Analyse
Fondsen met kapitaalbescherming 13 jaar geleden - woensdag 14 juli 2004
Onder de loep : de aanbiedingen voor de periode van 15 juli tot 10 september.

Fortis B Fix Equity 127 – tot 20/08/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 128 – tot 20/08/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Equity 129 – tot 20/08/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix Bond Plus 27 – tot 20/08/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
Dexia Clickinvest B Absolute Performer 2 - tot 02/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Click Interest 5 - tot 03/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiPlus Fix Upside 9 - tot 03/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Stock Selection Short Term 5 -tot 03/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Multisafe USD/EUR 5 - tot 03/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 127

· Intekening: tot 20/08/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/03/2006 (1 jaar en 6 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100% van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Instapkosten: 2%
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5% bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50 index. De toegekende meerwaarde op de vervaldag is gelijk aan 20% min het totaal van de maandelijkse procentuele dalingen van de index.
· Onze verwachtingen: Meer dan  9 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen;
· Advies: niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 128

· Intekening: tot 20/08/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 01/03/2010 (5 jaar en een half)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100% van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Coupons: 3,75% bruto de drie eerste jaar.
· Terugbetaling op de vervaldag: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen.
De toegekende meerwaarde op de vervaldag hangt af van het aantal aandelen dat in de laatste 30 maanden van de looptijd van het product niet met meer dan 25 % gedaald is ten opzichte van de beginwaarde. Als geen enkel van de 15 aandelen in de betrokken periode met meer dan 25 % gedaald is, bedraagt de toegekende meerwaarde 20 %. Als 1, 2 of 3 aandelen op een bepaald ogenblik minder dan 25 % waard waren dan bij het begin, bedraagt de toegekende meerwaarde respectievelijk 15 %, 10 % en 5 %. Als meer dan drie aandelen op een bepaald ogenblik meer dan 25 % minder waard waren dan bij de start, dan wordt geen enkele meerwaarde toegekend.  
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15% momenteel)
· Onze verwachtingen:
– meer dan 9 kansen op 10 om een nettorendement te halen van  1,4%;
– minder dan 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 0,7% en 4,7%;
· Advies: niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Equity 129

· Intekening: tot 20/08/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 01/03/2013 (8,5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100% van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1000 EUR
· Coupons:
– 5% bruto de eerste 4 jaar
– tussen 0 % en  8% de laatste vier jaar. Bepaald op basis van de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen volgens het volgende mechanisme: gemiddelde van de individuele prestaties van elk aandeel (plafond van 8 % stijging, geen ondergrens) ten opzichte van hun respectievelijke waarde bij de lancering. Als het gemiddelde negatief is, wordt voor het betrokken jaar geen coupon uitgekeerd.  
· Terugbetaling op de vervaldag: 100% van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15% momenteel)
· Onze verwachtingen:
– meer dan 9 kansen op 10 om een nettorendement te halen van 1,8%;
– minder dan  1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,8% en 4,8%;
· Advies: niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix Bond Plus 27

· Intekening: tot 20/08/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/09/2016 (12 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 151% van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1000 EUR
· Instapkosten: 2%
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5% bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de obligatierente op 10 jaar in EUR volgens een mechanisme van jaarlijkse kliks. Elk jaar wordt een percentage vastgeklikt dat oveenstemt met 80 % van de obligatierente op tien jaar in EUR en dit met een minimum van 4,25 %.  
· Onze verwachtingen:
– ± 9 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3,3% en 4%;
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 4%
· Advies: niet kopen. De perspectieven ogen niet fraai genoeg voor een dergelijke looptijd. 

………………………………………………………………………………………………………………..

Dexia Clickinvest B Absolute Performer 2

· Intekening: tot 02/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Dexia Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 30/09/2009 (iets meer dan 5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 500 EUR
· Instapkosten: 2,50 %
· Coupons: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met  20 internationale aandelen. De toegekende coupon stemt overeen met de zwakste jaarlijkse variatie (in absolute waarde) bij de 20 aandelen, met dien verstande dat de coupon altijd minstens 1,50 % bruto zal bedragen.
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen van  0,8 %;
– ± 7 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 0,8 % en 2 %;
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 2 %;
· Advies: defensief profiel, maar onvoldoende perspectieven om een aankoop te rechtvaardigen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Click Interest 5

· Intekening: tot 03/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/09/2016 (12 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 150 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5% bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de obligatierente in euro op 10 jaar en op 2 jaar volgens ene mechanisme met jaarlijkse kliks :
- de eerste twee jaar wordt klik van 5 % geactiveerd;
- de volgende jaren is de klik gelijk aan 3 keer het verschil tussen de obligatierente in euro op 10 jaar en die op 2 jaar met een minimum van 4 % en een maximum van 10 %.
· Onze verwachtingen: meer dan 9 kansen op 10 om een nettorendement te halen van  3,2 %;
· Advies: niet kopen. De perspectieven zijn onvoldoende voor een dergelijke looptijd.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiPlus Fix Upside 9

· Intekening: tot 03/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/11/2007 (3 jaar en 3 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de positieve evolutie van het mandje die als volgt wordt berekend : voor elk aandeel waarvan het slotniveau hoger ligt dan het startniveau wordt een winst van 26 % in rekening gebracht. Voor de dalingen wordt enkel de effectieve daling in rekening gebracht.
· Onze verwachtingen:
– ± 6 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen;
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 4 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 6,6 %
· Advies: niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Stock Selection Short Term 5

· Intekening: tot 03/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/04/2008 (3 jaar en 8 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1000 EUR
· Instapkosten: 2 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 70 % van de evolutie van het mandje (de eindwaarde van het mandje is gebaseerd op de maandelijkdkse koersen tijdens de laatste zes maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen;
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 7 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 7 %
· Advies: interessant als diversificatie voor traditionele vastrentende beleggingen, voor een beperkt bedrag, indien u enige onzekerheid aanvaardt rond het uiteindelijke rendement van uw belegging.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Multisafe USD/EUR 5

· Intekening: tot 03/09/2004 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/09/2007 (iets meer dan 3 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1000 EUR
· Instapkosten: 2 %
· Fiscaliteit: beurstaks (0,5 % bij uitstap)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 120 % van de koersevolutie van de dollar in 
· Ons advies : ondanks de grote onzekerheid rond de vraag of  u al dan niet een meerwaarde zult krijgen, is dit product een instrument waarmee u zonder veel risico’s kunt mikken op een koersherstel van de dollar. Met een klein gedeelte van uw spaargeld kunt u erop intekenen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Deel dit artikel