Analyse
Facelift voor onze fondsenportefeuille 13 jaar geleden - vrijdag 10 september 2004

Fusies, rationaliseringen…  : de markt van de beleggingsfondsen evolueert. Uw portefeuille ook. Maar hoe ?

Door de invoer van de euro, enkele slabakkende beursjaren en het grote succes van beleggingsfondsen met kapitaalbescherming bouwden vele banken en beursvennootschappen het traditionele fondsenaanbod langzaam maar zeker af. Daarbij gingen veelal niet de slecht beheerde fondsen voor de bijl, maar de fondsen uit categorieën die minder strategisch werden geacht (Griekse aandelenfondsen bijvoorbeeld). Zij werden geliquideerd of gingen op in grotere gehelen. Hierdoor verdwenen sommige categorieën volledig. Andere blijven (voorlopig) bestaan, maar het beschikbare aanbod kunt u op de vingers van één hand tellen. Daarbij reflecteert de kwaliteit van het aanbod niet altijd de kwaliteit van de categorie. Dit heeft natuurlijk een impact op de samenstelling van een portefeuille.

Pro-actieve aanpak
Geconfronteerd met deze nieuwe realiteit kunt u dus maar beter de stier bij de horens vatten. Concreet: uw portefeuille aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden, waarbij de eurozone veel meer als een economisch geïntegreerde zone wordt beschouwd.

In onze portefeuilles vertaalt zich dat concreet in een gloednieuwe categorie, de eurozone (EU). Waarmee we niet gezegd willen hebben dat de rol van de aandelenfondsen uit één welbepaald land binnen de eurozone nu uitgespeeld is – zolang het aanbod blijft bestaan uiteraard – maar hun rol binnen de voorgestelde portefeuilles zal wel een stuk kleiner worden. Een uitzondering daarop vormen de Belgische aandelenfondsen (BE). Hun status van lokaal product verschaft hen immers bepaalde voordelen ten opzichte van de andere beleggingsfondsen. Het aanbod blijft niet enkel vrij uitgebreid, de kennis van de thuismarkt zorgt vaak ook voor uitstekende prestaties bij sommige beheerders. Daarnaast zijn ze voor de Belgische beleggers ook fiscaal een stuk aantrekkelijker.

Concrete gevolgen
Afhankelijk van uw persoonlijk beleggingsprofiel (beleggingshorizon, risicotolerantie), kan uw portefeuille zowel Spaanse, Portugese, Italiaanse als Nederlandse aandelenfondsen bevatten. Helaas, zoals ook blijkt uit onze negen profielen, komen die niet meer voor. Wat nu gedaan? Geen paniek !De wijzigingen hebben immers niets te maken met de vooruitzichten van elke categorie. De oude portefeuilles blijven hun sterkte behouden. Elke portefeuillewijziging gaat daarnaast ook gepaard met kosten. U heeft ook wellicht vernomen dat de meeste beurstaksen hun kaarsje uitbliezen, maar u betaalt nog steeds de beurstaks bij uitstap (0,5 %) naast de door de bank aangerekende instapkosten of arbitragekosten van uw nieuwe fonds.
Wij raden u daarom aan om voor een progressieve aanpak te opteren. Uw toekomstige aankopen en verkopen kunt u voortaan baseren op onze nieuwe portefeuilles. Daarbij is het belangrijk om eerst de verdeling aandelen – obligaties op peil te brengen. Vijf van de negen portefeuilles kennen voortaan een beetje meer gewicht aan de obligaties toe.

De portefeuilles
Voor elk van de 9 vertrouwde profielen geven we u in "strategie " een overzicht. Belangrijkste krachtlijnen daarbij zijn:
– Het aantal posten per portefeuille is in 7 van de 9 gevallen gedaald;
– De fondsen uit de eurozone (EU) komen op dit moment enkel in aanmerking voor beleggers met een dynamisch profiel (we komen hier in het volgende nummer op terug);
– De grote winnaars bij de aandelen zijn Britse (GB) en Amerikaanse aandelenfondsen (US). Zij krijgen in de meeste portefeuilles hogere wegingen. Voor de Britse fondsen pleit vooral de zeer goedkope en defensieve beurs (zie het vorige nummer). Voor de Amerikaanse aandelenfondsen geldt niet alleen het lage niveau van het groene biljet voor een Europese belegger. Ook de recente zwakkere prestaties van Wall Street maken de Amerikaanse aandelen aantrekkelijk als we rekening houden met de economische perspectieven;
– Bij de obligaties winnen vooral de Canadese (CAD) en Australische dollarfondsen (AUD) terrein. Voor de CAD pleit veeleer de onderwaardering, voor de AUD de fors hogere rentevergoeding.

De kunst van het samenstellen van een portefeuille
· Een evenwichtige fondsenportefeuille samenstellen houdt meer in dan het simpelweg kopen en verkopen van fondsen. Er moet immers gezocht worden naar een combinatie van beleggingen die – in theorie –, voor een bepaald risiconiveau, het beste rendement oplevert of, voor een bepaald rendement, het minste risico inhoudt. Onze “portefeuilles op maat”, beantwoorden hieraan.
· Bij het opbouwen van een fondsenportefeuille zijn in feite vier zaken belangrijk.
– Uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon. Hoe meer risico u aanvaardt en hoe langer uw beleggingshorizon, hoe meer aandelenfondsen in de portefeuille zitten. In het omgekeerde geval krijgen de obligatiefondsen de bovenhand. Voor advies op maat kunt u terecht op pagina "strategie ".
– De onderlinge relatie tussen de diverse categorieën. Een gulden beleggingsregel luidt “Spreidt uw risico”. De ene spreiding is echter de andere niet. Een Frans aandelenfonds combineren met een Duits heeft bitter weinig zin want beide evolueren soortgelijk in dezelfde richting. De combinatie met een obligatiefonds zorgt wel voor een nuttige spreiding. Diversificatie omwille van de diversificatie is ook niet aan te raden. Ga steeds voor die categorieën met voldoende potentieel. Als belegger is het echter moeilijk om deze oefening goed te doen. Meer uitleg hierover vindt u in F&S 101. Te verkrijgen via onze ledendienst of via het archief op onze website.
– Een visie op het potentieel van de diverse categorieën. Aan de hand van onze “kooptips”, “verkooptips” en “analyses” krijgt u onze mening over een bepaalde fondsencategorie voorgeschoteld. 
– De fondsenkeuze voor die categorieën die wij aanraden. In onze analyses houden we steeds rekening met diverse factoren (kosten, prestaties, risico, enzovoort). Daarbij geldt uiteraard de wet van de grote getallen. Hoe groter het fondsenaanbod per categorie, hoe groter de kans dat er goede fondsen zijn.

Deel dit artikel