: via een gespreid aandelenfonds of via stock-picking. Onze verwachtingen voor de gehele sector zijn op dit moment negatief als we rekening houden met het potentieel rendement en het (hoge) risico. Daarnaast slaagt geen enkel fonds er in om ons te overtuigen. Ook de regelmaat in prestaties is ver te zoeken. Een aankoop via een gespecialiseerd fonds raden we u dus af.
· Indien u toch in technologieaandelen wilt beleggen, heeft het selecteren van individuele aandelen (stock-picking) op dit moment de voorkeur. Dit vergroot wel de kans op individuele tegenvallers. Een strategie die dus enkel geschikt is voor beleggers die dit (groot) risico in hun portefeuille niet schuwen en die weten wat ze willen. Onze collega’s van Budget Week raden op dit moment grote bedrijven zoals het Amerikaanse Intel en Texas Instruments en het Franse Thomson aan.

RENDEMENTEN
FONDSENSELECTIE

jaar

gem.

hoogste

laagste

1998

53,6

71,8

42,9

1999

128,3

146,5

117,4

2000

-35,1

-5,7

-59,1

2001

-44,1

-25,8

-65,8

2002

-54,7

-47,7

-61,8

2003

30

56,9

19,5

2004

-8,9

1,8

-18,7

In %, voor 2004: tot eind augustus.

Trendbreuk
De redenen voor de dramatische trendommekeer in het jaar 2000 zijn voldoende bekend: overcapaciteit tengevolge van overinvesteringen, dalende vraag van zowel bedrijven als consumenten, hevige prijsconcurrentie en winstwaarschuwingen. Boekhoudschandalen, terroristische aanslagen en het uitblijven van succes van sommige technologieën (zoals UMTS) hielden daarna de negatieve trend in stand.

Deel dit artikel