Analyse
Fondsen met kapitaalbescherming 13 jaar geleden - vrijdag 10 september 2004

Fondsen waarvan de intekening recent is afgesloten (21/9 tot 1/10).

ING (L) Selectis Global Performers - tot 21/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 130 - tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 131 - tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 132 - tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 133 - tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 134 - tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Bond Plus 28 - tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus Europe Best of 7
 - tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiPlus Fix Upside 10 - tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Stock Selection Short Term 6 - tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC-Life Multinvest Security Stock Selection 5 - tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Multisafe USD/EUR 6 - tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiPlus Performance Picker 7 - tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiPlus Exclusive Sectoral 2 - tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Click Interest 7 - tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Centea Fund Interest Callable 5 - tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Post-Multifix - tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)

........................................................................................................................................................................

ING (L) Selectis Global Performers

· Intekening: tot 21/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: ING
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/10/2009 (5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 250 EUR
· Instapkosten: 3 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 aandelen (5 Europese,  5 Amerikaanse en 5 Japanse). De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan 100 % van de evolutie van het mandje, waarbij de prestatie waarmee rekening wordt gehouden voor elk aandeel geplafonneerd is op 40 % en waarbij negatieve prestaties worden herleid tot 0 % indien het aandeel in kwestie op geen enkel ogenblik meer dan 50 % minder waard was dan bij de start.  
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1 % en 2 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 3 %
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 6,2 %
· Advies: klanten van ING kunnen in dit product een alternatief vinden voor de kasbons van ING. Echter enkel met een klein gedeelte van het spaargeld en in de optiek van een diversificatie.  Voor niet-klanten is het product niet interessant. 

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 130

· Intekening: tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 03/04/2006 (1 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Valeur d'inventaire initiale: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan 100 % van de gemiddelde evolutie van het mandje, met dien verstande dat er voor de stijging waarmee voor elk aandeel rekening wordt gehouden, een plafond is van 12 %. In geval de waarde van het mandje daalt, treedt het kapitaalbeschermingsmechanisme in werking.   
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (voor kosten);
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %;
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1 % en 6,1 %;
· Advies: niet kopen

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 131

· Intekening: tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 01/04/2010 (5 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Valeur d'inventaire initiale: 1 000 EUR
· Coupons: 3,75 % bruto de drie eerste jaar
· Terugbetaling op de vervaldag: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen.
De meerwaarde die op de eindvervaldag wordt toegekend, hangt af van het aantal aandelen dat tijdens de 30 maanden durende looptijd van het product, met niet meer dan 25 % gedaald is ten opzichte van de startwaarde. Als geen enkel aandeel met meer dan 25 % gedaald is ten opzichte van de start, dan bedraagt de toegekende meerwaarde 20 %. Ze bedraagt respectievelijk 15 %, 10 % of  % als 1, 2 of 3 aandelen op een bepaald ogenblik meer dan 25 % lager noteerden dan bij de start. Als meer dan drie aandelen op een gegeven ogenblik meer dan 25 % minder waard waren dan bij de start, dan wordt geen enkele meerwaarde toegekend.   
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15% momenteel)
· Onze verwachtingen:
– meer dan 9 kansen op 10 om een nettorendement te halen van 1,4 %;
– minder dan 1 kans op 10 om een nettorendement te halen van 2,3 %, 3,1 % of 4,7 %;
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 132

· Intekening: tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/04/2011 (6 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % à la sortie)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan 120 % van de gemiddelde evolutie vna het mandje (berekend op basis van de maandelijkse koersen van de aandelen tijdens de laatste 19 maanden van de looptijd van het fonds). Bij een waardedaling van het mandje, treedt het mechanisme van de kapitaalbescherming in werking.  
· Onze verwachtingen:
– iets minder dan 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (voor kosten);
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 4,5 %;
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4,5 % en 9 %;
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %;
· Advies: interessant als diversificatie voor traditionele astrentende beleggingen, voor een beperkt bedrag, indien u enige onzekerheid aanvaardt rond het uiteindelijke rendement van uw belegging.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 133

