ION Geophysical Corp. US4620442073

E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
3,201 USD 21/07/2017 17:50 New York
-0,10 USD (-3,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
3,300 8,200  52 weken min max
-45,59 % Rendement 1 jaar
0,00 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Opnieuw kwartaalverliezen bij ION Geophysical 2 maanden geleden - maandag 15 mei 2017
  We blijven voorzichtig.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Ion Geophysical: geleidelijk naar meer serene context 5 maanden geleden - maandag 20 februari 2017
  Het boekjaar 2016 bleef moeilijk doordat de grote oliegroepen het opkrikken van hun investeringen hebben uitgesteld.

  2018 en 2019 beloven geleidelijk beterschap. HOUDEN.

   

  Het omzetcijfer voor heel 2016 ontgoochelde (daling van 22%) doordat de grote oliegroepen hun budgetten voor exploratie, de hoofdactiviteit van Ion, hebben teruggeschroefd. Het resultaat daalde zo van -2,29 naar -7,1 USD per aandeel. Het enige lichtpuntje vorig jaar was dat Ion erin slaagde meer cash te genereren, deels dankzij het succes van het kostenbesparingsplan. Die cash moet het mogelijk maken om de schuldenlast – die weliswaar met 20% daalde in 1 jaar tijd maar alarmerend blijft – verder af te bouwen. De groep denkt trouwens al na over oplossingen voor haar schulden die binnenkort op vervaldag komen, zoals het verlengen ervan of het uitgeven van obligaties. Wat de toekomst betreft, verwacht Ion pas betere resultaten in 2018 en het blijft dus voorzichtig omtrent het aantrekken van de investeringen in exploratie door zijn klanten. 2017 kondigt zich aan als een overgangsjaar met een lichte verbetering van het orderboekje. Al die elementen zetten ons ertoe aan om de risicograad van dit aandeel op het hoogste niveau te handhaven en om onze resultaatsramingen terug te schroeven naar resp. -3,32 USD per aandeel voor 2017 en -1,24 USD voor 2018.

   

  Koers op het moment van de analyse: 4,75 USD

   

  Ion Geophysical is een Amerikaans bedrijf voor seismische beeldvorming (beelden van de ondergrond om uithollingen die mogelijk olie of gas bevatten te onderkennen), een activiteit die erg afhankelijk is van de investeringen van de olie- en gasmaatschappijen, en dus van de olieprijs.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Ion Geophysical: situatie blijft zorgwekkend 9 maanden geleden - vrijdag 7 oktober 2016

  ION tracht zijn situatie te rechten aan de hand van een drastisch kostenbesparingsplan.

  Maar de financiële situatie blijft moeilijk. Het aandeel is erg riskant.

  HOUDEN.

   

  De resultaten van ION veren langzaam op dankzij het kostenbesparingsplan, waardoor de groep meer liquiditeiten kan genereren en stilaan haar schuld kan afbouwen. De schuldenberg ligt echter zodanig hoog dat het bestaan van het bedrijf erdoor in het gedrang komt. Ondanks de initiatieven van de groep, veert de koers niet op: sinds begin 2016 zakte het aandeel met 13 % terwijl over dezelfde periode de oliedienstensector 10 % hoger ging en de olieprijs 33 %. Net als de markten zijn we niet optimistisch. De grote sectorspelers weigeren immers nog steeds om opnieuw te investeren. Zo vrezen ze dat de olieprijs opnieuw zal zakken (ging hoger na de OPEC-vergadering op 28/09 toen een principeakkoord werd gesloten voor een productieverlaging). Ook zou de financiële gezondheid van ION serieus in het gedrang kunnen komen, mocht de olieprijs opnieuw terugvallen en hierdoor de oliegroepen nog meer ontmoedigd raken om te herinvesteren in exploratie (kernactiviteit van ION). Bijgevolg handhaven we onze risicoindicator op het hoogste niveau. Het aandeel is bovendien erg volatiel (bètacoëfficient bedraagt 1,85 t.o.v. 0,85 voor Exxon, ons favoriet aandeel uit de oliesector).

   

  Koers op het moment van de analyse: 6,78 USD

   

  Ion Geophysical is een Amerikaans bedrijf voor seismische beeldvorming (beelden van de ondergrond om uithollingen die mogelijk olie of gas bevatten te onderkennen), een activiteit die erg afhankelijk is van de investeringen van de olie- en gasmaatschappijen, en dus van de olieprijs.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  ION Geophysical: erg speculatief aandeel 1 jaar geleden - vrijdag 13 mei 2016

  De horizon klaart op maar de groep blijft sterk afhankelijk van de evolutie van de olieprijs. De fikse besparingen compenseren amper de aanhoudend zwakke activiteit en de financiële situatie staat op de helling.

  Het aandeel beschikt over een aanzienlijk stijgingspotentieel maar ook het risico ligt hoog. Enkel voorbehouden voor speculanten.
  HOUDEN.

