Analyse
Chevron maakte voor 2016 een resultaat onder de verwachtingen bekend 1 jaar geleden - dinsdag 31 januari 2017
Tal van positieve elementen wijzen er echter op dat 2017 beter wordt.

Het aandeel blijft aantrekkelijk.
KOPEN.

De groep maakte voor het laatste kwartaal 2016 een winst per aandeel bekend van slechts 0,22 USD (de markten tipten op 0,64). Na de aankondiging ging de koers 2,8% lager. Over heel 2016 viel de productie met 1% terug door de geleidelijke uitputting van de boorputten. Bovendien leed de groep in het 1e halfjaar onder de terugval van de oliemarkt. Daar 67% van de omzet afkomstig is uit de olie-exploratie, is Chevron meer blootgesteld aan de schommelingen van de ruwe olieprijs dan concurrent Exxon Mobil (onze favoriet uit de sector). Niettemin nam de productie in het 4e kwartaal opnieuw toe, wat rekening houdend met de opverende olieprijs goed nieuws is voor de toekomst. Vooral gezien in 2017 nieuwe projecten zullen worden opgestart. Bijgevolg tipt de groep voor 2017 op een productiestijging van 5 à 9%. Ook zal ze kosten blijven besparen en activa afstoten: Chevron wil over 2016-2017 namelijk 5 à 10 miljard dollar vergaren. Een doel dat ze wellicht zal halen daar ze in 2016 al 2,8 miljard dollar bijeenraapte. Deze liquiditeiten zijn in de eerste plaats voor de aandeelhouder bestemd. We mikken voor de 2 volgende dividenden op 4,32 en 4,35 USD bruto.

Koers op het moment van de analyse: 111,82 USD

Chevron is een Amerikaanse petroleum- en gasmaatschappij. Op basis van omzet en productie is de groep wereldwijd de nummer 4, na Exxon Mobil, BP en Royal Dutch Shell. Ze bestrijkt de volledige productieketen, van exploratie/productie tot raffinage (verwerking van ruwe olie tot benzine, kerosine, smeeroliën) en distributie.

Deel dit artikel