· Intekening: tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 02/04/2013 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Coupons:
– 5 % bruto de eerste 4 jaar
– tussen  0 en 8 % de laatste 4 jaar. Dit wordt bepaald door de evolutie van een  mandje met 20 internationale aandelen, volgens het volgende mechanisme : gemiddelde van de individuele prestaties van elk aandeel met een plafond van 8 % bij stijgingen en zonder drempel bij dalingen, in vergelijking met hun respectievelijke  waarde bij de start. Indien dit gemiddelde negatief is, wordt voor het betrokken jaar geen enkele coupon toegekend. 
· Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15% momenteel)
· Onze verwachtingen:
– meer dan 9 kansen op 10 om een nettorendement te halen van  1,8 %;
– minder dan 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,8 % en 4,8 %;
· Advies: Perspectieven zijn niet goed genoeg.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 134

· Intekening: tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/04/2013 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 120 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 %
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van ene mechanisme met jaarlijkse kliks. De eerste vier jaar wordt elk jaar 5 % vastgeklikt. De laatste 4 jaar varieert de klik tussen de 0 % en de 12 %, en gelijk zijn aan de gemiddelde evolutie van het mandje ten opzichte van, de startwaarde waarbij voor elk aandeel een plafond geldt van 12 %. De klik kan echter nooit negatief zijn.
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Onze verwachtingen:
– meer dan 9 kansen op 10 om een nettorendement te halen van 1,9 %;
– minder dan één kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,9 % en 6 %;
· Advies: perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Bond Plus 28

· Intekening: tot 24/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 03/10/2016 (12 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 151 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de obligatierente op tien jaar in euro volgens een mechanisme van jaarlijkse kliks. Elk jaar wordt een percentage vastgeklikt dat gelijk is aan 80 % van de obligatierente op 10 jaar in euro, met een minimum van 4,25 %.
· Onze verwachtingen:
– ± 9 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3,3 % en 4 %;
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 4 %
· Advies: zeer defensief profiel, maar onvoldoende perspectieven voor een dergelijke looptijd. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus Europe Best of 7

· Intekening: tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/02/2013 (8 jaar en 4 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 120 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstappen)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50 index op basis van een  mechanisme van jaarlijkse kliks waarbij een drempel van -3 % en een plafond van + 7 % zijn voorzien. De absolute waarde van een negatieve klik wordt bij het plafond gevoegd voor de volgende periode.
De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan de som van de kliks, waarbij evenwel een minimum geldt van  20 %.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om een nettorendement te halen van  1,8 %;
– ± 4 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,8 % en 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 5,1 %
· Advies: Gezien de looptijd zijn de perspectieven aan de magere kant.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiPlus Fix Upside 10

· Intekening: tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/12/2007 (3 jaar en 3 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de positieve evolutie van het mandje, berekend op de volgende manier : voor elk aandeel waarvan de eindwaarde hoger is dan de startwaarde wordt een winst van 26 % in aanmerking genomen. De dalingen daarentegen worden volledig in rekening gebracht.
· Onze verwachtingen:
– ± 6 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen;
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2,5 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 4 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 6,6 %
· Advies: niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Stock Selection Short Term 6

· Intekening: tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/05/2008 (3 jaar en 8 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % à la sortie)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 70 % van de evolutie van het mandje (de eindwaarde waarmee rekening wordt gehouden is gebaseerd op de maandelijkse koersen tijdens de laatste zes maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen;
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 7,5 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 7,5 %
· Advies: interessant als diversificatie voor traditionele vastrentende beleggingen, voor een beperkt bedrag, indien u enige onzekerheid aanvaardt rond het uiteindelijke rendement van uw belegging

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC-Life Multinvest Security Stock Selection 5

· Intekening: tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag: 29/04/2011 (6 jaar en 7 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Minimuminleg : 2 500 EUR
· Instapkosten: 3 %
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 110 % van de evolutie van het mandje. De eindwaarde van het mandje is gebaseerd op de maandelijkse koersen tijdens de laatste twaalf maanden van de looptijd van het fonds.  
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen;
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %;
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 7 %;
– ± 3 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 7 %.
· Advies: interessant als diversificatie voor traditionele vastrentende beleggingen, voor een beperkt bedrag, indien u enige onzekerheid aanvaardt rond het uiteindelijke rendement van uw belegging

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Multisafe USD/EUR 6

· Intekening: tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/10/2007 (iets meer dan 3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de wisselkoersverhouding euro/dollar. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 120 % van de evolutie van de dollarkoers in euro.
·  Ons advies : ondanks de grote onzekerheid rond de vraag of dit product überhaupt iets zal opleveren, gaat het om een product waarmee u zonder veel risico’s kunt mikken op een herstel van de dollarkoers. ent du dollar. Beleg hier wel slechts een klein gedeelte van uw portefeuille in.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiPlus Performance Picker 7

