Analyse
BNP Paribas stelt gulle dividenden in het vooruitzicht 6 maanden geleden - vrijdag 9 februari 2018
Is dat reden genoeg om het aandeel op zak te houden?

Vast en zeker! Als we kijken naar de verwachte winst in 2018 en 2019 is het huidige koersniveau iets te hoog om te kopen, maar gezien de mooie dividenden die in het vooruitzicht worden gesteld voor de komende jaren mag u het aandeel zeker in portefeuille... HOUDEN.

Het resultaat voor het 4de kwartaal 2017 bleef wat onder de verwachtingen door licht gedaalde inkomsten (-0,6%), lichtjes hogere voorzieningen (voor niet-terugbetaling van kredieten) en doordat de kosten i.v.m. de digitale transformatie hoger oplopen dan verwacht. Over heel 2017 klokte de winst per aandeel af op 6,05 EUR, wat quasi stabiel is t.o.v. 2016 ondanks de betere economische context. Die stagnatie rechtvaardigt dus het Plan 2020, dat vorig jaar werd ingevoerd om de inkomsten en de rentabiliteit op te krikken. De doelstelling voor de rentabiliteit op het eigen vermogen werd wat opgetrokken: 100 EUR geïnvesteerd door een aandeelhouder zou in 2020 meer dan 10 EUR moeten opleveren, t.o.v. 8,90 EUR in 2017 en 9,40 EUR in 2016. Dat doel lijkt haalbaar als de economische groei aanhoudt (waar we van uitgaan). BNP Paribas blijft dan ook in staat om 50% van zijn winst uit te keren aan de aandeelhouders. Zo zal er voor boekjaar 2017 een dividend van 3,02 EUR bruto worden uitbetaald, voor boekjaar 2018 mikken we op 3,30 EUR (fraai rendement van 4,9% bruto). Onze ramingen van de winst per aandeel handhaven we op 6,70 EUR voor 2018 en op 7 EUR voor 2019.

Koers op het moment van de analyse: 64,42 EUR

BNP Paribas is een universele bank met stevige wortels in Frankrijk; de groep bouwt haar retailbank en gespecialiseerde diensten uit in het buitenland.

Deel dit artikel