Analyse
Barclays blijft zelfde koers varen 1 jaar geleden - vrijdag 4 november 2016

Daar het voor banken steeds moeilijker wordt om in alle domeinen uit te munten, moet Barclays blijven herstructureren en hercentreren, wil de groep haar dividend over een paar jaar optrekken.

De directie is dan ook van plan om nog verder activa af te stoten. Toch blijft de groepsstructuur complex.

Houden. 

 

Vage kwartaalresultaten

Alweer maakte Barclays onduidelijke resultaten bekend gezien de wirwar aan meerwaardes, provisies+ en wisselkoerseffecten. Zonder die elementen komen de resultaten echter boven de verwachtingen uit dankzij de financiële markten.

 

Zakenbanktak

Ondanks een rendement op eigen vermogen van 9 % (9 pond van de winst gegenereerd met 100 pond van het kapitaal geïnvesteerd door de aandeelhouders) in de zakenbanktak voor het voorbije kwartaal (5,5% voor heel 2015) moet Barclays verder kosten besparen. Door de volatiliteit op de financiële markten kan in die tak immers nu eens een recordwinst, dan weer verlies worden geboekt. Overigens kan de bank maar moeilijk bewijzen dat ze in staat is om op te boksen tegen de Amerikaanse concurrenten (Goldman Sachs, Morgan Stanley….) die marktaandeel blijven afsnoepen. Op termijn zal Barclays dus mogelijks opnieuw activa moeten afstoten.

 

Retailbanktak

In deze tak kan Barclays bogen op een puik rendement op eigen vermogen van 20 % dankzij een sterke geografische inplanting in het VK en de trouw van zijn klanten. Dankzij die 2 factoren kan de groep zich beter afschermen tegen de concurrentie. En om de winstgevendheid van deze divisie te stutten, zal ze bovendien investeren in online banking.

 

Ons advies

Na deze resultaten handhaven we ons advies. Al kan de bank herstellen, toch gaat ze maar traag vooruit en kampt ze met allerlei hindernissen (lage rente, Brexit, moeite om opnieuw te groeien…). De situatie blijft dus complex en slecht nieuws is niet uitgesloten (risico-indicator van 4 op 5).
De koers kelderde na het Brexit-referendum, maar veert nu geleidelijk op. Het aandeel blijft evenwel ondergewaardeerd. Gezien de huidige context zouden we niet kopen. Wel mag u het aandeel houden. 

 

Koers op het moment van de analyse: 185,30 p.

 

Barclays Bank is een Britse bank, actief als retailbank en zakenbank. De groep is aan het herstructureren om haar balans te verstevigen en winstgevendheid op te krikken. 

 

Deel dit artikel