Facebook

US30303M1027
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
162,93 USD 21/09/2018 22:00 Nasdaq
0,00 USD (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
152,22 217,50  52 weken min max
-3,46 % Rendement 1 jaar
0,00 % Dividendrendement
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  De groei van Facebook vertraagt 2 maanden geleden - vrijdag 27 juli 2018
  De koers is flink gezakt.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Facebook haalde zich de woede op de hals van heel wat internauten, regelgevende instanties en eigen aandeelhouders 5 maanden geleden - vrijdag 13 april 2018
  Zal de groep erin slagen het vertrouwen van haar gebruikers terug te winnen?
  Facebook haalde zich de woede op de hals van heel wat internauten, regelgevende instanties en eigen aandeelhouders.

  Facebook haalde zich de woede op de hals van heel wat internauten, regelgevende instanties en eigen aandeelhouders.

  Door het datalek met het Britse bedrijf Cambridge Analytica (dat de gegevens gebruikte in de kiescampagne in de VS) haalde Facebook zich de woede op de hals van heel wat internauten, van de regelgevende instanties en van de eigen aandeelhouders. Mark Zuckerberg slaat dan wel mea culpa, het is maar de vraag of zijn bedrijf er zal in slagen het vertrouwen van gebruikers en adverteerders terug te winnen. Ondanks de koersterugval nog altijd:
  VERKOPEN.

  Gegevens bron van rijkdom

  Het economisch model van Facebook (FB) steunt op het gebruik van de gegevens die het inzamelt via zijn 2 miljard gebruikers. Door die datarijk-dom (berichten, foto's, zoekacties, leeftijd, woonplaats, vrijetijdsbesteding, enz.) te "ontginnen" biedt FB zijn adverteerders de kans om gericht reclame te maken (doelpubliek met hogere kans op reële interesse in producten/diensten).

  Zo’n model is perfect wettig en Facebook verkoopt overigens niet de gegevens zelf maar biedt enkel toegang tot de gebruikers die de gegevens hebben meegedeeld. Die gebruikers hebben FB daar ook de toestemming voor gegeven door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden (al zullen de meesten die nooit echt gelezen hebben).

  Strakkere privacyregels

  Mark Zuckerberg bood zijn verontschuldigingen aan in het Amerikaanse Congres en beloofde zijn netwerk transparanter te maken. Maar ondanks maatregelen om de toegang tot gegevens van gebruikers beter te beschermen, zou het lek FB blijvend gebruikers en adverteerders kunnen kosten.

  Los van deze affaire zal het gebruik van gegevens op internet ook strakker omkaderd worden. Op 25 mei treedt met de algemene verordening op gegevensbescherming (GDPR) een ingrijpende wijziging van de Europese privacywetgeving in voege, met als doel de rechten van internetgebruikers te versterken (o.a. recht om vergeten te worden, gegevensportabiliteit of blijvende controle over persoonsgegevens, enz.) en ook om ondernemingen die gegevens verzamelen te responsabiliseren. Bij inbreuken tegen de nieuwe regelgeving kunnen de boetes oplopen tot 4% van de wereldwijde omzet van de ondernemingen in kwestie.

  Hoewel de gevolgen op dit moment moeilijk exact te becijferen zijn, zal een strakkere regelgeving op de reclame-inkomsten van FB wegen.

  Fiscale hervorming op til

  Facebook vestigde zijn Europese hoofdzetel in Ierland om fiscale redenen. In 2017 betaalde de groep op een belastbare winst van meer dan 20 miljard USD minder dan 2 miljard belastingen (nog zonder impact fiscale hervorming in de VS), wat overeenstemt met een belastingvoet van slechts 9%. In 2016 bedroeg die nog 18% (ook al ruim onder het gemiddelde).

  Europa werkt aan een voorstel voor een nieuwe vennootschapsbelasting (met een gemeenschappelijke heffingsgrondslag i.p.v. in elke lidstaat afzonderlijk, en met benchmarks (bijv. aantal gebruikers of hoeveelheid verzamelde digitale inhoud) om te peilen naar de digitale aanwezigheid van bedrijven (dus niet alleen de fysieke) en op basis daarvan te bepalen waar ze belastingen moeten betalen. Er zal nog veel water naar zee vloeien alvorens alle lidstaten het eens zijn (o.a. Luxemburg en Ierland zijn tegen), maar in afwachting zal de EU in 2020 al een voorlopige omzettaks van 3% invoeren. Op termijn lijken hogere belastingen voor digitale ondernemingen onafwendbaar.

  Gouden tijden voorbij?

  Het model van Facebook steunt grotendeels op vertrouwen, en dat gebruikersvertrouwen heeft nu een flinke deuk gekregen. Bovendien is de populariteit van FB bij jongeren al langer tanende, zij kiezen liever voor "hippere" platformen zoals Snapchat.

