Analyse
Financiële aandelen : mik wereldwijd 13 jaar geleden - woensdag 14 juli 2004
Er is nog werk aan de winkel in de financiële sector. Maar zijn de fondsen die erin beleggen toch koopwaardig ?

Aan de fondsenrendementen op 3 en op 5 jaar zien we dat de financiële sector de afgelopen jaren niet aan de feestdis mocht zitten. Maar de situatie verbetert langzaam aan, zo blijkt uit de rendementen op 12 maanden. We kijken even wat ervan waar is, zowel voor banken (80 % van het fondsenkapitaal) als voor verzekeraars.

De bankwereld

· Bij de recentste beurs- en economische crisis hadden de banken aanzienlijk minder inkomsten. Hun activiteiten als investeringsbank (advies bij fusies/overnames van bedrijven, bij beursintroducties, enz.) liepen terug, hun aandelenportefeuille verloor veel van zijn waarde en ze konden steeds moeilijker het geleende geld terugkrijgen van bedrijven die zwaar in de schulden zaten. Zwarte tijden dus voor de bankiers …

· Maar de banken bewezen dat ze zonder te veel problemen een financiële crisis kunnen trotseren. Hun solvabiliteit kwam niet in het gedrang. Bovendien voerden ze kostenbesparingen door om zo het inkomstenverlies te compenseren.

· Nu gaat het al iets beter. De activiteiten als investeringsbank zullen wellicht in de loop van het jaar (traagjes) weer op gang komen. De kwaliteit van de portefeuille kredieten aan bedrijven verbetert, enerzijds omdat de banken nu selectiever te werk gaan dan voorheen, anderzijds omdat, naarmate de economie weer op gang komt, het aantal faillissementen afneemt. Doordat de aandelen het ook weer beter doen, hebben de banken ten slotte ook weer latente meerwaarden in hun beleggingsportefeuille. Hun obligatieportefeuille zou last kunnen hebben van de rentestijging, die in 2003 al van start ging.

Verzekeraars

· De verzekeringssector kreeg het de afgelopen jaren zwaar te verduren. De aanslagen in 2001 waren nefast, maar er is meer. Lange tijd was de afdeling niet-leven (schadegevallen) onrendabel, maar de verzekeraars hadden steun aan de goede prestaties van hun beleggingsportefeuilles. Dat kon niet meer tijdens de laatste beurscrisis. De solvabiliteit van nogal wat maatschappijen kwam in gevaar, waardoor hun aandeelhouders vers kapitaal moesten injecteren.

· De verzekeringsmaatschappijen pakten deze situatie aan door de premies voor niet-levensverzekeringen te verhogen. Bovendien steeg de vraag naar die producten. En nu de beurs het beter doet, komen de verzekeraars langzamerhand weer op hun pootjes. Maar de situatie is voor sommigen nog moeilijk, vooral in Zwitserland en Duitsland, waar in de tak levensverzekeringen de maatschappijen hoge tarieven moeten uitbetalen t.o.v. de rest van de markt.

Land per land

· De fondsen die gespecialiseerd zijn in de financiële sector onderscheiden zich naargelang ze focussen op Europa of wereldwijd beleggen. Bij de eerste groep wordt ruim 1/3 belegd in het Verenigd Koninkrijk, 15 % in Zwitserland, in Frankrijk en Duitsland telkens 10 %. De wereldwijde fondsen beleggen 40 à 50 % in de VS, 35 à 40 % in Europa (vooral in bovenvermelde landen), de rest in Japan.

· In Europa is de situatie verbeterd na de economische en beurscrisis, maar, behalve Frankrijk, hebben een aantal landen het nog moeilijk. In Groot-Brittannië lijdt de financiële sector onder de hevige concurrentie, met druk op de winstmarges als gevolg. In Duitsland, waar de beurskoersen bovendien duur zijn, zullen de openbare banken nog tot juli 2005 een waarborg vanwege de staat genieten. Tot die tijd lijden de privé-banken er dus onder die oneerlijke concurrentie. In Zwitserland komt de financiële wereld langzaam weer op gang, maar voor de verzekeraars zijn er nog risico’s (zie hoger).

