Analyse
In mei 2016 lanceerde Fagron een reddingsplan 7 maanden geleden - woensdag 13 december 2017
Hoe zit het nu met de gezondheid van de groep 19 maanden later?

Is het aandeel waarvan de koers sindsdien verdubbelde nog interessant? Rekening houdend met het risiconiveau (4) menen we van niet.

Beter gepositioneerd

Fagron, dat actief is in farmaceutische bereidingen, ging door een woelige periode na een bruuske wijziging in het Amerikaanse vergoedingssysteem in 2015. Dankzij een aantal kapitaalverhogingen en desinvesteringen bereikte de schuld weer een aanvaardbaar niveau. En na de verliezen van 2015 en 2016 (door waardeverminderingen op Amerikaanse activiteiten) zal de groep in 2017 opnieuw winst boeken. Overigens deed ze nieuwe overnames (sinds de zomer: 2 kleine overnames op het vlak van grondstoffen in Kroatië en Brazilië). Die strategie bracht de groep voorheen voor- en tegenspoed en werd in 2016 tijdelijk opgeschort.

Fagron rondde zijn herstructurering af en is nu op zoek naar een nieuwe CEO om zijn activiteiten verder te ontwikkelen. Rond het overhaaste vertrek van de vorige CEO, 2 jaar nadat deze zijn functie opnam, hangen echter nog altijd ernstige vragen (strategische onenigheden?).

Matige resultaten

Over de eerste 9 maanden van 2017 klom de omzet zoals verwacht met 4,4 % (zonder afstotingen) of 1,6% zonder wisselkoerseffecten. Over het 4e kwartaal zal het resultaat in Europa wellicht nog lijden onder de achterstand van de externe labo’s (grondstoffenanalyse). Verder stellen de verkopen in de VS niet gerust (slechts +4,1% in het 3e kw). Wel is de VS de zone waarvan de groep het meest verwacht in de volgende jaren (ingebruikname van een nieuwe fabriek in maart).

Vermijden

Hoewel de winstgevendheid dit jaar wat toegenomen zal zijn, verwachten we nadien niet veel beterschap. Overigens zal, indien de omzet in 2018 niet significant zal stijgen, de winstgroei vooral afkomstig zijn van de dalende interestlasten (in juli slonk de schuld na een terugbetaling van 225 miljoen). We tippen op een winst per aandeel van 0,60 EUR in 2017 en 0,70 EUR in 2018 en verwachten geen dividend voor 2017. Gezien de lage visibiliteit op het werkelijke potentieel van de groep en de boekwaarde die we inschatten op 2,70 EUR per aandeel tegen eind 2017, lijkt het aandeel ons duur.

Koers op het moment van de analyse: 11,13 EUR

Fagron is een Belgisch bedrijf dat farmaceutische grondstoffen en bereidingen produceert voor apotheken, ziekenhuizen enz.

Deel dit artikel