  Tot nu toe had Facebook de beleggers gewoon gemaakt aan een spectaculaire resultaatsgroei. Sinds de eerste winst in 2009 klom het resultaat gemiddeld 70% hoger op jaarbasis, de omzet 64% (ruim 40 miljard USD in 2017). De huidige problemen zullen die trend wellicht een halt toeroepen, zonder evenwel de leiderspositie van FB in het gedrang te brengen. De groep beschikt ook over voldoende financiële en menselijke middelen om terug te vechten, en hoewel de strakkere regelgeving de groei zal afremmen, heeft ze mogelijk ook het voordeel dat ze nieuwe concurrenten zal afschrikken.

  Wantrouwen terecht

  Het wantrouwen van de markten t.a.v. Facebook lijkt ons terecht. Zuckerberg is zelf trouwens ook van oordeel dat het meerdere jaren zal vergen om de gevolgen van de huidige onrust ongedaan te maken. En dat zal ook veel geld kosten. FB neemt nu maatregelen om de veiligheid van zijn netwerk en de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren, en het zal die inspanningen mogelijk nog moeten opdrijven naarmate de regelgeving strenger wordt. Dat zal niet zonder gevolgen blijven voor zijn marges. Ook voor het Cambridge Analytica-lek verwachtte FB al dat hogere uitgaven voor beveiliging een impact zouden hebben op de rentabiliteit.

  We verlagen onze winstramingen van 6,60 naar 6 USD per aandeel voor 2018 en van 8 USD naar 7,50 USD voor 2019. Ook na de koersdaling noteert het aandeel nog altijd tegen 28 keer de verwachte winst en 5 keer het eigen vermogen.

  Koers op het moment van de analyse: 163,87 USD

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Facebook: schandaal erger dan verwacht 5 maanden geleden - maandag 9 april 2018
  De groep kondigt nieuwe maatregelen aan.

  Het aandeel blijft duur.
  VERKOPEN.

  Het schandaal waarbij de privégegevens van talrijke Facebookgebruikers door het databedrijf Cambridge Analytica werden gebruikt, is erger dan gedacht. Volgens Facebook zouden namelijk niet 50 miljoen gebruikers getroffen zijn maar wel 87 miljoen. Erger nog, de groep gaf toe dat bijna alle 2 miljard gebruikers aan het datalek werden blootgesteld. Bijgevolg zal Mark Zuckerberg op auditie moeten gaan bij het Congres, die van de sociaalnetwerksite meer uitleg eist. Zuckerberg kondigde onder meer nieuwe maatregelen aan opdat Facebook-gebruikers hun persoonlijke gegevens beter zouden kunnen beheren. Maar het kwaad is geschied en steeds meer surfers keren het netwerk de rug toe. Ook maakten bepaalde adverteerders al bekend dat ze (tijdelijk) niet meer op de site zouden adverteren. Volgens ons is het einde van de huidige crisis nog zeker niet in zicht.

  Koers op het moment van analyse: 157,92 USD

  Facebook werd opgericht in 2004 door Mark Zuckerberg en groeide uit tot 's werelds grootste sociaalnetwerksite. De groep heeft vandaag 1,9 miljard gebruikers, waarvan de helft verbinding maakt met de site via hun smartphone.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Facebook gaat door een diepe crisis 6 maanden geleden - vrijdag 23 maart 2018
  De groep wordt ervan verdacht persoonlijke gegevens te hebben misbruikt, waardoor de koers terrein verliest.

  Zolang ze niet voorzichtiger is, het vertrouwen niet is hersteld en ondanks de koersdip, raden we u aan om het aandeel te vermijden. VERKOPEN.

  Sinds bekend raakte dat de privégegevens van miljoenen gebruikers waren gelekt, zit Facebook aan beide kanten van de grote plas in het vizier van de regelgevende autoriteiten. De zaak berokkent zijn imago nog meer schade en dat terwijl het eerder al leed onder het fake news-fenomeen. De groep bood eindelijk haar excuses aan en beloofde maatregelen te nemen om de privégegevens beter te beschermen. Maar zal dit voldoende zijn om het vertrouwen te herstellen? Niets is minder zeker. Door de vele onderzoeken wereldwijd neemt het risico op zware boetes bovendien alsmaar toe. Overigens zou het schandaal amper het topje van de ijsberg kunnen zijn! De tijd dringt, vooral gezien een aantal cijfers wijzen op een vertraging van de activiteit op de sociaalnetwerksite (o.a. bij de jongeren). Als Facebook niet gauw duidelijkheid schept rond zijn handelspraktijken, dreigen heel wat adverteerders en gebruikers te zullen opstappen. Overigens werd in de VS al een groepsklacht ingediend door aandeelhouders die Facebook verantwoordelijk houden voor hun geleden beursverliezen.

