Analyse
Ageas en de belangenorganisaties konden nog geen nieuw schikkingsvoorstel indienen 10 maanden geleden - dinsdag 17 oktober 2017
Het voorstel moest uiterlijk tegen 17/10 worden ingediend. Dat lukte echter niet. Het Hof van Beroep van Amsterdam verlengde de indieningsperiode t.e.m. 12/12.
Logo Ageas

Logo Ageas

HOUDEN.

Teloorgang van Fortis

Door de financiële crisis in 2008 zagen de toenmalige Fortis-aandeelhouders hun belegging grotendeels in rook opgaan. Dat leidde tot allerlei juridische procedures en schadeclaims die Fortis-opvolger Ageas boven het hoofd bleven hangen. Na lange onderhandelingen raakten 4 belangenverdedigingsorganisaties en Ageas in maart 2016 het eens rond een schadevergoedingsregeling waarmee Ageas het hele Fortis-verleden achter zich zou kunnen laten. In ruil voor het stopzetten van de burgerlijke zaken over het Fortis-verleden bood Ageas de gedupeerde aandeelhouders in totaal 1,2 miljard euro. Wel moest die regeling door een voldoende groot draagvlak worden gesteund en door het Hof Van Beroep van Amsterdam in juni 2017 algemeen bindend worden verklaard.

De rechter: een onvoldoende!

Na het aanhoren van een aantal voor-en tegenstanders uitte de rechter 2 bezwaren tegen de voorgelegde schikking. Vooreerst zouden de aandeelhouders die zich niet vóór 31 december 2014 bij één van de 4 belangenorganisaties hadden aangesloten (Deminor, Vereniging van Effectenbezitters – VEB, FortisEffect en Stichting Investor Claims Against Fortis – SICAF), te sterk worden benadeeld (zouden een lagere vergoeding krijgen). Daarnaast zou er te veel geld aan de vingers van de organisaties blijven plakken. Tegen alle verwachtingen in gaf de rechter dus géén groen licht. Wel kregen Ageas en de 4 organisaties tot 17/10 de tijd om een verbeterde versie in te dienen.

Nieuw akkoord blijft uit

Ageas liet weten dat er aan een nieuw schikkingsvoorstel wordt gewerkt, maar er nog geen nieuwe overeenkomst is bereikt. Het vraagt het Hof daarom de indieningsperiode te verlengen. Ook wil het een extra inspanning leveren door naast de 1,2 miljard nog eens 100 miljoen op tafel te leggen om alsnog tot een oplossing te komen.

Gevolgen voor de Fortis-aandeelhouder

Timing: het uitblijven van een nieuw akkoord betekent dat de eventuele betaling van een schadevergoeding alweer vertraging zal oplopen. De rechtbank besliste dat het nieuwe voorstel tegen 12 december moet worden ingediend. Eerst zal er echter een nieuw akkoord moeten worden bereikt. Voorts zal de rechter de nieuwe schikking nog algemeen bindend moeten verklaren. Daarna krijgen de Fortis-aandeelhouders die niet op het schikkingsvoorstel willen ingaan en eventuele verdere juridische stappen willen ondernemen om een hogere schadevergoeding af te dwingen, 3 tot 6 maanden om zich te manifesteren (opt-out). Pas erna (6 à 9 maanden na de bindendverklaring) zullen de eerste schadevergoedingen worden uitbetaald. Terwijl Ageas er bij het eerste voorstel vanuit ging dat alles in 2019 zou worden afgerond, is die deadline nu zeker niet meer haalbaar.

Schadevergoedingsbedrag: de extra 100 miljoen die Ageas wil uitkeren, volstaat niet om de gedupeerden die niet vóór 31 december 2014 bij één van de 4 organisaties waren aangesloten, dezelfde schadevergoeding te betalen als aan de gedupeerden die wel waren aangesloten. Wel zullen ze waarschijnlijk een iets hoger bedrag krijgen dan in de oorspronkelijke schikking voorzien. Overigens zullen de toegekende vergoedingen net als voorheen slechts een deeltje van het verlies compenseren.

Wat te doen: momenteel moeten de gedupeerden afwachten en hoeven ze niets te ondernemen. Het enige wat ze eventueel kunnen doen, is de nodige bewijsstukken verzamelen van de aankoop, verkoop en het aanhouden van Fortis-aandelen in de periode tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 (borderellen, positieoverzichten van uw effectenrekening…). Wij houden u op de hoogte en zullen u tijdig aangeven wanneer en hoe u dient te handelen. Ook zullen we u helpen bij het vervullen van de nodige formaliteiten.

Wie komt in aanmerking ?

Alle beleggers die Fortis-aandelen kochten, verkochten of aanhielden tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 hebben, mits de nodige bewijsstukken en een aan-vraag ten gepaste tijde, recht op een schadevergoeding. De Fortis/Ageas-aandelen mogen intussen verkocht zijn. Wel moet er eerst een bindende schikking zijn.

Gevolgen voor de Ageas-aandeelhouder

Ageas ondernam al heel wat stap-pen om het Fortis-puin te ruimen. Zolang er echter geen definitieve schikking is waarmee (zo goed als) alle burgerlijke rechtszaken i.v.m. Fortis worden geëlimineerd, rest er onzekerheid rond de gevolgen en eventuele schadevergoedingen die in het slechtste geval tot enkele miljarden euro kunnen oplopen (1 miljard = ±5 EUR per aandeel Ageas of 1,5 à 2 keer de jaarwinst). Ageas heeft er dus alle belang bij tot een algemeen bindende regeling te komen.

De extra 100 miljoen euro die Ageas wil uitkeren, is makkelijk te torsen en zal een beperkte impact hebben op de winst (minder dan 0,5 EUR per aandeel).

Hoewel de operationele vooruitzichten fraai ogen, kopen we omwille van het toch aanzienlijke risico niet. U mag het aandeel Ageas wel houden.

Koers van Ageas op het moment van de analyse: 40,49 EUR

 

Ageas is een internationale verzekeringsholding die actief is in België, het VK en 14 andere landen in Europa en Azië. Als opvolger van Fortis sleept ze nog een aantal rechtszaken uit het verleden mee.

 

Deel dit artikel