Nieuws

De solidaire coƶperatie Alterfin zal in juni opnieuw een dividend uitkeren

11 maanden geleden - dinsdag 10 april 2018
Na haar dividend vorig jaar te hebben geschrapt zal de coöperatie dit jaar een dividend van 1% uitkeren over het boekjaar 2017.

Als u al coöperatieve aandelen hebt van Alterfin, mag u die aanhouden als het ethische karakter van deze belegging u aanspreekt. We raden u echter aan om voorlopig geen coöperatieve aandelen (bij) te kopen.

Betere diversificatie van de portefeuille

Alterfin is een investeringscoöperatie die hoofdzakelijk kredieten verleent aan microfinancieringsinstellingen en duurzame landbouwcoöperaties in ontwikkelingsgebieden. De investeringsportefeuille zwol in 2017 met bijna 2% aan tot 49,4 miljoen euro. Ook zette de coöperatie sterk in op een betere diversificatie van de portefeuille. De forse historisch gegroeide blootstelling aan Latijns-Amerika werd afgebouwd van 75% naar 58% ten gunste van Afrika en Azië, die met respectievelijk 29% en 13% van de portefeuille zwaarder doorwegen.

Coöperatief dividend: netto of bruto?

Tot vorig jaar werden dividenden van coöperatieve vennootschappen tot 190 EUR vrijgesteld van roerende voorheffing (30%). Als u meer dan 190 EUR ontving en als de verschuldigde roerende voorheffing niet werd afgehouden, dan moest u die aangeven in uw belastingaangifte.

Sinds begin dit jaar is die vrijstelling voor coöperanten opgenomen in een algemene vrijstelling voor dividenden (2018: 640 EUR). Dit houdt in dat coöperatieve vennootschappen vanaf nu verplicht zijn bij de uitkering van een dividend automatisch de roerende voorheffing in te houden. Vervolgens kunt u via uw belastingaangifte de roerende voorheffing die u al hebt betaald, recupereren. Op alle dividenden die u in 2018 zult innen, kunt u zo tot 192 EUR (=30% van 640 EUR) terugvorderen via uw aangifte in 2019.

Gezien het dividend van Alterfin 1% bedraagt, zult u na aftrek van de roerende voorheffing van 30% netto 0,7% overhouden. Via uw belastingaangifte kunt u de roerende voorheffing dus recupereren en kan het dividend uiteindelijk hoger uitkomen.

Resultaten gaan erop vooruit

In 2016 moest Alterfin nog een verlies van zo’n 883 000 euro slikken door het boeken van minwaarden als gevolg van een groot aantal wanbetalingen. Hierdoor werd het dividend geschrapt. De wanbetalingen hadden vooral betrekking op leningen uit het verleden, toen het risicobeheer nog niet op punt stond.

Sinds 2015 heeft de coöperatie hier echter sterk aan gesleuteld. Vanaf 2017 werden de gunstige effecten daarvan zichtbaar. Zo ging het aantal wanbetalingen vorig jaar fors achteruit, waardoor de winst uitkwam op een aardige 1,13 miljoen euro. Iets meer dan de helft ervan zal de coöperatie nu in juni als dividend uitkeren. De rest zal ze gebruiken om de reserves opnieuw aan te vullen na het verlies in 2016.

Onze mening

Alterfin toont dat het menens is door de investeringsportefeuille beter te diversifiëren (zowel geografisch als sectoraal) en een strenger risicobeleid te voeren dat moet leiden tot minder wanbetalingen. Die inspanningen zullen de volgende jaren hun vruchten afwerpen. We mikken voor juni 2018 op een dividend van minstens 1%.

Als u al coöperatieve aandelen van Alterfin hebt, mag u die gerust bijhouden voor het ethische en duurzame aspect. Voorlopig is het volgens ons te vroeg om coöperatieve aandelen te kopen.

Weet verder ook dat coöperatieve aandelen risicokapitaal zijn: u geniet geen kapitaalbescherming en bij een eventueel faillissement kunt u uw volledige inleg verliezen.

Deel dit artikel