Analyse
Inflatiebestendigheid troef ? 13 jaar geleden - donderdag 10 juni 2004

De immer stijgende prijzen van consumptiegoederen zijn een handig argument voor promotoren van inflatiegebonden obligatiefondsen. Maar zijn deze producten interessant?

 

In normale omstandigheden is een euro vandaag meer waard dan een euro morgen en veel meer waard dan een euro over 10 jaar. De reden: inflatie. En hoe hoger de inflatie, hoe groter uw koopkrachtverlies. Geïndexeerde obligaties bieden bescherming tegen die stijging van de levensduurte: een verkoopargument waar fondsenpromotoren graag gebruik van maken.

Inflatie?

· Weet u nog hoeveel u 5 jaar geleden betaalde voor een brood? Neen. In ieder geval minder dan de 1,65 EUR die u vandaag neertelt. Dit alledaagse voorbeeld geeft aan wat het begrip inflatie, of de algemene stijging van de prijzen, eigenlijk inhoudt.

· De oorzaak van deze stijgingen? Er zijn een hele reeks factoren: hogere productiekosten (grondstoffen, lonen,…), hogere vraag naar een bepaald product, duurdere import (hogere olieprijzen bijvoorbeeld), enzovoort...

· De inflatie heeft een impact op ons dagelijks leven. We hebben alsmaar meer geld nodig om hetzelfde product te kopen. Anders gezegd, het geld verliest zijn waarde wegens de inflatie. Daarom moeten we proberen ze in de hand te houden. Dat is trouwens één van de doelstellingen van de Europese Centrale Bank (ECB), die erover waakt dat de inflatie in de eurozone de 2 %-grens niet te ver overstijgt. Vandaag zit de inflatie net boven die grens.

Bescherming

Obligaties hebben op zich eigenlijk al de bedoeling u bescherming te bieden tegen de uitholling van de koopkracht door inflatie. Wordt er een inflatiestijging verwacht, dan komt de obligatierente doorgaans wat hoger te liggen. Een goede zaak. Maar koopt u een obligatie op 7 jaar, dan weet u niet welke prijsstijgingen er zullen plaatsgrijpen in de 7 jaren die volgen.

Tegen dat soort risico’s werd een speciaal soort obligaties ontwikkeld: obligaties gekoppeld aan de inflatie. Het principe is dat het kapitaal dat op de eindvervaldag wordt uitgekeerd en de coupons die periodiek worden uitgereikt, hoger zijn naarmate de consumptieprijzen zijn gestegen. In ruil voor deze bescherming ligt het startpeil van de coupons lager dan bij een klassieke obligatie van vergelijkbare kwaliteit.

Kleine markt …

· De markt voor inflatiegebonden obligaties groeit weliswaar gestaag, ze blijft een lilliputter ten opzichte van de klassieke obligatiemarkt. Daarbij beperkt ze zich tot een tiental landen. Het Verenigd Koninkrijk gaf in 1982 het startsein en de grootste spelers zijn vandaag, naast het VK, de Verenigde Staten en Frankrijk. Vorig jaar zetten Griekenland en Italië hun eerste stapjes en weldra verruimen Duitsland, Zwitserland en Japan het speelveld.

· In de kleine markt joeg de sterke vraag de prijzen van dit type obligaties de hoogte in. Daardoor evolueerden geïndexeerde obligaties van een vrij goedkope waardering begin 2003 naar een correcte waardering vandaag.

… weinig fondsen

· Als belegger kunt u kiezen uit 2 gespecialiseerde beleggingsfondsen, elk met een verschillende strategie. U vindt ze terug in een aparte categorie in onze tabellen:

KBC Bonds Inflation-Linked Bonds werd opgericht eind 1999 en belegt in euro, voornamelijk via Franse obligaties. Recent werden ook de Griekse en Italiaanse leningen opgenomen als diversificatie.

– Het jongere Inflation@Work (Capital@Work) mikt op een meer wereldwijd gespreide portefeuille met focus op Europa. Daarnaast krijgen obligaties in Australische dollar een prominent plaatsje toegedicht.

· Beide fondsen zijn nog ietwat te jong om op een correcte wijze geanalyseerd te worden. De eerste tekenen wijzen er wel op dat ze qua prestaties en risico’s hun plaatsje in dit marktsegment waard zijn.

De toekomst

Centraal in de discussie van het al of niet aanschaffen van geïndexeerde obligaties staan de inflatieverwachtingen. Geïndexeerde obligaties worden pas interessant als we aannemen dat de inflatieverwachtingen waarmee de klassieke obligaties rekening houden, onderschat zijn. Volgens ons is dat momenteel echter niet het geval. De inflatie zal misschien lichtjes stijgen, maar wij verwachten echter geen inflatieprobleem. Er zijn immers voldoende elementen die pleiten voor een vrij lage inflatie, zoals de lokale en mondiale concurrentie en de reputatie van de centrale banken als inflatiebestrijders. Bovendien ligt de kerninflatie (= exclusief energieprijzen) van vele Europese landen rond het vriespunt.

Wat onthouden ?

· Wij verwachten niet dat de geïndexeerde obligaties hun uitstekende prestaties van het recente verleden zullen herhalen. De markt is rijper geworden (lees: duurder) en de klassieke obligatierentes houden op zich al rekening met de verwachte evolutie van de inflatie.

· Ligt u niet wakker van de hoge olieprijzen en denkt u zoals wij dat de inflatie geen probleem zal vormen, dan weegt de keerzijde van de inflatiegebonden medaille zwaar door: als de werkelijk geregistreerde inflatie uiteindelijk lager is dan de verwachtingen, dan zal de geïndexeerde obligatie, waarvan het reële rendement bij aanvang lager ligt dan het nominale rendement van een klassieke obligatie, minder interessant zijn dan een klassieke obligatie.

· Inflatiegebonden obligatiefondsen beantwoorden enkel aan het profiel van zeer defensieve beleggers. Voor hen lijkt KBC Bonds Inflation-linked ons de beste keuze. Dit fonds belegt enkel in euro en er is dus geen enkel wisselrisico.

Deel dit artikel