Analyse
Euronav lijft Gener8 Maritime in 7 maanden geleden - donderdag 4 januari 2018
Zal de overname een even positieve impact hebben als toen de reder de 14 VLCC’s kocht in 2014?

Euronav profiteert van zijn sterke financiële positie om een overname te doen in een sector die met overcapaciteit kampt. Een strategie die het in het verleden al aanwendde en dankzij een goede timing succesvol was. Gezien de tarieven voor het transport van olie in 2018 nog een tijdlang in het slop zullen zitten, koopt u best niet.
HOUDEN.

Consolidatie aan de gang

Euronav zal 493,3 miljoen USD uitgeven (betaald met eigen aandelen) om het Amerikaanse Gener8 Maritime in te lijven. De prijs ligt iets onder de waarde van de gekochte vloot (21 supertankers of VLCC’s, 9 kleinere tankers) rekening houdend met de schulden. Eens de operatie afgerond is (juni) zullen de huidige Euronav-aandeelhouders 72% van de fusiegroep in handen hebben. Er zullen 6 supertankers worden verkocht om de schuld in te perken en in de toekomst nieuwe overnames te kunnen doen.

Net als in 2014?

Euronav voert een succesvolle strategie: schepen kopen wanneer de prijzen laag liggen door de overcapaciteit. Op de markt voor olietankers zijn vraag en aanbod immers maar zelden in evenwicht daar er tussen de bestellingen en de leveringen een lange tijd kan verstrijken (3-4 jaar). De reder kan zich deze strategie veroorloven doordat het financieel gezien sterker in zijn schoenen staat dan de meeste van zijn concurrenten.

In 2014 kocht Euronav 19 VLCC’s. En eind 2014 werden de olietransporttarieven weer winstgevend. Bovendien keerde de groep na een schorsing van 4 jaar vanaf toen opnieuw gulle dividenden uit: 1,81 USD netto in totaal voor de boekjaren 2015 en 2016!

2018: zal het tij keren?

Door de verkoop van schepen zal het resultaat 2017 wellicht in evenwicht zijn. De volgende 2 jaren ogen gunstiger. Wel heerst nog onzekerheid rond de vraag (impact van productiebeperkingsakkoord v.d. OPEC, tragere bevoorrading in China…). De horizon klaart echter op voor het aanbod. Terwijl de wereldvloot over de laatste 2 jaar met 6% per jaar groeide, zal dit groeiritme in 2018 vertragen of zelfs lager uitkomen (minder leveringen, meer oudere schepen naar de schroothoop). En al zal het boekjaar 2018 nog grotendeels moeilijk zijn, toch zou de markt over haar dieptepunt heen kunnen zijn. Overigens zal de benuttingsgraad van de schepen opnieuw stijgen. Bijgevolg zouden de scheepsprijzen kunnen opveren en in het zog hiervan de winst in 2019 kunnen klimmen.

Koers op het moment van de analyse: 7,85 EUR

Het Belgisch bedrijf Euronav vervoert olie en olieproducten over zee. Eens de overname van de Amerikaanse reder afgerond is, zal de groep de grootste onafhankelijke speler uit de sector zijn (niet gecontroleerd door oliemaatschappijen). De groep zet haar gulle dividendpolitiek verder: ze keert 80% van haar winst uit (minimum 0,12 USD bruto per aandeel tijdens holle cycli, zoals dit nu het geval is). 

Deel dit artikel