Analyse
Hoeveel stormschade voor verzekeraars? 9 maanden geleden - woensdag 20 september 2017
Er heerst nog veel onzekerheid over de omvang van de schade. Wat doet u best met aandelen van de sector?

Het lijkt er op dat de verzekeraars aan de ergste scenario's ontsnapt zijn. Na de verliezen van de voorbije weken klimt de sector dan ook weer wat hoger.
We laten echter de herverzekeringssector voor wat hij is.
Onder de verzekeraars kunt u wel Axa steeds kopen en Aegon behouden. Zurich Insurance kunt u ook behouden, voor het dividend (rendement: 6,3% bruto).

Verzekeraars rechten de rug

Hoewel het nog te vroeg is om de exacte schade te becijferen die de orkaan Irma heeft aangericht in de Caraïben en in Florida, zijn de allergrootste rampscenario's vermeden. De verzekeringssector, die de voorbije drie weken 3,3% prijsgaf en sinds begin augustus al 5,1%, haalde dan ook opgelucht adem en klom deze week weer 2% hoger (in EUR). Bij een worstcasescenario werden de verliezen op meer dan 100 miljard USD geraamd, maar de eerste ramingen na de feiten maken gewag van 20 à 40 miljard USD, al zou dat bedrag nog kunnen stijgen. Hoe dan ook zijn de gevolgen van het recente natuurgeweld niet verwaarloosbaar voor de verzekeraars.

Financiële gevolgen

De verzekeraars die het hardst geraakt werden, zijn uiteraard lokale spelers zoals Allstate, Heritage Insurance en Travelers. Bij de Europese verzekeraars heeft nog geen enkele grote maatschappij het bedrag van haar verliezen bekendgemaakt, al liet het Duitse Allianz wel al weten dat het zijn maximale blootstelling aan de gevolgen van de orkaan Harvey (Texas eind augustus) op 220 miljoen euro begroot. Dat is minder dan 2% van de bedrijfswinst 2016. Allianz en het Zwitserse Zürich Insurance zijn ook blootgesteld aan de recente doortocht van Irma in Florida. De resultaten voor het 2de kwartaal 2017 toonden evenwel aan dat de soliditeit van de verzekeraars is verbeterd en we verwachten dan ook geen grote problemen met hun balansen en al evenmin dat ze bij de aandeelhouders zullen moeten aankloppen om hun eigen vermogen te versterken. Zelfs een schrapping van het dividend voor één jaar lijkt ons onwaarschijnlijk. Het prijskaartje voor de overstromingen zal overigens nog meevallen doordat veel van de getroffen woningen niet gedekt waren voor dit risico.

Herverzekeraars

Ook Europese herverzekeraars (verzekeraars van de verzekeringsmaatschappijen als het ware) zoals Swiss Re, Munich Re of Hannover Re zullen verliezen moeten incasseren, zonder dat hun reserves om dergelijke risico's te dekken evenwel compleet uitgeput zullen raken. De professionals uit deze sector kwamen begin september bijeen in Monaco en verwachten geen algemene stijging van de herverzekeringstarieven. Op wereldwijd niveau is er nog altijd sprake van onderverzekering tegen natuurrampen en ze verwachten hooguit dat de prijs van bepaalde contracten zich zal stabiliseren.

Magere groei

Door de aanhoudend lage rentevoeten in Europa daalt ook de winstgevendheid van de beleggingen (in de eerste plaats in obligaties) die verzekeraars doen met de hen toevertrouwde premies. En het zijn precies die beleggingen die het rendement bepalen van veel verzekeringscontracten.
Doordat ze in het verleden hogere rendementen hebben beloofd, zijn verzekeraars vandaag geneigd om meer risico te nemen en te beleggen in activa die potentieel meer opbrengen om zo hun verplichtingen te kunnen blijven nakomen. Maar het toezichtkader voor verzekeraars (Solvency II-richtlijn) verplicht hen om een eigen vermogen aan te houden in functie van hun risicoblootstelling, wat dan weer weegt op hun rentabiliteit.
Toch staan de verzekeraars niet noodzakelijk machteloos tegen die realiteit. Om een antwoord te vinden op het lagerenteklimaat van de voorbije jaren hebben ze (Axa, Aegon, ...) bijvoorbeeld nieuwe types levensverzekeringen ontwikkeld waarbij het risico op een zwakke prestatie van de onderliggende beleggingsportefeuille wordt gedragen door de verzekerden (type tak 23 of 21) of waarbij er wel een bepaald rendement wordt gewaarborgd, maar dan een heel laag.

– Aegon is actief in de VS, hoofdzakelijk in levensverzekeringen. De impact van de natuurrampen is in deze fase beperkt en de groep versterkte recentelijk nog haar soliditeit.
– Axa is vooral actief in levensverzekeringen en vermogensbeheer in de VS en zal geen grote schade oplopen door het recente natuurgeweld. De soliditeit van de Franse verzekeraar zit sinds een paar maanden in de lift en Axa is vastberaden om zijn inspanningen voort te zetten en zo zijn doelstellingen voor 2020 te halen. De koers houdt o.i. nog wat stijgingspotentieel achter de hand.
– Zurich Insurance zou zijn herwonnen soliditeit kunnen aanwenden om zijn dividend op te krikken of een overname te doen die de groei kan stimuleren. De groep zal echter niet ontsnappen aan de impact van de tropische stormen.

Koersen op het moment van de analyse

Aegon: 4,79 EUR
Axa: 24,55 EUR
Zurich Insurance: 287,10 CHF

Deel dit artikel