Analyse
Betreedt BNP Paribas binnenkort de Duitse markt? 11 maanden geleden - dinsdag 26 september 2017
Denkt de groep aan een toenadering met Commerzbank?

Voorlopig is het nog niet zover... En een operatie van die omvang zou de aandacht kunnen afleiden van het eigen groeiplan. Maar hoe dan ook is het aandeel correct gewaardeerd en biedt het een mooi dividendrendement. Om die reden mag u: HOUDEN.

Als de Duitse regering haar belang van 15% in Commerzbank van de hand doet, naar wie zou het dan gaan? De Franse groep BNP Paribas wordt genoemd als een van de kandidaat-overnemers. Wij zijn evenwel vrij sceptisch. De rentabiliteit van Commerzbank is laag en de bank slaagt er niet in haar inkomsten duurzaam op te krikken. Bovendien zit BNPP met een eigen groeiplan waarnaar alle aandacht zou moeten gaan. Al klopt het natuurlijk wel dat de operatie in principe de kans biedt om als retailbank ook voet aan de grond te krijgen in Duitsland (naast Frankrijk, België en Italië) en om de portefeuille industriële klanten uit te breiden. Ook de groep UniCredit, die al in Duitsland en Italië aanwezig is, wordt geciteerd als een van de gegadigden. Los van het Commerzbank-verhaal publiceerde BNPP een solide balans voor het 1ste halfjaar, met ondanks de herstructureringskosten een goed rentabiliteitsniveau. Dankzij dat resultaat kon de groep haar dividend verhogen tot 3 EUR. Het biedt nu een rendement van 4,5% bruto, wat reden genoeg is om het aandeel op zak te houden.

Koers op het moment van de analyse: 66,33 EUR

BNP Paribas is een universele bank met stevige wortels in Frankrijk; de groep bouwt haar retailbank en gespecialiseerde diensten uit in het buitenland.

Deel dit artikel