Analyse
Bayer-Monsanto: een gunstige match? Niet zeker... 1 jaar geleden - vrijdag 23 september 2016

Gezien de consolidatiebeweging in de sector is de operatie een logische zet. Toch gaat ze gepaard met risico's.

Ondanks de koersdip is het aandeel van Bayer niet koopwaardig. Vooral gezien we in het zog van de operatie onze risico-indicator optrekken van 3 tot 4.
HOUDEN.

 

Een hervormde groep

Oorspronkelijk bestond Bayer uit een chemie- en farmatak. Mettertijd werd de chemietak echter minder belangrijk: zo werd in 2005 Lanxess en in 2015 Covestro (nog voor 64 % aangehouden) naar de beurs gebracht. De farmadivisie daarentegen nam in belang toe: zo werd in 2006 Schering overgenomen, in 2005 de zelfmedicatie van Roche en in 2014 de zelfmedicatie van Merck. Vandaag focust de groep haar ontwikkeling op 3 divisies: medicijnen op voorschrift, medicijnen zonder voorschrift en landbouwchemie (CropSciences).

 

Landbouwchemie evolueert

De spelers uit de landbouwchemie hebben het niet makkelijk. Door de lage prijzen van de landbouwproducten zien landbouwers hun inkomsten afnemen. Bijgevolg kopen ze minder zaden en fytosanitaire producten. Die tendens wordt nog versterkt door de aftakelende situatie in een aantal Latijns-Amerikaanse landen. De landbouwchemiegroepen willen dan ook hun marges afschermen en doen dit door synergieën te genereren. Hierdoor is in de sector een golf aan overnames en fusies aan de gang: ChemChina koopt Syngenta, DuPont fuseert met Dow Chemical en Bayer lijft Monsanto in.

 

Een coherente operatie

– In de drie jaren na de afronding van de overname wil Bayer 1,5 miljard dollar aan synergieën genereren (±1,30 EUR/aandeel voor belastingen).

 

– De 2 groepen zijn erg complementair, zowel wat betreft hun producten (Bayer vooral aanwezig in pesticiden, Monsanto in zaden) als hun geografische inplanting (Bayer is erg aanwezig in Europa en Azië, Monsanto in Noord- en Zuid-Amerika).

 

– Op lange termijn zal de landbouwchemiesector nog profiteren van de demografische groei, het toenemend succes van biobrandstoffen en de afname van de landbouwgrond (urbanisatie…), waardoor oplossingen nodig zijn om betere oogsten te verkrijgen.

 

Toch aanzienlijke risico's

Monsanto is niet in topvorm. Reden is de sombere context in de landbouwsector en de sterke dollar. Zijn recent kwartaalresultaat was flauw. De vooruitzichten zijn dit eveneens.

 

Bovendien kampt Monsanto met een slecht merkimago door de polemiek rond zijn onkruidverdelger Roundup en zijn genetisch gemodificeerde zaden. Bayer dreigt hier echter ook onder te lijden, terwijl het er al van wordt beticht dat zijn insecticide bijen doodt, dat aan bepaalde van zijn anticonceptiemiddelen risico's verbonden zijn...

 

De operatie is duur: Bayer betaalt 128 USD cash per Monsanto-aandeel, d.i. meer dan 40 % meer dan koers voor de overnamegeruchten. Om dit te financieren overweegt Bayer een kapitaalverhoging en moet de groep schulden aangaan (torst al een fikse schuld door de overname van de zelfmedicatie van Merck in 2014).

 

Als de operatie niet doorgaat (door de eisen van de concurrentieautoriteiten of door politieke druk), dan zal Bayer Monsanto een schadevergoeding moeten betalen van 2 miljard dollar. Dit risico op tegenslag verklaart waarom tussen de koers van Monsanto en het bod van Bayer een verschil van ±20% is. We raden u echter af om op dit verschil te speculeren daar het te riskant is. Als de overname op de klippen loopt, zal de koers van Monsanto met minstens 20 % kelderen en zakken tot het niveau van voor de overnamegeruchten. Ook zal de operatie zeker nog een jaar duren.

 

De vooruitzichten

Landbouwchemiedivisie

De vooruitzichten van de landbouwsector zijn niet erg rooskleurig. Wel zal de situatie tegen 2025 wellicht stilaan beteren, al zal een duidelijke opvering uitblijven. Niettemin zal de tak CropSciences van Bayer worden geboost door de synergieën voortvloeiend uit de overname en de uitgebreide productenportefeuille.

 

Farmadivisie

Voor de medicijnen op voorschrift tipt Bayer voor de periode 2015-2018 op een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld ±6 % dankzij de producten die het recent op de markt bracht (o.a. antistollingsmiddel Xarelto). Voor de jaren erna mikt het op de commercialisering van 6 veelbelovende producten (mits goedkeuring). In de medicijnen zonder voorschrift blijft Bayer profiteren van zijn bekende merken (Claritine, Aspirine…).

 

We begrijpen dat Bayer gezien de consolidatiebeweging op de landbouwchemiemarkt niet bij de pakken kon blijven zitten. Wel slaat het zo een hele nieuwe weg in. Tot nog toe was zijn strategie immers vooral gericht op de farmasector. En terwijl de groep steeds meer moet investeren om farmaceutische producten te ontwikkelen, zal ze nu 2 even belangrijke groeipolen tegelijk moeten beheren (landbouwchemie en farma). We zijn de dan ook sceptisch wat de huidige overname betreft.

We blijven tippen op een winst per aandeel van 5,70 EUR in 2016 en 6,10 EUR in 2017. Voor 2018, mikken we op 6,20 EUR (Monsanto inbegrepen). 

 

Koers op het moment van de analyse: 92,20 EUR

 

 

Deel dit artikel