Analyse
Zes koopwaardige Belgische aandelen 6 maanden geleden - donderdag 14 december 2017
Op de beurs van Brussel noteren er aandelen waarvan de koers nog niet de reële waarde weerspiegelt. We selecteerden er 6, plus 3 andere die enkel voor waaghalzen zijn bestemd.
Zes koopwaardige Belgische aandelen

Zes koopwaardige Belgische aandelen

Sinds begin dit jaar dienden de Belgische aandelen zich tevreden te stellen met een rendement van gemiddeld 6 %, ruim onder dat van de beurzen van de eurozone: +16%. Enkele aandelen wisten uiteraard wel schitterende resultaten op te tekenen (Engie: +29%, ING: +18%, KBC: +20%, Umicore: +47%, GBL: +16%). Maar over het geheel genomen was de beurs van Brussel niet echt in topvorm.

Heeft die ondermaatse prestatie de Belgische aandelen echter goedkoper gemaakt dan een jaar geleden? Niet bepaald. De meeste ratio's aan de hand waarvan kan worden bepaald of een aandeel duur of goedkoop is (koers-winstverhouding, dividendrendement, koers-boekwaardeverhouding), liggen niet alleen ruim boven hun historische gemiddelde maar ook nog eens op een vergelijkbaar en zelfs iets hoger niveau dan begin dit jaar. Er wordt dan ook niet verwacht dat de beurs van Brussel de komende jaren een hoger rendement zal leveren dan de andere beurzen.

Toch bevat ze enkele aandelen waarvan de koers nog niet de reële waarde van de bedrijven weerspiegelt en die nog een behoorlijke groeimarge hebben. Onthou wel dat die aandelen elk heel verschillende risicoprofielen hebben. En vergeet ook niet de eerste regel die u moet volgen voor een goed beheer van uw aandelenportefeuille: spreiden! Let erop dat het belang van elk aandeel in uw portefeuille nooit hoger is dan 5% van de waarde van uw portefeuille.

Drie interessante dividendaandelen

Gimv
De Vlaamse investeringsmaatschappij heeft een tamelijk jonge participatieportefeuille (de voorbije jaren waren er heel wat desinvesteringen) die gediversifieerd is aan de hand van een vijftigtal ondernemingen gevestigd in België en de buurlanden. Gimv kan worden beschouwd als een alternatief voor een beleggingsfonds dat belegt in een groep van niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Gimv bewees in het verleden ruimschoots knappe meerwaarden te kunnen verwezenlijken bij het doorverkopen van zijn belangen. Op dit moment is de beurskoers iets hoger, ongeveer 6%, dan de waarde van de belangen van Gimv (als we ze afzonderlijk berekenen en vervolgens optellen). Maar dat schrikt ons niet af. Vooreerst is het een teken van het vertrouwen dat de beleggers stellen in de het vermogen van Gimv om geïdentificeerde bedrijven eerst te kopen en later met een meerwaarde te verkopen. Ten tweede waardeert Gimv zijn belangen zeer conservatief.

Kortom, de reële waarde van die belangen is wellicht iets hoger, waarmee de beurskoers rekening houdt. Tot slot vormen de liquiditeiten in de kas van de groep een zekerheid dat het dividend (minstens) gehandhaafd zal blijven, wat er ook gebeurt op korte of middellange termijn. Tegen de huidige koers bedraagt het dividendrendement een fraaie 3,4% netto.

TINC
The INfrastructure Company (kortweg TINC) investeert in openbare en private infrastructuurprojecten (autowegen, windmolenparken, optische vezelnetwerken ...). Die projecten leveren inkomsten op die erg goed te voorspellen zijn. De portefeuille van TINC, die nog zal groeien, omvat vandaag vijftien investeringen in België, Nederland en Ierland.

Ook hier hebben de beleggers die op zoek zijn naar mooie rendementen de beurskoers boven de waarde van de belangen van de groep (geraamd op 11,27 euro per aandeel) gestuwd. Maar tegen de huidige koers zal het volgende dividend nog altijd een behoorlijk rendement opleveren dat geraamd wordt op 2,75 % netto. Goed nieuws is ook dat hoewel TINC een stabiel dividend overwoog het nu van plan is om het te laten mee evolueren met de inflatie.

Atenor
De Belgische promotor beheert een portefeuille vastgoedprojecten die het hem mogelijk maakt om de komende jaren sereen tegemoet te zien. De directie heeft in het verleden al ruimschoots bewezen zowel het operationele als financiële risico te kunnen beheren, wat belangrijk is in vastgoedontwikkeling.

Onlangs heeft Atenor zijn dividendgroeibeleid, dat het de voorbije zes jaar had gepauzeerd, hervat. Dankzij de zichtbaarheid die geboden wordt door de maturiteit van diverse projecten kan worden uitgegaan van een stijging van 2% per jaar voor de komende jaren. Voor het volgende dividend vertaalt zich dat, tegen de huidige koers, in een nettorendement van 3%.

Drie aandelen van bedrijven die nichespelers zijn en wereldwijd kunnen schitteren dankzij hun technologisch voordeel.

Melexis
Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt halfgeleiders (elektronische chips) die vooral gebruikt worden in de autosector. Het bedrijf behoort tot de top 5 in het segment dat goed is voor bijna 90% van zijn omzet.

Melexis bevindt zich een comfortabele positie en heeft alle troeven in handen om veel sneller dan de markt te blijven groeien (zelfs zonder overnames!). In een automarkt waarvan verwacht wordt dat ze nog groter zal worden (+ 3 tot 5% per jaar tussen 2017 en 2020) zal het aantal halfgeleiders in auto's alleen maar toenemen (veiligheid, comfort, milieu) en de zelfrijdende auto's zullen het aantal halfgeleiders per wagen met ruim een kwart doen toenemen. Het gemiddelde aantal Melexis-chips aanwezig in een nieuwe auto steeg vorig jaar van 7 tot bijna 9!

In de nabije toekomst zullen de doelstellingen van de groep voor 2017 (omzet: + 12%, stabiele bedrijfsmarge van ongeveer 25%) volgens ons zonder probleem worden gehaald.

Umicore
Umicore profiteert van de groeiende vraag van de drie markten waarop het bedrijf zich toespitst: het onder controle houden van uitstootgassen aan de hand van zijn katalysatoren, het recycleren van edelmetalen en het elektrificeren van de autosector aan de hand van zijn kathoden voor oplaadbare batterijen.

Sinds ons eerste koopadvies tweeënhalf jaar geleden bedraagt het bijeengeraapte rendement 80% dankzij investeerders die een voet tussen de deur proberen te krijgen in de ontwikkeling van elektrische auto's. Dat is nochtans lang niet de enige troef van het bedrijf, dat in een cyclus van duurzame groei zit die wellicht zal blijven duren tot na 2020. Tot dan mikken we op een winstgroei van gemiddeld 14% per jaar. 

EVS 
De specialist in digitale oplossingen voor het opnemen, monteren en verspreiden van beelden schittert niet echt. De koersstijging van 2016 werd in 2017 weggevaagd. De nieuwe investeringscyclus van de televisieproducenten ondersteund door de opkomst van nieuwe technologieën (4K en IP-systeem) wordt maar niet concreet. De producenten aarzelen omdat hun inkomsten uit reclame gedaald zijn. 

Die investeringen blijven echter onvermijdbaar om adverteerders aan te trekken. Als de golf niet in gang gezet wordt met de Wereldbeker Voetbal van volgende zomer, dan zal het wachten zijn tot de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Tot dan kan de belegger rekenen op genereuze dividenden.

Drie bijkomende aandelen die enkel voorbehouden zijn voor de grootste speculanten, die zich bewust zijn van de risico's.

Sommige aandelen, die in 2017 sterk teleurstelden, zouden in 2018 de beursactualiteit kunnen halen. Die aandelen zijn tamelijk goedkoop. Maar ze zijn ook nogal risicovol. Ze behoren tot een sector die in moeilijkheden verkeert, ze hebben een broze financiële structuur ... Kortom, naargelang de nieuwsberichten volgend jaar positief of negatief zijn, zullen hun koersen aanzienlijk opveren ... of nog meer zakken. 

Exmar
In de maritieme sector, heiligdom van de beurstegenvallers van de voorbije jaren, zou Exmar sterk kunnen opveren als het eindelijk klanten vindt voor zijn niet-verhuurde schuiten. Dat zou het bedrijf uit een financiële situatie halen die gelet op de zware schuldenlast onhoudbaar is. 

Agfa-Gevaert

Bij Agfa-Gevaert zal de omzeterosie wellicht nog niet kunnen worden ingedijkt in 2018. De plannen om de informatica-activiteiten bestemd voor de medische sector op te splitsen, zouden het volgens ons echter mogelijk moeten maken om alle activiteiten beter te waarderen als die plannen ook echt concreet zou worden aangezien ze bevorderlijk zouden zijn voor de transparantie en de ontvankelijkheid voor toekomstige overdrachten, fusies, samenwerkingen.

Nyrstar
Na zes jaar van rode cijfers zou 2018 het jaar kunnen zijn waarin Nyrstar opnieuw winstgevend wordt. De schuldenlast van de groep blijft veel te hoog. Maar als de zinkprijzen niet te veel dalen en de Port Pirie-fabriek zoals gepland in gebruik wordt genomen, omvat de koers nog potentieel. Gelet op de toegenomen inkopen van privéaandelen in de loop van 2017 heeft de directie er in ieder geval alle vertrouwen in.

Deel dit artikel