· Intekening: tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/10/2014 (iets meer dan 10 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen.
De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de evolutie van het mandje, rekening houdend met de volgende waarden voor elk van de betrokken aandelen.
– 100 % van de startwaarde indien die is gedaald;
– 120 % van de startwaarde indien die met 0 % tot 20 % is gestegen;
– 140 % van de startwaarde indien die met 20 % tot 40 % is gestegen ;
– 160 % van de startwaarde indien die met 40 % tot 60 % is gestegen ;
– 200 % van de startwaarde indien die met meer dan 60 % is gestegen;
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 4 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 6,8 %
· Advies: onvoldoende perspectieven in verhouding tot de looptijd. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiPlus Exclusive Sectoral 2

· Intekening: tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/12/2012 (8 jaar en 3 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 110 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Minimuminleg : 25 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens initiële intekenperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 5 Europese sectorindexen (verzekeringen, banken, energie, gezondheid en technologie), op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks. De eerste twee jaar wordt 5 % vastgeklikt, daarna stemmen de toegekende kliks overeen met de stijging van het mandje in de betrokken periode, met dien verstande dat de stijging waarmee voor elk van de indexen rekening wordt gehouden geplafonneerd is op 8,75 %. Bij een negatieve evolutie van het mandje wordt voor de betrokken periode niets vastgeklikt. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan de som van de op die manier berekende kliks.
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 0,9 % en 2 %
– ± 5 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 5,8 %
· Advies: perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Click Interest 7

· Intekening : tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/10/2016 (12 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 147,5 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de initiële intekeningsperiode)
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de obligatierente in euro op tien jaar en op 2 jaar volgens een mechanisme met jaarlijkse kliks;
- de eerste 2 jaar wordt 5 % vastgeklikt;
- de volgende jaren komt het vastgeklikte percentage overeen met drie keer het verschil tussen de obligatierente in euro op 10 jaar en de obligatierente in euro op twee jaar, met een minimum van 3,75 % en een maximum van 10 %.
· Onze verwachtingen: bijna 9 kansen op 10 om het minimumrendement te halen van 3 %;
· Advies: onvoldoende perspectieven voor een dergelijke looptijd. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Centea Fund Interest Callable 5

· Intekening: tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Centea
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 30/09/2013 (9 ans ) behoudens vervroegde terugbetaling
· Vervroegde terugbetaling:: tegen 100 %, vanaf 2009 naar keuze van de uitgever op elke coupondatum
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Coupons:
– 4,25 % bruto de eerste 4 jaren
– variabel, daarna in functie van het peil van de rente op 1 jaar in EUR. De brutocoupon is dan gelijk aan 3 keer het verschil tussen 4,60 % en de rente in EUR op 1 jaar, het niveau van 4,60 % wordt elk jaar verhoogd met 0,35 % om een laatste coupon te geven van : 3 keer (6 % – rente in EUR op 1 jaar).
· Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,4 % en 2 %;
– ± 4 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 4 %;
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 4 %;
· Advies: onvoldoende perspectieven om een aankoop te rechtvaardigen, temeer daar in geval van gunstige rentevoeten en hoge coupons, de uitgever niet zal nalaten om zijn recht tot vervroegde uitbetaling uit te oefenen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Post-Multifix

· Intekening: tot 01/10/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Bank van de Post
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 02/01/2008 (3 jaar en 3 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 500 EUR
· Instapkosten: 1 % (gedurende de periode van initiële inschrijving)
· Coupons: 2 % bruto op 2 november 2005 en op 1 december 2006
· Terugbetaling op de vervaldag : gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De meerwaarde toegekend op de vervaldag zal gelijk zijn aan 13 % vermeerderd (verminderd in geval van daling) met 30 % van de evolutie van het minst presterende aandeel. Indien het minst presterende aandeel een daling van meer dan 43,3 % laat noteren dan speelt de kapitaalberscherming.
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15% momenteel)
· Onze verwachtingen: meer dan 9 kansen op 10 om minimum een nettorendement te behalen van 0,7 %
· Advies: niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Deel dit artikel