Analyse
Snap, het bedrijf achter de app SnapChat, maakte zijn beursintrede in New York 1 jaar geleden - vrijdag 3 maart 2017
Snapchat is een app waarmee je naar je contacten foto's en video’s verstuurt die al na een paar seconden weer verdwijnen.
Snap, het bedrijf achter de app SnapChat, maakte zijn beursintrede in New York

Snap, het bedrijf achter de app SnapChat, maakte zijn beursintrede in New York

We vinden het aandeel te riskant. Het hoort niet thuis in de portefeuille van beleggers die een gezond evenwicht tussen rendement en risico willen.
NIET KOPEN.

 

De openingskoers van het aandeel Snap was 17 USD, maar aan het einde van de eerste dag Wall Street stond de koers al op 24,48 USD. Zoals altijd met beursintroducties van Amerikaanse technologiebedrijven, konden Europese beleggers er niet aan deelnemen.

 

Snap boekt al sinds zijn oprichting grote verliezen

– Vorig jaar dook Snap voor 514 miljoen dollar in het rood en het bedrijf waarschuwt dat het de komende jaren wellicht nog niet winstgevend zal worden. De groep verdubbelde haar on-derzoeks- en ontwikkelingsinspanningen (kost veel geld) en verdrievoudigde in 2016 haar personeelsbestand. Bovendien moet ze grote hostingbedragen betalen aan Google voor haar plekje in de cloud. Ook wij denken dat, zelfs bij een forse omzetgroei (erg hypothetisch), de winstgevendheid van de groep nog niet voor morgen is.
– Op zich is het voor een bedrijf dat nog in een opstartfase zit, geen onoverkomelijk probleem dat het nog niet winstgevend is op het moment dat het naar de beurs trekt. Dat wordt het pas als het er binnen een redelijke termijn (o.a. dankzij een stijging van de inkomsten) nog steeds niet in slaagt om rendabel te worden. En volgens ons dreigt het schoentje net daar te wringen voor Snap...

 

De groei van het aantal gebruikers is vertraagd in het 4de kwartaal

Terwijl de groep sinds 2015 elk kwartaal 10 tot 20 miljoen nieuwe gebruikers verwelkomde, kwamen er in het 4de kwartaal van 2016 slechts 5 miljoen nieuwe Snapchatters bij (waardoor het totaal aantal gebruikers afklokte op 158 miljoen). Die vertraging heeft veel te maken met de inspanningen van Facebook om zijn foto- en videodiensten verder te ontwikkelen via Instagram. Die zware concurrentie dreigt te wegen op de capaciteit van Snapchat om adverteerders aan te trekken en zo duurzaam de inkomsten op te krikken. Bovendien richt Snapchat zich hoofdzakelijk op een jong publiek (60% van de gebruikers in de VS is jonger dan 25 en 23% zijn tieners tussen 13 en 17 jaar), terwijl Facebook en Google allebei een veel ruimer publiek bereiken. De activiteit van Snap lijkt ook niet echt beschermd door hoge instapdrempels die nieuwe concurrenten afschrikken. Anderzijds is het diversifiëren van activiteiten om adverteerders aan te trekken vaak minder makkelijk dan het lijkt. Facebook is er wel in geslaagd zonder zijn businessmodel te verloochenen, maar Twitter, die andere instant messagingreus, slaagt er niet in, tot grote ergernis van zijn aandeelhouders.

 

Aan de aandelen Snap op de beurs zijn geen stemrechten gekoppeld.

De oprichters houden met andere woorden de alleenzeggenschap over het bedrijfsbeleid voor zichzelf. Wij stellen dergelijke praktijken regelmatig aan de kaak omdat ze afbreuk doen aan de rechten van aandeelhouders. Facebook en Alphabet, het moederhuis van Google, zijn overigens in hetzelfde bedje ziek. Door alle macht voor zich te houden, voorkomen de oprichters dat aandeelhouders druk kunnen gaan uitoefenen om de bedrijfsvoering en de strategie bij te sturen, i.h.b. wanneer de prestaties ontgoochelen. Nochtans is dat hun volste recht, want zij hebben toch ook centen aangedragen?

 

De kans op ontgoochelingen is reëel en we raden u aan om dit aandeel te laten voor wat het is.

– Ondanks de forse stijgingen van de voorbije maanden mogen we niet vergeten dat de aandelenmarkten blootgesteld zijn aan zowel economische, financiële als politieke risico's. Het lijkt ons onnodig om uw portefeuillerisico nog meer op te voeren door te beleggen in een aandeel van een bedrijf zoals Snap.
– Historisch bekeken zijn nog maar weinig beursintroducties van technologiebedrijven achteraf een succes gebleken voor de aandeelhouders.
– Het waarderingsniveau van Snap is erg hoog. De introductieprijs van 17 USD is te hoog in het licht van de groeiverwachtingen van het bedrijf (waar trouwens door het management zelf vraagtekens bij worden geplaatst!). De koers stemt overeen met zowat 60 keer de omzet, terwijl die verhouding bij concurrenten die wel rendabel zijn, zoals Alphabet en Facebook, respectievelijk slechts 7 en 14 bedraagt. 

Deel dit artikel