· In de Verenigde Staten heeft de financiële sector geen bijzondere problemen en de evolutie ziet er hoopgevender uit dan elders. Enerzijds zou de economie er sterker moeten groeien dan in Europa (respectievelijk 4,2 % tegenover 1,8 % in 2004 en 3,3 % tegenover 2,3 % in 2005). Anderzijds kent de bankwereld almaar meer fusies (de VS telt duizenden regionale banken). Door het groeiende aantal overnames zouden de prijzen kunnen stijgen, waardoor (op middellange termijn) de prestaties beter kunnen zijn dan in Europa, waar tal van culturele problemen en een moeilijke boekhoudkundige, fiscale en juridische harmonisering grensoverschrijdende transacties vertraagden.

· In Japan komt de financiële sector weer op gang, vooral doordat de beurs het beter stelt (+ 40 % over de afgelopen 12 maanden). Toch zijn er hardnekkige problemen: vooral de twijfelachtige kredieten drukken op de winsten van de banken.

Wat doen ?

· Onze voorkeur blijft uitgaan naar wereldwijd beleggende fondsen omdat de VS (situatie is er hoopgevender) in die portefeuilles zit. Bovendien is uw kapitaal dan beter gespreid, waardoor het wat riskantere Europa niet te zwaar weegt in uw portefeuille. Japan krijgt weinig weging, waardoor de problemen van het land de erin beleggende fondsen niet bedreigen.

· De fondsen waarvoor we al een prestatie-indicator kunnen berekenen, raken niet hoger dan *. Dat is weinig, maar de perspectieven van de sector kunnen dat wel compenseren. U mag een deel van uw kapitaal beleggen in de fondsen die in de tabel in het vet staan.

FONDSEN VAN FINANCIELE AANDELEN

Naam van het fonds 

Verdeeld door 

Inv.waarde op
30/06/2004

Kosten (in %)

Rend. (in %) (1)

Instap

Beheer

1 j.

3 j.

5 j.

Op Europees vlak

Argenta Fund Euro-Bank Aandelen

Argenta

2299,49

EUR

0

1

20,9

-4,8

-0,8

Dexia Equities B European Finance

Dexia

348,51

EUR

3

1

18,2

-10,2

-

Dexia Inv. Europ. Finance & Insurance

Dexia

1336,1

EUR

2,5

1

16,2

-9,6

-2,6

Fortis B Equity Finance Europe

Fortis Bank

96,2

EUR

2,5

1,50

15,2

-10,2

-3,3

ING (L) Inv. Europ. Banking & Insur.

ING

186,37

EUR

3

1,20

16,5

-11,3

-4,1

KBC Equity Euro Finance

KBC

360,98

EUR

3

1,15

17,0

-10,7

-

Parvest Europe Financials

Cortal

89,67

EUR

2,5

1,50

16,6

-10,8

-3,7

Sogelux Equities Euro Financials

SG De Maertel.

12,48

EUR

3

1,50

16,0

-11,9

-4,8

Op wereldvlak

Axa B Fund Finance

AXA Bank

113,93

EUR

2

1,20

13,3

-10,2

-3,2

Citiequity Global Financial Services

Citibank

85,99

EUR

3

1,50

17,6

-9,5

-

Dexia Equities B Top Finance

Dexia

674,46

EUR

3

1

15,5

-10,7

-3,3

Fidelity Financial Services Fund

Deutsche Bank

14,93

EUR

3

1,50

11,8

-9,3

-

Fortis L Equity Finance World

Fortis Bank

330,9

EUR

2,5

1,50

19,8

-9,2

-1,2

ING (L) Invest Banking & Insurance

ING

597,99

USD

3

1,20

15,9

-10,1

-2,5

KBC Equity Finance

KBC

434,04

EUR

3

1,15

14,6

-11,6

-3,2

(1) Gemiddeld jaarrendement, na omzetting in euro.

Deel dit artikel