Analyse
ING ontgoochelde lichtjes in het vierde kwartaal 2017 6 maanden geleden - donderdag 1 februari 2018
Desondanks kon ING met degelijke jaarcijfers uitpakken.

De uitdagingen in de banksector blijven echter groot en de risico’s bijgevolg aanzienlijk. Schrikt dit u niet af, dan mag u HOUDEN.

Met een winst per aandeel 2017 van 1,26 EUR (+5%) en een brutodividend van 0,67 EUR (waarvan al 0,24 EUR als voorschot werd uitbetaald) bleef ING lichtjes onder onze verwachtingen. De oorzaak lag bij een minder goed 4e kwartaal. T.o.v. een jaar eerder steeg de winst in dat kwartaal wel fors, maar dat was uitsluitend te danken aan het feit dat ING in het 4e kwartaal 2016 heel wat eenmalige (reorganisatie)lasten boekte. Zonder die elementen daalde de winst immers met 27,5%. De fraaie stijging van de nettorente-inkomsten (meer kredietverlening, hogere rentemarge) en van de nettocommissie-inkomsten werd tenietgedaan door de zwakkere resultaten op de financiële markten, sterk oplopende kosten (o.a. strengere regelgeving, marketing, meer investeringen in o.a. strategische projecten en informatica…) en hogere voorzieningen voor slechte kredieten. ING geeft geen vooruitzichten. Wel waarschuwt het dat er in de 1e jaarhelft wellicht meer duidelijkheid komt in een onderzoek naar de bank voor mogelijke witwasserij en corruptie en dat een eventuele boete significant kan zijn. We verlagen onze winstramingen van 1,33 tot 1,30 EUR voor 2018 en van 1,38 tot 1,32 EUR voor 2019.

Koers op het moment van de analyse: 15,83 EUR

De Nederlandse financiële groep ING is actief als bankier in meer dan 40 landen in Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Azië en Australië.

Deel dit artikel