Analyse
BCP houdt het hoofd boven water 1 jaar geleden - maandag 13 maart 2017
Het resultaat 2016 belandde net niet in het rood maar kwam boven de verwachtingen uit.

Dit is dankzij belastingverminderingen en andere uitzonderlijke elementen in het vierde kwartaal.
HOUDEN.

De groep sloot 2016 af met een winst van 23,9 miljoen euro, d.i. fors onder de 235 miljoen die in 2015 werd ge-boekt. Rekening houdend met het toegenomen aantal aandelen als gevolg van de kapitaalverhoging in november 2016 en februari 2017 kelderde de winst per aandeel met 92% tot 0,004 EUR. Toch is dit beter dan wat we hadden verwacht (we vreesden voor een verlies van 0,04 EUR per aandeel). Dit is voornamelijk te danken aan uitzonderlijke elementen in het 4e kwartaal 2016, belastingenkredieten die door de fiscus werden toegekend en de erg positieve impact van de herziening van de collectieve arbeid, waardoor de personeelskosten lager gingen. Dit jaar kon de groep dankzij de middelen die ze via de kapitaalverhoging vergaarde, de staatsteun een paar maanden vroeger terugbetalen (waardoor de financieringslasten lager uitkwamen) en haar solvabiliteit opkrikken (de core tier one+ bedraagt nu 12,8% t.o.v. 12,4% in december).
We tippen tegenwoordig op een winst per aandeel van 0,016 EUR in 2017 (t.o.v. 0,019 voorheen) en van 0,025 EUR in 2018 (t.o.v. 0,029).

 

Koers op het moment van de analyse: 0,16 EUR

 

 

BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

Deel dit artikel