Dossier
Belastingen gelinkt aan beurstransacties

Artikels

 • Artikel
  Belastingen gelinkt aan beurstransacties 3 jaar geleden - zondag 16 oktober 2016

  Belastingen bij de aankoop van een aandeel

  Bij elke beurstransactie zult u de TOB moeten betalen of Taks op Beursverrichtingen. Deze betreft 0,27 % van het bedrag van de transactie en kan maximaal 800 euro bedragen (1600 euro vanaf 2017).
  De beurstaks is niet van toepassing als u op nieuwe aandelen intekent in het kader van een beursintroductie of een kapitaalverhoging.
  De beurstaks is evenmin van toepassing als u beurstransacties uitvoert via een makelaar zonder vestiging in België (maar mogelijks zal deze regel weldra worden gewijzigd). Wel moeten Belgische klanten in hun aangifte voor de personenbelasting aangeven dat ze buitenlandse rekeningen bezitten (in dit geval effectenrekeningen). Het bestaan van deze rekeningen moet ook aan het Centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België worden gesignaleerd.

   

  Belastingen bij de verkoop van een aandeel

  Ook bij de verkoop van een aandeel zult u een beurstaks moeten betalen. Deze betreft eveneens 0,27 % van het bedrag van de transactie en kan tot maximaal 800 euro oplopen (1 600 euro vanaf 2017).
  De beurstaks is evenmin van toepassing als u beurstransacties uitvoert via een makelaar zonder vestiging in België (ook deze regel zal mogelijks weldra worden gewijzigd).
  De meerwaarde (als u tegen een hogere koers verkoopt dan de koers waartegen u heeft gekocht) is normaal gezien niet belastbaar, behalve als u uw aandelen binnen de zes maanden na de aankoop verkoopt (zie hieronder).

   

  De speculatiebelasting

  De regering heeft onlangs gesuggereerd dat de speculatietaks weldra zou kunnen verdwijnen. In afwachting dat dit nieuws mogelijks wordt bevestigd, zal de taks als volgt worden toegepast.
  – De speculatiebelasting is van toepassing voor aandelen die werden aangekocht vanaf 1 januari 2016 en die binnen de 6 maanden na aankoop opnieuw worden verkocht. In dit geval zult u op de meerwaarde 33 % belasting moeten betalen. Die meerwaarde is gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs, na aftrek van de taks op beursverrichtingen (TOB) die u hebt betaald. De transactiekosten worden niet in mindering gebracht. De taks wordt berekend op basis van de koersen waarin de verkooptransactie luidt (EUR, USD, GBP, CHF...). Als er negatieve wisselkoersverschillen zijn, dan is het m.a.w. mogelijk dat u belast wordt, al annuleert het wisselkoersverlies uw winst. Ook positieve wisselkoersverschillen hebben geen invloed op het bedrag van de taks.
  – Het is de meerwaarde bij elke individuele verkoop die wordt belast. Realiseert u een meerwaarde, dan kunt u daarvan dus niet de verliezen aftrekken die u hebt gerealiseerd bij een andere verkoop, of het nu om hetzelfde aandeel ging of niet.
  – Verkoopt u aandelen die u had aangekocht op verschillende data, dan gaat de wetgever ervan uit dat u de laatst aangekochte aandelen als eerste weer verkoopt. Deze LIFO-methode (last in, first out) verhoogt de kans dat Vadertje Staat de taks kan innen.
  – Hebt u tijdens de laatste 6 maanden aandelen aangekocht op verschillende data en moet u voor een van die aankopen een verlies incasseren, dan wordt dat verlies in mindering gebracht van de meerwaarde die u bij dezelfde verkoopverrichting realiseert op aandelen die u tegen een lagere koers had aangekocht.
  – In het geval van schenkingen start de termijn van 6 maanden op het moment dat de schenker de aandelen heeft verkregen. Een uitzondering op de regel vormen de "gedwongen" overdrachten, waarbij de belegger dus geen andere keuze had dan zijn effecten over te maken, bijv. in het kader van een fusie of een uitkoopbod (squeeze out).
  – Aandelen die u verkreeg via een erfenis en in het kader van de uitkering van een dividend in aandelen ontspringen de dans. Twee logische uitzonderingen, want er is geen sprake van speculatie op het moment van verkrijging. In het tweede geval geldt wel de voorwaarde dat de uitkering van het dividend in aandelen door de algemene vergadering vastgesteld moet zijn, zonder mogelijkheid om voor een dividend in cash te opteren. Aandelen die u verkrijgt in het kader van een keuzedividend, vallen dus wel onder de taks.
  – De speculatietaks zal automatisch worden ingehouden door de banken en makelaars die in België gevestigd zijn. Voor banken en makelaars die vanuit het buitenland bij ons actief zijn en geen Belgische vestiging hebben, zoals DeGiro, zult u uw meerwaarden moeten aangeven in uw belastingaangifte. De Belgische fiscus wordt trouwens geïnformeerd over het bestaan van uw buitenlandse rekening en over de prijs bij elke verkoop van financiële instrumenten, denk dus niet dat u buiten schot blijft door uw verrichtingen in het buitenland te doen.

   

  Belasting bij de inning van een dividend

  Bij de inning van uw dividenden zal uw bank of broker automatisch de Belgische voorheffing (27 %; 30 % vanaf 2017) aftrekken.
  Beschikt u over aandelen bij een broker zonder vestiging in België, dan zal de Belgische voorheffing op de dividenden van buitenlandse aandelen niet automatisch worden afgetrokken. Om in orde te zijn met de Belgische fiscus, moet u de dividendbedragen die u int via deze broker aangeven in uw belastingaangifte.
  Opgelet: voor dividenden van Belgische aandelen gebeurt de afhouding automatisch aan de bron, die hoeft u dus niet nog eens aan te geven.
  Wanneer u een dividend int van een buitenlands aandeel, wordt u dubbel belast: u betaalt dan de lokale voorheffing en de Belgische voorheffing. Meer info omtrent dit onderwerp vindt u hier.

  Deel dit artikel

;