Analyse
De lage gasprijs weegt op koers van Exelon 1 jaar geleden - dinsdag 14 februari 2017
Door meer op de distributie van elektriciteit te focussen kan Exelon echter zijn winst stabiliseren en zijn dividend optrekken.

Maar enkel een forse stijging van de gasprijs kan de koers nieuw leven inblazen.
HOUDEN.

De fusie met Pepco in 2016 woog op het resultaat van het afgelopen jaar (winst per aandeel gehalveerd tot 1,23 USD), maar de gegenereerde liquiditeiten overtroffen onze ramingen (6,92 USD per aandeel, d.i. meer dan verwacht). De strategie van de groep, namelijk de overvloedige liquiditeiten uit de elektriciteitsproductie aanwenden om de ontwikkeling van de elektriciteitsdistributie (stabielere activiteit) te boosten, werpt dus haar vruchten af. Ook droeg in 2016 de distributie voor de eerste maal meer toe tot de winst dan de productie. In de volgende jaren zal Exelon wellicht zijn prijzen in de elektriciteitsdistributie kunnen opdrijven (dankzij zware investeringen). Er wordt in die tak tegen 2020 dan ook een jaarlijkse winststijging van 8% verwacht. De productietak wordt dan weer afgeremd door de aanhoudend lage gasprijs (waarvan de prijs van de elektriciteit die de groep produceert afhangt). Niettemin kreeg Exelon onlangs overheidssubsidies om een aantal van zijn kerncentrales die minder winstgevend zijn maar tevens minder broeikasgassen uitstoten, draaiende te houden.

Koers op het moment van de analyse: 35,10 USD

Exelon is een van de belangrijkste elektriciteitsproducenten van de VS en de nummer 1 voor kernenergie. De groep is gespecialiseerd in de productie van goedkope elektriciteit zonder de uitstoot van broeikasgassen.

Deel dit artikel