Analyse
Dexia Funding Netherlands Euro Multi Callable Notes 4 13 jaar geleden - maandag 26 april 2004

Dit nieuwe product van Dexia is enkel interessant als het vervroegd wordt terugbetaald en kan ons niet echt bekoren. Enkel klanten van Dexia kunnen er mogelijk een alternatief inzien voor hun kasbonbeleggingen.

Het mechanisme

Dit product van Dexia heeft een looptijd van 6 jaar en vervalt op 11 mei 2010, tenzij het vervroegd wordt terugbetaald. Een vervroegde terugbetaling is mogelijk op 11 mei 2006, 11 mei 2007 en 11 me 2008 en dit tegen koersen van respectievelijk 111,31 %, 117,43 % of 123,91 %. Deze koersen stemmen overeen met een brutorendement van 5,50 %. Rekening houdend met de uitgiftetaks van 0,14 % en de roerende voorheffing van 15 %, komt dat overeen met nettorendementen van 4,62 % na 2 jaar, 4,66 % na 3 jaar of 4,69% na 4 jaar. Als de “note”  pas op de vervaldag wordt terugbetaald, hangt de prijs u ervoor krijgt af van de evolutie van de CAC 40, de index die de koersen van de veertig belangrijkste Franse aandelen weerspiegelt. U krijgt in dat geval uw inleg integraal terug, plus 100 % van de positieve evolutie van deze index. Het uiteindelijke niveau waarmee wordt rekening gehouden is gebaseerd op de driemaandelijkse observatie van de index tijdens de laatste levensjaren van het product.

Ons advies 

Bij de analyse is de onderliggende hypothese dat de vervroegde terugbetaling zal plaats vinden indien de index de respectievelijke aangekondigde niveaus bereikt of overschrijdt. We ramen dat er iets meer dan vijf kansen op tien zijn op een vervroegde terugbetaling. Volgens ons zijn er zowat vier kansen op tien dat die terugbetaling al het tweede jaar gebeurt, en telkens iets minder dan één kans op tien dat ze het derde of het vierde jaar gebeurt. In die gevallen bedraagt het nettorendement zowat 4,6 % wat aanzienlijk meer is dan wat kasbons met een vergelijkbare looptijd opbrengen. Anderzijds zijn er daarnaast ook meer dan drie kansen op tien om op de vervaldag enkel uw begininleg terug te krijgen. En de kans op een interessant rendement indien het product tot op de vervaldag blijft doorlopen, is behoorlijk zwak. Al bij al zijn de perspectieven voor dit product, dat enkel interessant is als het vervroegd wordt terugbetaald, behoorlijk mager. Enkel voor klanten van Dexia kan het een middel zijn om hun beleggingen in kasbons die nu bij die bank op 5 jaar 2,3 % netto opbrengen, te diversifiëren.

 

Deel dit artikel