Exelon

Dit financiële product volgen wij niet meer op. 

Artikels

 • Analyse
  Exelon verlaat onze selectie 1 jaar geleden - dinsdag 11 september 2018
  De vooruitzichten zijn maar matig.

  De aanbevelingen van onze financiële experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Het klimaat van de sector waarin Exelon evolueert, is ongunstig 1 jaar geleden - donderdag 22 maart 2018
  We wijzigen ons advies.

  De markt waarop de groep actief is, gaat door een moeilijke periode, de winstgevendheid staat onder druk en de rente klimt in de VS: de context is dus niet gunstig voor Exelon. U kiest beter dynamischere Amerikaanse aandelen. VERKOPEN.

  De winst 2017 (zonder uitzonderlijke elementen) is onder onze verwachtingen. De winstgevendheid neemt nog altijd niet toe. Wel kan de groep gezien het puike liquiditeitenniveau een dividendverhoging met 5% aankondigen over de volgende jaren. Dit kon de aandeelhouders echter niet bekoren. De vooruitzichten zijn immers weinig aanmoedigend. De groep mag dan nog haar gereglementeerde activiteit elektriciteitsdistributie ontwikkelen (minder volatiele marges), het rendement van de elektriciteitsproductie laat nog steeds te wensen over. Die activiteit lijdt namelijk onder de lage gasprijs (één van de elementen die de verkoopprijs van elektriciteit bepaalt), die op korte termijn wellicht niet zal opveren. Ook de vraag naar elektriciteit in de VS zou in de volgende jaren niet fors moeten toenemen. Daar er op de elektriciteitsmarkt geen beterschap is, verlagen we onze groeivooruitzichten voor de hele sector. Bovendien zal de huidige rentestijging in de VS, die ongunstig is voor de nutsector (doet de financieringslasten toenemen), een negatieve impact hebben op het aandeel. We tippen op een winst per aandeel van 2,20 EUR in 2018 en 2,30 EUR in 2019.

  Koers op het moment van de analyse: 38,07 USD

  Exelon is een van de belangrijkste elektriciteitsproducenten van de VS en de nummer 1 voor kernenergie. De groep is gespecialiseerd in de productie van goedkope elektriciteit zonder de uitstoot van broeikasgassen.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De lage gasprijs weegt op koers van Exelon 3 jaar geleden - dinsdag 14 februari 2017
  Door meer op de distributie van elektriciteit te focussen kan Exelon echter zijn winst stabiliseren en zijn dividend optrekken.

  Maar enkel een forse stijging van de gasprijs kan de koers nieuw leven inblazen.
  HOUDEN.

  De fusie met Pepco in 2016 woog op het resultaat van het afgelopen jaar (winst per aandeel gehalveerd tot 1,23 USD), maar de gegenereerde liquiditeiten overtroffen onze ramingen (6,92 USD per aandeel, d.i. meer dan verwacht). De strategie van de groep, namelijk de overvloedige liquiditeiten uit de elektriciteitsproductie aanwenden om de ontwikkeling van de elektriciteitsdistributie (stabielere activiteit) te boosten, werpt dus haar vruchten af. Ook droeg in 2016 de distributie voor de eerste maal meer toe tot de winst dan de productie. In de volgende jaren zal Exelon wellicht zijn prijzen in de elektriciteitsdistributie kunnen opdrijven (dankzij zware investeringen). Er wordt in die tak tegen 2020 dan ook een jaarlijkse winststijging van 8% verwacht. De productietak wordt dan weer afgeremd door de aanhoudend lage gasprijs (waarvan de prijs van de elektriciteit die de groep produceert afhangt). Niettemin kreeg Exelon onlangs overheidssubsidies om een aantal van zijn kerncentrales die minder winstgevend zijn maar tevens minder broeikasgassen uitstoten, draaiende te houden.

  Koers op het moment van de analyse: 35,10 USD

  Exelon is een van de belangrijkste elektriciteitsproducenten van de VS en de nummer 1 voor kernenergie. De groep is gespecialiseerd in de productie van goedkope elektriciteit zonder de uitstoot van broeikasgassen.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Exelon: beperkt stijgingspotentieel 3 jaar geleden - dinsdag 31 mei 2016

  De toekomstige remonte van de gasprijs zal het aandeel wellicht ten goede komen.

  En over de volgende 3 jaar zal het dividend hoger gaan. Het stijgingspotentieel van de koers is echter beperkt.
  HOUDEN.

   

  Exelon lijdt nog steeds onder de lage gasprijs. Deze is immers bepalend voor de prijs van de elektriciteit die de groep produceert (50 % van de winst, overige 50 % afkomstig van distributie van elektriciteit). Bijgevolg streeft ze naar een evenwichtiger model en focust ze op haar distributietak, die winstgevender is en vooral minder riskant gezien de schommelende gasprijs. In die optiek nam ze distributeur Pepco over. De aankoop ging echter met een vrij duur prijskaartje gepaard en zal niet tot de winst van 2016 bijdragen. Niettemin wordt de activiteit van Exelon zo stabieler en biedt dit een betere zichtbaarheid op de winst, waarvan een deel de aandeelhouder zal toekomen: zo kondigde de groep een (zij het kleine) dividendverhoging aan (+2,5 % per jaar over de volgende 3 jaar). Ook zal volgens het Internationaal Energieagentschap de gasprijs dit jaar opveren dankzij een daling van het aanbod (stabiele gasproductie in de VS en toenemende export). En al wordt de winst van Exelon hierdoor niet opgepept (heeft dekkingsinstrumenten voorzien voor de volgende 2 jaar), dan zal op zijn minst de koers hiervan een graantje meepikken (fors afhankelijk van de gasprijs). 

   

  Koers op het moment van de analyse : 34,33 USD

   

  Exelon is een van de belangrijkste elektriciteitsproducenten van de VS en de nummer 1 voor kernenergie. De groep is gespecialiseerd in de productie van goedkope elektriciteit zonder de uitstoot van broeikasgassen.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Exelon eigenaar van Pepco 3 jaar geleden - dinsdag 29 maart 2016

  De staat Washington herzag zijn mening.

  Het aandeel is correct gewaardeerd.
  HOUDEN.

   

  Exelon kon de overname van elektriciteitsverdeler Pepco eindelijk afronden (voor 6,8 miljoen dollar). De staat Washington herzag immers zijn mening daar de groep nieuwe garanties kon geven, onder meer op het vlak van investeringen.

   

  De overname is interessant op industrieel gebied maar de prijs ligt volgens ons te hoog.

   

  Koers op het moment van de analyse: 35,16 USD

   

  Exelon is een van de belangrijkste elektriciteitsproducenten van de VS en de nummer 1 voor kernenergie. De groep is gespecialiseerd in de productie van goedkope elektriciteit zonder de uitstoot van broeikasgassen.

   

  Deel dit artikel

Meer

(E) : raming