Analyse
Zurich Insurance stelt aandeelhouders gerust 1 jaar geleden - vrijdag 25 november 2016
De Zwitserse verzekeraar houdt rekening met zijn aandeelhouders en stelt daarom het dividend centraal in zijn plan 2017-2019. Aan de hand van de aangekondigde maatregelen wil de groep vooreerst haar winstgevendheid opdrijven.

Gezien het beperkt stijgingspotentieel, is het aandeel niet koopwaardig.
We raden u dus aan om te houden.

Kwartaalresultaten

In het 3e kwartaal boerden de inkomsten van Zurich Insurance met 1 % achteruit maar nam de winstgevendheid lichtjes toe. Deze resultaten liggen in dezelfde lijn als die van de Europese verzekeringssector. Gezien het gebrek aan economische groei en de lage rente kunnen verzekeraars enkel hun resultaten opdrijven en een dividend uitkeren door kosten uit te sparen.

Plan 2017-2019

Het nieuw driejarig plan ligt in de lijn van de aankondigingen van de laatste kwartalen. De groep zal focussen op de winstgevendheid en interne groei (zonder overnames). Ze mikt op een rendement op eigen vermogen van minimum 12 % (12 à 14 % voorheen). Een makkelijker haalbare doelstelling, maar of ze hierin zal slagen, zal afhangen van de economische context (economische groei in Europa zal in de volgende jaren o.i. niet versnellen). Daarnaast beoogt de groep geen concrete doelstellingen wat de winstgroei betreft. Overigens zal de uitvoering van het plan in 2016 en 2017 2,7 CHF per aandeel kosten.

Welk dividend?

Al laat het plan 2017-19 wat te wensen over, toch beantwoordt het aan de verwachtingen van de aandeelhouders, die zich afvroegen of het dividend houdbaar is (17 CHF in 2015). Zo wil de groep 1,5 miljard USD aan kosten uitsparen tegen 2019 (ca. -15 % t.o.v. 2015), d.i. ongeveer 50 % van het totale uitgekeerde bedrag in dividenden. En de groep kondigde een dividend aan van minimum 17 CHF. Een degelijke beslissing die de groep zal ontmoedigen nieuwe overnames te doen.

Advies

Dankzij de stijging van de langetermijnrente en de positieve aankondigingen bereikte de koers zijn hoogste punt van de laatste 12 maanden. Gezien het beperkt stijgingspotentieel, is het aandeel niet koopwaardig. We raden u dus aan om te houden.

Koers op het moment van de analyse: 269,10 CHF

De Zwitserse verzekeringsmaatschappij Zurich is actief in de tak leven en niet-leven (brandverzekering...). Daar de groep gespecialiseerd is in schadeverzekeringen , is ze gevoelig voor natuurrampen.

 

Deel dit artikel