Analyse
Corning leed onder de winstnemingen 6 maanden geleden - donderdag 1 februari 2018
Reden is de bekendmaking van licht ontgoochelende vooruitzichten voor het lopende boekjaar.

Volgens ons is het echter te vroeg om uw winst op te strijken.
Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

In 2017 klom de winst per aandeel met 11% (op vergelijkbare basis). Maar in 2018 zal de winst worden gedrukt door zware investeringen die de groep zal doen om haar productiecapaciteit uit te breiden (die stilaan verzadigd raakt als gevolg van de sterke vraag naar de verschillende producten).

Bijgevolg verlagen we onze winstramingen per aandeel voor 2018 en 2019. Wel ogen de vooruitzichten op langere termijn volgens ons gunstig.

Koers op het moment van de analyse: 31,22 USD

Corning is een Amerikaanse groep gespecialiseerd in onderdelen voor lcd-schermen voor tv's en pc's, telecomapparatuur, speciale materialen (schermen voor smartphones, notebooks, tablets,...), milieutechnologie (keramiek voor filters voor vervuilende stoffen), levenswetenschappen (apparatuur voor onderzoek in de chemie, farmacie...).

Deel dit artikel