  Koers op het moment van de analyse: 164,89 USD

  Facebook werd opgericht in 2004 door Mark Zuckerberg en groeide uit tot 's werelds grootste sociaalnetwerksite. De groep heeft vandaag 1,9 miljard gebruikers, waarvan de helft verbinding maakt met de site via hun smartphone. De strategie focust nu vooral op het ten gelde maken van de FB-diensten via mobiele platformen.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Facebook voert wijzigingen door aan de lay-out van zijn content 7 maanden geleden - vrijdag 2 februari 2018
  Al wil de groep zo een eind maken aan de kritiek, toch zou de nieuwe politiek een negatieve impact kunnen hebben.

  Ondanks de goede resultaten kampt Facebook met een daling van het aantal gebruikers. De nieuwe lay-out van de content zou de kwaliteit van het netwerk moeten opdrijven. Wel dreigt dit op de groei te wegen. Bij de minste ontgoocheling zou het aandeel bijgevolg een duik kunnen nemen. VERKOPEN.

  De winst voor het 4e kwartaal 2017 lag onder de verwachtingen. Dit is echter te wijten aan een uitzonderlijke last als gevolg van de fiscale hervorming in de VS. Maar op zich blijft de groep het erg goed doen. Ondanks de kritiek die ze de vorige weken te slikken kreeg, blijft de omzetgroei (+47% in 2017) gestut door de ontwikkeling op het vlak van het mobiele internet en videofilmpjes. Ook was ze nooit zo winstgevend: zo bedroeg de bedrijfsmarge een flinke 57% in het 4e kwartaal t.o.v. 52% een jaar voorheen. Daar de groep vastbesloten is een eind te maken aan de kritiek alsook aan de verspreiding van valse informatie, is ze begonnen de lay-out van de content te vernieuwen om zo het surfen voor de gebruikers aangenamer te maken. Maar hierdoor spenderen deze nu al minder tijd op de site. Bijgevolg dreigen de wijzigingen op termijn op de winstgevende reclame-inkomsten te wegen. De koers wijst er echter op dat beleggers nog altijd mikken op een tweecijferige groei voor de volgende 10 jaar. Volgens ons is dit echter te optimistisch, vooral voor een sector die constant evolueert.

  Koers op het moment van de analyse: 193,09 USD

  Facebook werd opgericht in 2004 door Mark Zuckerberg en groeide uit tot 's werelds grootste sociaalnetwerksite. De groep heeft vandaag 1,9 miljard gebruikers, waarvan de helft verbinding maakt met de site via hun smartphone. De strategie focust nu vooral op het ten gelde maken van de FB-diensten via mobiele platformen.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 217,50 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 152,22 USD
ISIN-code US30303M1027
Beurs Nasdaq
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 1,70
Volatiliteit 27,12 %
Aantal bestaande aandelen 2.370.332.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 386,20 USD
Sector Spitstechnologie
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 4.357.495 USD
Score corporate governance 3

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2018 (e) 2017 2016 2015
Dividend 0,00 0,00 0,00 0,00
Courante winst 6,30 5,49 3,56 1,31
Nettowinst 6,30 5,49 3,56 1,31
Courante cashflow 7,50 6,53 4,38 2,00
Netto cashflow 7,50 6,53 4,38 2,00
EBIT 7,30 6,96 4,34 2,22
EBITDA 8,50 8,01 5,16 2,91
Boekwaarde 32,00 25,58 20,47 15,54
Tastbare boekwaarde 25,60 19,31 14,20 9,21

Prestaties (in euro)

Facebook Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -20,19 % 0,47 % 5,16 %
Rendement 6 maanden 0,34 % 2,05 % 12,69 %
Rendement 1 jaar -3,46 % -0,07 % 18,78 %
Rendement 5 jaar 31,56 % 4,02 % 14,50 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2017 2016 2015 2014
Pay out 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Current ratio 12,92 11,97 11,25 9,60
Return on equity 21,41 % 17,21 % 8,30 % 8,10 %
Total return on equity 21,41 % 17,21 % 8,30 % 8,10 %
Brutomarge 86,58 % 86,29 % 84,01 % 82,73 %
Nettomarge 39,16 % 36,86 % 20,47 % 23,46 %
EBIT marge 49,70 % 44,96 % 34,72 % 40,06 %
EBITDA marge 57,14 % 53,44 % 45,57 % 50,03 %
Belastingvoet 22,64 % 18,42 % 40,58 % 40,25 %
Gearing -56,10 -49,75 -41,45 -30,70
Eigen vermogen/ Balanstotaal 87,96 % 91,12 % 89,50 % 89,83 %

Beursgegevens per aandeel

2018 (e) 2017
Dividendrendement 0,00 % 0,00 %
Koers/ Courante winst 25,86 29,69
Koers/ Courante cashflow 21,72 24,95
Koers/ Boekwaarde 5,09 6,37
Koers/ Tastbare boekwaarde 6,36 8,44
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 5,30 % -

(e) : raming

×
Vertel ons wat u denkt
facebook
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden