Analyse
De evolutie van de winst en de dividenden van Fluxys Belgium houden geen verrassingen in 8 maanden geleden - vrijdag 13 oktober 2017
Geef de voorkeur aan Elia.

Het dividend blijft al 3 jaar op peil. Is dit ook voor 2017 het geval, dan zou het rendement kunnen uitkomen op 3,1% netto. Toch is het aandeel niet goedkoop. Bent u op zoek naar fraaie en regelmatige dividenden en een laag risico, kies dan voor Elia (minder duur en mooie groeivooruitzichten).
Verkoop Fluxys Belgium.

Net als bij Elia houdt de evolutie van de winst en de dividenden geen verrassingen in. Ze volgen de evolutie van de transporttarieven die de regulator vastlegt op basis van de rente en de investeringen van de groep. Ook waarborgt de regulator zo dat Fluxys Belgium een billijk rendement krijgt. Maar de groep is enkel actief in België (buitenlandse activiteiten zitten in niet-beursgenoteerde moedermaatschappij Fluxys) en zal dus nooit een groeiaandeel zijn. Elia daarentegen maakte goede vooruitzichten bekend. Zo zijn in België in het kader van hernieuwbare energie grote investeringen nodig. Ook is de groep actief in Duitsland. Wel zal de winstdaling van Fluxys van de afgelopen 6 jaar dankzij de remonte van de rente op 10 jaar eindelijk worden gestopt. Voor 2017 mikken we op een winst per aandeel van 0,90 EUR (+30%). En al blijft het dividend gehandhaafd (0,84 EUR netto), dan nog zal het hoger liggen dan de winst (voor de 7e maal op rij)! Bij Elia ligt het dividendrendement lager (2,4% netto). Wel vertegenwoordigt het slechts 50% van de winst en zal het in de volgende jaren nog toenemen.

Koers op het moment van de analyse: 27,07 EUR

Deel dit artikel