   

  Ondanks de omzetdaling in het zog van de dalende olieprijs, kon de groep dankzij de kostenbesparingen voor het 2e kwartaal op rij liquiditeiten genereren (2,5 miljoen USD in 1e kwartaal). Om verder te investeren en de schuld af te bouwen, moest ze echter bovenop deze 2,5 miljoen nog 8 miljoen uit de schatkist putten, een volgens ons echter houdbare situatie daar ze in totaal over 102 miljoen liquiditeiten beschikt. Ook slaagde ION erin de vervaldag van zijn grootste schuld uit te stellen van 2018 tot 2022. Overigens staan de teams voor maritiem seismisch onderzoek (momenteel inactief), op het punt een contract te sluiten in Nigeria. En gezien de stijging van de olieprijs in het 1e kwartaal zullen de klanten mogelijks hun exploratiebudget opdrijven. Rond deze budgetten blijft dus heel wat onzekerheid hangen, zoals de recente ontgoochelende macroindicatoren aantonen in China, de 2e grootste olieverbruiker ter wereld na de VS. Conclusie: al is er beterschap, de situatie blijft precair en afhankelijk van de olieprijs.

   

  Koers op het moment van de analyse: 7,56 USD

   

  Ion Geophysical is een Amerikaans bedrijf voor seismische beeldvorming (beelden van de ondergrond om uithollingen die mogelijk olie of gas bevatten te onderkennen), een activiteit die erg afhankelijk is van de investeringen van de olie- en gasmaatschappijen, en dus van de olieprijs.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  ION Geophysical: barslecht jaar achter de rug! 1 jaar geleden - dinsdag 16 februari 2016

  De groep tracht de beleggers opnieuw vertrouwen in te boezemen.

  Geen gemakkelijke opdracht. De volatiliteit en het huidig pessimisme drukken immers de koers. Gezien de forse koersdip en indien u openstaat voor een erg hoog risico, mag u:
  HOUDEN.

   

  2015 was een gitzwart jaar. 2016 oogt niet veel gunstiger. Gezien een olievat nu 30 USD kost, hebben de oliegroepen hun exploratiekosten immers drastisch teruggeschroefd. ION lijdt hier uiteraard onder en kan de terugval van zijn marges en liquiditeiten maar geen halt toeroepen. Het boekjaar 2015 belandde in het rood en voorlopig is geen beterschap in zicht.

   

  Wel nam de groep maatregelen (kredietlijnen, nieuwe kostenbesparingen), maar de uitdagingen zijn van formaat. Gezien de koers onder de limiet van 1 USD dook, dreigde het aandeel de beurs van New York te moeten verlaten (wat de groep volledig zou hebben gedestabiliseerd). ION voerde dus een revers split uit (15 oude aandelen voor 1 nieuw aandeel, tegen een 15 maal hogere koers). Dit zal de groep echter maar tijdelijk respijt bieden.

   

  Enkel als de bestellingen opnieuw opveren, zal dit een gunstig effect hebben op de lange termijn. Ondertussen zou een partnership (investeerders, klanten...) de beste optie zijn. Dit is echter moeilijk in te schatten. De koers is al fors gedaald (-92 % op 1 jaar). U mag dus houden maar hou er rekening mee dat het aandeel erg riskant is.  

   

  Koers op op het moment van de analyse: 2,99 USD

   

  Ion Geophysical, het vroegere Input/Output is een Amerikaans bedrijf voor seismische beeldvorming (beelden van de ondergrond om uithollingen die mogelijk olie of gas bevatten te onderkennen), een activiteit die erg afhankelijk is van de investeringen van de olie- en gasmaatschappijen, en dus van de olieprijs.

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 8,200 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 3,300 USD
ISIN-code US4620442073
Beurs New York
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 1,85
Volatiliteit 68,74 %
Aantal bestaande aandelen 12.072.950
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,04 USD
Sector Energie en Nutsbedrijven
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 378 USD
Score corporate governance 3

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2017 (e) 2016 2015 2014
Dividend 0,00 0,00 0,00 0,00
Courante winst -2,90 -5,33 -10,86 -5,86
Nettowinst -2,90 -5,71 -2,29 -11,72
Courante cashflow 1,30 -0,55 -5,17 2,47
Netto cashflow 1,30 -0,94 -5,54 1,53
EBIT 2,00 -3,79 -9,15 0,50
EBITDA 2,10 1,04 -3,46 8,91
Boekwaarde 1,90 4,62 10,46 12,43
Tastbare boekwaarde -0,20 2,68 8,01 9,92

Prestaties (in euro)

ION Geophysical Corp. Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -26,41 % 1,59 % -2,84 %
Rendement 6 maanden -46,39 % 5,93 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -45,59 % 12,69 % 7,72 %
Rendement 5 jaar -49,29 % 8,27 % 13,68 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2016 2015 2014 2013
Pay out - - - -
Current ratio 1,17 1,90 2,45 2,38
Return on equity -114,82 % -106,25 % -47,30 % -1,02 %
Total return on equity -123,18 % -22,44 % -94,57 % -98,23 %
Brutomarge 20,85 % 3,79 % 31,86 % 29,01 %
Nettomarge -37,46 % -11,36 % -25,03 % -45,98 %
EBIT marge -24,98 % -45,25 % 1,07 % 2,99 %
EBITDA marge 6,85 % -17,12 % 19,13 % 6,29 %
Belastingvoet - - - -
Gearing 209,90 90,49 12,38 0,00
Eigen vermogen/ Balanstotaal 17,05 % 25,56 % 22,24 % 29,82 %

Beursgegevens per aandeel

2017 (e) 2016
Dividendrendement 0,00 % 0,00 %
Koers/ Courante winst - -
Koers/ Courante cashflow 2,54 -
Koers/ Boekwaarde 1,74 0,71
Koers/ Tastbare boekwaarde - 1,23
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 7,59 % -

(e) : raming

In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden