Engie (ex GDF Suez)

FR0010208488
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
12,98 EUR 23/02/2018 17:37 Parijs
0,16 EUR (1,25 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
11,23 14,93  52 weken min max
20,39 % Rendement 1 jaar
5,46 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Engie zou dynamischer willen zijn en is op zoek naar nieuwe groeipolen gisteren - donderdag 22 februari 2018
  Het is mogelijk dat de groep overnames zal doen, die in dat geval van een aanzienlijke omvang zullen zijn.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  De beleggers juichen het herstel van Engie toe 1 maand geleden - vrijdag 12 januari 2018
  In 2017 bood het aandeel een rendement van 25,6% (koersevolutie + dividend), tegenover een gemiddelde van 9,7% voor de Europese beurzen.

  De groep heeft nog werk voor de boeg maar intussen blijft het aandeel interessant omwille van het dividend (rendement van 4,8% bruto). KOPEN.

  Engie timmert aan zijn herstel via kostenbesparingen (essentieel om meer cash te genereren en te kunnen investeren) en via de verkoop van activa (afbouw van de schuld en de financiële lasten). Zo verkocht de groep recentelijk nog haar lng-activiteiten (vloeibaar gas) aan Total voor een bedrag van 1,4 miljard euro. Meer algemeen bestaat de strategie erin om minder afhankelijk te worden van sterk conjunctuurgevoelige activiteiten en zo de winstgevendheid minder volatiel te maken en het risico op onaangename verrassingen te verkleinen, zowel qua winst als dividend. Wat dat dividend betreft, bevestigde Engie dat het voor boekjaar 2017 in totaal 0,70 EUR bruto gaat uitkeren (t.o.v. 1 EUR in 2016). Voor 2018 zal dat bedrag wellicht ongewijzigd blijven, en mogelijk ook voor 2019, al valt een lichte stijging (0,80 EUR bruto?) daar niet uit te sluiten in het licht van de dalende schuld en op voorwaarde dat de economie op koers blijft. Momenteel tippen we nog op een status-quo. Het aandeel blijft interessant voor mensen die regelmatige inkomsten uit hun beleggingen willen.

  Koers op het moment van de  analyse: 14,67 EUR

  Engie, de nieuwe naam van GDF SUEZ, is een Franse energie- en nutsgroep die ontstond uit de fusie van Gaz de France en Suez. De groep heeft nog altijd een belang van 35% in Suez Environnement. Sinds de overname van het Britse International Power is GDF SUEZ 's werelds grootste onafhankelijke elektriciteitsproducent.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Engie neemt initiatieven 1 maand geleden - woensdag 3 januari 2018
  Deze liggen in lijn met de strategie van de groep.

  Het aandeel is goedkoop.
  KOPEN.

  De groep stelt zich kandidaat voor de overname van een Braziliaanse gaspijpleiding van Petrobras. Ook kocht ze onlangs een concessie voor de uitbating van distributienetten voor elektriciteit in dat land. Deze initiatieven zijn conform de strategie van de groep die wil focussen op dynamischere markten.

  Koers op het moment van de analyse: 14,17 EUR

  Engie, de nieuwe naam van GDF SUEZ, is een Franse energie- en nutsgroep die ontstond uit de fusie van Gaz de France en Suez. De groep heeft nog altijd een belang van 35 % in Suez Environnement. Sinds de overname van het Britse International Power is GDF SUEZ 's werelds grootste onafhankelijke elektriciteitsproducent.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Dankzij o.a. de heropleving van de brandstofprijzen lijken de somberste dagen voor Engie achter de rug 3 maanden geleden - vrijdag 17 november 2017
  Het aandeel van de energiereus won al zowat 36% sinds zijn bodemniveau in februari.

  Dat het weer op meer bijval kan rekenen bij de beleggers heeft veel te maken met het begin 2016 opgestarte transformatieplan. De koers houdt o.i. nog stijgingspotentieel over en het aandeel biedt een mooi dividendrendement van 4,7% bruto. Het is interessant, zeker voor mensen die graag regelmatige inkomsten halen uit hun beleggingen.
  Kopen.

  Moeilijke tijden

  Engie ontstond in 2008 uit de fusie tussen Suez en Gaz de France en is gespecialiseerd in de verkoop, productie, distributie en transport van zowel gas (75% van de Franse thuismarkt) als elektriciteit. De groep lijdt al een paar jaar onder de verschuivingen die de hele nutsdienstensector in Europa teisteren. Zo kampten de bedrijven al o.m. met de opmars van Amerikaans schaliegas: dit drukte de steenkoolprijs op de internationale markten, waardoor steenkool winstgevender is geworden dan gas voor de productie van elektriciteit. Ook de opmars van hernieuwbare energievormen, die concurrentiëler werden t.o.v. de thermische centrales, vormde een bedreiging. En tot slot woog het optrekken van de geraamde kostprijs voor de kernuitstap en de ontmanteling van de kerncentrales al meermaals op de winstvooruitzichten van Engie. 

  Hercentrering

  Om het tij te keren, lanceerde Engie in 2016 een grootschalig transformatieplan over 3 jaar, met als bedoeling om uit te groeien tot wereldleider op het vlak van energietransitie. Een eerste maatregel van dat plan voorzag in het afstoten van de minst rendabele (soms verlieslatende) activiteiten, zoals de elektriciteitscentrales die hun stroom tegen marktprijzen verkopen (geen gereguleerde tarieven) of de exploratie- en productieactiviteiten in de oliesector (verkocht in mei, onder druk door lage olieprijzen). Ook de recent aangekondigde verkoop van de lng-activiteiten (vloeibaar aardgas) aan Total past in die logica. Als die operatie voltooid is, zal de groep al bijna 85% van haar geplande activaverkoop (15 miljard EUR) gerealiseerd hebben. Tegelijk focust Engie alsmaar meer op activiteiten met een lage CO2-uitstoot, op energiegerelateerde diensten en op gereguleerde activiteiten. Aan die hercentrering is een investeringsprogramma gekoppeld van 14 miljard euro over 3 jaar. 

  Vertalen in rentabiliteit

  Nu Engie stilaan verlost is van zijn "probleemactiva" moet het aantonen dat zijn herinvesteringen in "groeiactiviteiten" ook financieel hout snijden en dat het zijn rentabiliteit, die al jaren in dalende lijn gaat, kan opkrikken. Tegen het einde van het transformatieplan (2019) moeten die investeringen 1 miljard euro aan bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen genereren, goed voor zowat 10% van het totaalresultaat. Engie is o.i. in staat om in dat opzet te slagen:
  – Het focust nu sterker op activiteiten met gereguleerde prijzen, wat niet onverstandig is, aangezien de gasinfrastructuur van de groep ongeacht de marktcontext jaarlijks ruim 3 miljard euro aan bruto bedrijfswinst oplevert. Dat is te danken aan het intrinsieke model van die activiteiten, met prijzen die vastgelegd zijn door een regelgever en die stijgen zodra de netbeheerders investeringen doen. Het gaat dus om voorspelbare, risicoloze inkomsten. 
  – Ten tweede biedt Engie dienstenactiviteiten aan die tot de meest uitgebreide ter wereld behoren en een omzet genereren van ruim 16 miljard. Door de toenemende vraag naar bijv. diensten m.b.t. de energie-efficiëntie van gebouwen, mag de groep hoge ambities koesteren in dit domein (dat ook niet kapitaalintensief is). 

  Kernenergie onder druk

  Hoewel nucleaire energie niet langer de wind in de zeilen heeft, blijft Engie er wel nog aan blootgesteld (14% van de omzet) via haar Belgische dochter Electrabel. Electrabel lijdt evenwel onder de gedaalde verkoopprijzen voor elektriciteit en onder de problemen met het kerncentralepark. Ook de ontmanteling van de 7 reactoren die door het bedrijf uitgebaat worden, zal meer geld kosten dan verwacht. Aangezien Engie wil hercentreren op hernieuwbare energie, voelt het zich niet per se geroepen om in het kapitaal van Electrabel te blijven zitten. Dit dossier ligt dan ook tafel, maar er werd nog geen tijdschema vastgelegd. 

  Nog stijgingspotentieel over

  Nadat Engie lange tijd moest toekijken hoe de crisis zijn rentabiliteit uitholde, lijkt het nu weer met een positieve groeidynamiek aan te knopen. De groep plukt sinds een paar maanden de eerste vruchten van de (her)investeringen die ze deed in dienstenactiviteiten en in hernieuwbare energie. Dankzij de slimme positionering in gereguleerde activiteiten verbetert de zichtbaarheid op de toekomstige resultaten. We bevestigen dan ook onze winstramingen op 0,95 EUR p.a. voor dit jaar en op 1 EUR voor 2018. Voor 2019 tippen we op 1,05 EUR. Op basis van die resultaten zou Engie ook in staat moeten zijn om het dividend te handhaven op 0,70 EUR bruto per aandeel. Ondanks het herstel sinds begin dit jaar houdt het koersniveau nog te weinig rekening met de sterke punten van de groep en heeft het aandeel nog stijgingsmarge over. U mag kopen.

  Koers op het moment van de analyse: 14,49 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De Franse regering dringt haar belang in Engie terug 5 maanden geleden - donderdag 7 september 2017
  Desondanks menen we dat dit geen impact zal hebben op de verdere stijging van het aandeel, dat lange tijd overdreven afgestraft was.

  Het aandeel is goedkoop.
  KOPEN.

  De Franse staat verkocht 4,5% van haar participatie in Engie aan de groep zelf en aan institutionele beleggers (banken, verzekeraars...). Een geruststelling voor de beleggers van Engie, die hadden gevreesd dat de regering veel meer aandelen van de hand zou doen.

  De aandelen werden verkocht tegen een prijs lichtjes onder de beurskoers. Tegenwoordig heeft Frankrijk nog 24% van het kapitaal van Engie in handen.

  De huidige koers houdt nog geen rekening met de impact van het herstelplan, waarin de groep nochtans recentelijk vorderingen maakte. Zo staat de divisie exploratie en productie van olie en gas nu in de etalage. Dankzij de verkoop zal Engie minder afhankelijk zijn van de economische conjunctuur.

  Koers op het moment van de analyse: 14,41 EUR

  Engie, de nieuwe naam van GDF SUEZ, is een Franse energie- en nutsgroep die ontstond uit de fusie van Gaz de France en Suez. De groep heeft nog altijd een belang van 35 % in Suez Environnement. Sinds de overname van het Britse International Power is GDF SUEZ 's werelds grootste onafhankelijke elektriciteitsproducent.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 14,93 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 11,23 EUR
ISIN-code FR0010208488
Beurs Parijs
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 0,86
Volatiliteit 20,27 %
Aantal bestaande aandelen 2.435.284.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 31,22 EUR
Sector Energie en Nutsbedrijven
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 83.237 EUR
Score corporate governance 8

Sleutelcijfers per aandeel (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividend 0,70 0,70 1,00 1,00
Courante winst 1,00 0,95 1,03 1,08
Nettowinst 1,00 0,95 -0,17 -1,93
Courante cashflow 2,60 2,55 2,80 2,93
Netto cashflow 2,60 2,55 3,35 3,58
EBIT 2,45 2,22 1,93 2,21
EBITDA 4,29 4,05 3,96 4,31
Boekwaarde 17,05 16,75 16,51 17,98
Tastbare boekwaarde 9,59 9,29 9,26 10,04

Prestaties (in euro)

Engie (ex GDF Suez) Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -11,13 % -1,74 % -0,39 %
Rendement 6 maanden -7,50 % 1,21 % 5,28 %
Rendement 1 jaar 20,39 % 1,87 % -2,06 %
Rendement 5 jaar 4,26 % 5,68 % 13,77 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - - - 97,50 %
Current ratio - 1,03 1,12 2,14
Return on equity - 6,26 % 6,01 % 6,17 %
Total return on equity - -1,05 % -10,72 % 4,93 %
Brutomarge - - - -
Nettomarge - 0,25 % -7,32 % 4,16 %
EBIT marge - 6,94 % 7,58 % 9,60 %
EBITDA marge - 14,25 % 14,74 % 16,02 %
Belastingvoet - 84,72 % - 33,80 %
Gearing - 54,58 56,88 49,16
Eigen vermogen/ Balanstotaal - 28,67 % 30,34 % 33,85 %

Beursgegevens per aandeel

2018 (e) 2017 (e)
Dividendrendement 5,46 % 5,46 %
Koers/ Courante winst 12,82 13,49
Koers/ Courante cashflow 4,93 5,03
Koers/ Boekwaarde 0,75 0,77
Koers/ Tastbare boekwaarde 1,34 1,38
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 7,36 % -

(e) : raming

×
Vertel ons wat u denkt
engie-ex-gdf-suez
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden